Nieuwsarchief juni 2020

Kies een jaar

Kies een maand

Artikelen juni 2020

 1. 30-06-2020 - Geen verbod op doden eendagshaantjes
 2. 30-06-2020 - Corona toont noodzaak versnelling innovatie aan
 3. 30-06-2020 - Cercospora nu ook in Flevoland vastgesteld
 4. 30-06-2020 - Kwaliteit en prijs eerste oogst blauwe bes goed
 5. 30-06-2020 - LivingLab moet natuurinclusief boeren in Overijssel stimuleren
 6. 30-06-2020 - Aantal appeltelers daalt beneden grens van duizend
 7. 30-06-2020 - Schouten: 'Doorgaan streekmarkt is zaak gemeente'
 8. 30-06-2020 - CO2-reductie levert bijna 800 euro per hectare op
 9. 30-06-2020 - Roemeense ambassadeur spreekt landgenoten in de kas
 10. 30-06-2020 - Lief dagboek,
 11. 30-06-2020 - Aandacht chloorprofam mag niet verslappen
 12. 30-06-2020 - Aandeel pachtgrond in melkveehouderij stijgt
 13. 30-06-2020 - Uitscheiding stikstof en fosfaat daalt verder
 14. 30-06-2020 - LTO Melkveehouderij: 'Boeren gaan zich niet houden aan voermaatregel'
 15. 30-06-2020 - Schouten: sectorvoorstel voer onuitvoerbaar
 16. 30-06-2020 - Grotere productie Brazilië legt druk op suikerprijs
 17. 30-06-2020 - Raadsfracties roeren zich in ganzendiscussie Noord-Holland
 18. 30-06-2020 - Polymax importeert elektrische verreikers
 19. 30-06-2020 - Gesprekken voermaatregel lopen op niets uit
 20. 30-06-2020 - BO Akkerbouw bundelt lopend onderzoek in een brochure
 21. 30-06-2020 - Minder varkens naar China na importstop vanwege corona
 22. 30-06-2020 - Wat als Kamerleden moeten inleveren?
 23. 30-06-2020 - Varkens in Nood klaagt slachterij aan om onnodig dierenleed
 24. 30-06-2020 - Areaal akkerbouw krimpt met 1.600 hectare
 25. 30-06-2020 - Aanpak droogte vraagt kanteling van denken
 26. 30-06-2020 - Coronavirus sloopt Afrikaanse voedselketen
 27. 29-06-2020 - LTO: Gezondheidsraad steunt sectoraanpak gewasbescherming
 28. 29-06-2020 - LTO: 'Minder bodembeleid, meer praktisch bodembeheer'
 29. 29-06-2020 - Pleidooi voor structurele aanpak van droogte
 30. 29-06-2020 - Garantieprijzen FrieslandCampina weer omhoog
 31. 29-06-2020 - Schouten houdt voorlopig vast aan Aerius
 32. 29-06-2020 - ProtaPlus goede oplossing bij dreigend voertekort
 33. 29-06-2020 - CoViVa: 'Vernieuwing voor blijvers belangrijker'
 34. 29-06-2020 - LTO en NFO pleiten voor meer invloed telers op PlanetProof
 35. 29-06-2020 - Netwerk duurzame akkerbouw over één jaar operationeel
 36. 29-06-2020 - Assen stelt strengere eisen aan pachters van gemeentegrond
 37. 29-06-2020 - Overijsselse politiek wil meer agrarisch natuurbeheer
 38. 29-06-2020 - Rijen voor fritesaardappelen in steden
 39. 29-06-2020 - Verduurzaming gewasbescherming gaat te traag
 40. 29-06-2020 - POV: 'Aantal knelpunten omgezet in goede afspraken'
 41. 29-06-2020 - Melkveehouder Jansen: 'Horeca moet wel beetje boers blijven'
 42. 29-06-2020 - Rli: 'Bodembeleid moet steviger'
 43. 29-06-2020 - Spuiwater is multifunctioneel voor fruittelers
 44. 27-06-2020 - POV komt met eigen producentenprijs
 45. 27-06-2020 - Landbouwvakbeurzen krijgen groen licht van overheid
 46. 27-06-2020 - Kamer steunt plan mestbalans
 47. 27-06-2020 - Pluischrysant groeit in veelkleurigheid
 48. 27-06-2020 - Nederland gaat doelen voor luchtkwaliteit halen
 49. 27-06-2020 - De lat voor derogatie ligt flink hoger
 50. 27-06-2020 - Daling Duitse slachtingen remt biggenexport
 51. 27-06-2020 - Eerste varkens bevolken nieuwe Livar-stallen
 52. 27-06-2020 - POAH! Fendt Farmer 2
 53. 27-06-2020 - POV lanceert hitteprotocol voor varkenshouderij
 54. 27-06-2020 - Vroeg maaien stoort boer
 55. 27-06-2020 - Van Boer tot bord
 56. 27-06-2020 - FrieslandCampina is op zoek naar andere financieringsvorm
 57. 27-06-2020 - PBL: compenseer boer beter voor natuurherstel
 58. 26-06-2020 - Aardappeltelers dienen klacht in tegen reclame Lidl
 59. 26-06-2020 - Eke Folkerts nieuwe portefeuillehouder bij NAJK
 60. 26-06-2020 - Coronaprotocol tuinbouw per 1 juli aangepast
 61. 26-06-2020 - Maisspecialist: 'Je ziet de mais gewoon groeien'
 62. 26-06-2020 - Vion: 'Zonder maatregelen gaat coronavirus snel rond'
 63. 26-06-2020 - Supermarkt worstelt met complexe voedselketen
 64. 26-06-2020 - Waterkwaliteit goed in de gaten houden
 65. 26-06-2020 - Nertsenhouders willen snel duidelijkheid
 66. 26-06-2020 - Schouten zoekt zelf ook naar stip op de horizon
 67. 26-06-2020 - LTO Noord vraagt om herinvoering distelverordening
 68. 26-06-2020 - Zonnepanelen beschermen zachtfruit
 69. 26-06-2020 - Jonge Boerenfonds niet populair
 70. 26-06-2020 - Europlant betaalt 37,07 euro voor pootgoed van oogst 2019
 71. 26-06-2020 - Rem op stijging pensioenkosten
 72. 26-06-2020 - Akkerbouwer Bouwmeester: 'Stikstof moet naar knol'
 73. 26-06-2020 - Varkenshouder krijgt meer lucht voor sloop bedrijf
 74. 26-06-2020 - Dierenarts: 'Lang weiden en schuiven met ruwvoervoorraad'
 75. 26-06-2020 - VNG-voorman: 'Houd bouw van extra woonunits legaal'
 76. 26-06-2020 - Klaar voor toekomst met nieuwe koeienstal
 77. 26-06-2020 - Welzijnschecks helpen boeren anders naar varkens te kijken
 78. 26-06-2020 - Substraat vergroent richting 2025
 79. 26-06-2020 - Duitse graanoogst dit jaar onder het gemiddelde
 80. 26-06-2020 - Integrale waterhuishouding voor vogel en bodem
 81. 26-06-2020 - Zelfrijdende kappenspuit voor ideaal spuitmoment
 82. 26-06-2020 - Vrijwel geen voetzoollaesies door warm water
 83. 26-06-2020 - Intelligenter uitstoot reduceren
 84. 25-06-2020 - Nationaal plan voor corona-aanpak slachthuizen ligt klaar
 85. 25-06-2020 - Aeres-student: 'Specifieke melkstroom levert niet altijd meer op'
 86. 25-06-2020 - Omwonenden eisen voorlopige sluiting Vion Boxtel
 87. 25-06-2020 - Kennis agro-ecologie moet naar praktijk
 88. 25-06-2020 - Agrifirm: 'Consument denkt dat boer twee keer zoveel verdient'
 89. 25-06-2020 - Melkprijs stijgt vooral buiten Europese Unie
 90. 25-06-2020 - Tuinbouw goed voor 4,7 procent totale export
 91. 25-06-2020 - In Drentsche Aa geen overschrijdingen gemeten
 92. 25-06-2020 - LTO bepleit meer regulering van pachtprijzen
 93. 25-06-2020 - Schouten: 'Derogatie geen vanzelfsprekendheid'
 94. 25-06-2020 - Schapen illegaal geslacht in de Betuwe
 95. 25-06-2020 - Beddenteelt HZPC bij hybride aardappelveredeling
 96. 25-06-2020 - Regen maakt geen einde aan droogte
 97. 25-06-2020 - Grijpen wat je grijpen kunt in Drentse droogbloemen
 98. 25-06-2020 - Drenthe wil strikter beleid voor preventie afvalbranden
 99. 25-06-2020 - SoilMasters richt zich op bodemvruchtbaarheid
 100. 25-06-2020 - Wilco de Zeeuws ideaal: boeren in de natuur
 101. 24-06-2020 - Gewasontwikkeling suikerbieten ligt op schema
 102. 24-06-2020 - Extra stikstofgift voor groei zonder verliezen
 103. 24-06-2020 - Gelderland staat extern salderen voorlopig niet toe
 104. 24-06-2020 - Termijnmarkt voor aardappelen zakt beneden 10 euro
 105. 24-06-2020 - Zeer grote brand bij DOC Kaas
 106. 24-06-2020 - Helft boeren Vechtdal levert in door coronacrisis
 107. 24-06-2020 - NVWA let extra op dierenwelzijn tijdens zomerse dag
 108. 24-06-2020 - Plusjes en minnen op de zuivelmarkt
 109. 24-06-2020 - Europa nog niet vrij van vogelgriep
 110. 24-06-2020 - PlanetProof krijgt hoge waardering voor duurzaamheid
 111. 24-06-2020 - Boeren en tuinders kunnen niet zonder internationale handel
 112. 24-06-2020 - Cumela roept ambtenaren op voor nachtelijk uitrijden
 113. 24-06-2020 - POV: 'Slachtsnelheid verlagen heeft geen enkele zin'
 114. 24-06-2020 - Interactief debat over positie arbeidsmigranten
 115. 24-06-2020 - Pootgoedverlaging laag, bladluissituatie ongunstig
 116. 24-06-2020 - WUR investeert in kunstmatige intelligentie
 117. 24-06-2020 - OM meldt twee gevallen van dierverwaarlozing
 118. 24-06-2020 - Koeien compleet de kluts kwijt door bacterie
 119. 24-06-2020 - Paardensector vraagt opening draf- en renbanen
 120. 24-06-2020 - Ledenenquête voor nieuwe voorzitter LTO Nederland
 121. 24-06-2020 - Dierenarts Lintjeshof: 'Pijnstilling is de moeite waard'
 122. 24-06-2020 - Vaker hevige longontsteking bij koe
 123. 24-06-2020 - PBL: 'Boer schadeloos stellen helpt Natuurnetwerk'
 124. 23-06-2020 - Tweede Kamer stemt voor lager slachttempo
 125. 23-06-2020 - Kamer wil fokverbod voor nertsenhouders
 126. 23-06-2020 - Leden Fedecom verwachten 10 procent omzetdaling
 127. 23-06-2020 - Dames Plants sluit zich aan bij Hamiplant
 128. 23-06-2020 - Schouten benadrukt afname slachtoffers stalbrand
 129. 23-06-2020 - LTO Melkveehouderij: 'Derogatie is slikken of stikken'
 130. 23-06-2020 - Bionext: drastische maatregelen nodig voor bio-ambitie
 131. 23-06-2020 - Wakker Dier opent meldpunt hittestress
 132. 23-06-2020 - Jumbo vergroot aanbod Beter Leven-zuivel
 133. 23-06-2020 - Amazone breidt keuze gedragen veldspuiten uit
 134. 23-06-2020 - Trouw Nutrition start met Boerproeverij-boxen
 135. 23-06-2020 - Uitvalsbasis
 136. 23-06-2020 - Akkerbouwers krijgen vragen over meerwaarde microben
 137. 23-06-2020 - LTO Noord regio Noord gaat niet in gesprek over bossenplan
 138. 23-06-2020 - Sluiting Tönnies raakt ook Nederland
 139. 23-06-2020 - Veel water besparen op Zeeuws-Vlaamse akkers
 140. 23-06-2020 - Corona op twee nieuwe nertsenbedrijven
 141. 23-06-2020 - Belgisch aardappelareaal blijft nagenoeg gelijk
 142. 23-06-2020 - Eerste symptomen vergelingsziekte in bieten
 143. 23-06-2020 - Zuurbier: 'Ik teel geen groente om ganzen te voeren'
 144. 23-06-2020 - Tijdelijke vrijstelling voor middel Benevia in preiteelt
 145. 23-06-2020 - Kringlooplandbouw op Boerderij van de Toekomst
 146. 23-06-2020 - Duitse Boerenbond zorgt voor oogsthulpen
 147. 23-06-2020 - Jaarrond biologische uien uit Flevoland
 148. 23-06-2020 - Dümmen Orange breidt snijrozen uit in Kenia
 149. 23-06-2020 - Väderstad presenteert Marathon 15/25 tandeneg
 150. 22-06-2020 - ChristenUnie: 'Kabinet moet agrobosbouw stimuleren'
 151. 22-06-2020 - CBS: voeding plust ondanks grootste consumptiekrimp ooit
 152. 22-06-2020 - Geborgde zetels splijten coalitie
 153. 22-06-2020 - Fundamentele systeemsprong bij bloembollen
 154. 22-06-2020 - Extra voorwaarden aan derogatie 2020 en 2021
 155. 22-06-2020 - Onderhoud pachthoeves wordt structureel
 156. 22-06-2020 - Biologisch luchtfiler op RAV-lijst varkens
 157. 22-06-2020 - Aantal tekenbeten in tien jaar tijd flink toegenomen
 158. 22-06-2020 - Halvering chemie tegen onkruid eerste stap
 159. 22-06-2020 - Bladluissituatie nog steeds ongunstig
 160. 22-06-2020 - Wilde haver voor 1 of 15 juli verwijderen
 161. 22-06-2020 - Deens parlement stemt voor klimaatovereenkomst
 162. 22-06-2020 - Minder stikstofverlies door lasagne in de lasagne
 163. 22-06-2020 - Melkveehouder De Jong: 'Mais nóg een keer overzaaien heeft geen zin'
 164. 22-06-2020 - Eurotier verplaatst naar februari 2021
 165. 22-06-2020 - Herenboeren Assen speelt in op bewuste burger
 166. 22-06-2020 - Schieters in bieten voor bloei verwijderen
 167. 20-06-2020 - Britse boeren dringen aan op handelsdeal met EU
 168. 20-06-2020 - Kabinet werkt aan noodmaatregelen bij droogte
 169. 20-06-2020 - Vion: extra maatregelen corona hebben effect
 170. 20-06-2020 - Met de satelliet in je broekzak de akker op
 171. 20-06-2020 - Schothorst: effect ruw eiwitmaatregel beperkt
 172. 20-06-2020 - Afwachtende houding op ruwvoermarkt
 173. 20-06-2020 - De wolf heerst en verdeelt meer dan ooit
 174. 20-06-2020 - Gewasschade door hevige regenval valt mee
 175. 20-06-2020 - Sinaasappelolie verslaat plaaginsecten
 176. 20-06-2020 - Listeriabacterie in vleeswaren maakte zes slachtoffers
 177. 20-06-2020 - Doodsverwensingen aan politici in Facebookgroep FDF
 178. 20-06-2020 - Bruinrot aangetroffen in pootaardappelen
 179. 20-06-2020 - Verwachte topoogst zet druk op tarwemarkt
 180. 20-06-2020 - POAH! Valmet 2005
 181. 20-06-2020 - Urgentie ketensamenwerking varkenshouderij groeit
 182. 20-06-2020 - Sector pakt hittestress aan met strak advies
 183. 20-06-2020 - Stresstest geeft zicht op pootgoed
 184. 20-06-2020 - Vaker wrijving over watergebruik boeren
 185. 20-06-2020 - De kunst van het polderen
 186. 19-06-2020 - Drie gewonden bij ongeval met trekker
 187. 19-06-2020 - Podcast: 'Ander pachtstelsel nodig door stikstof en kringlooplandbouw'
 188. 19-06-2020 - Innovatiefonds voor versterking biodiversiteit
 189. 19-06-2020 - Stigas lanceert coronachecklist voor werk in land- en tuinbouw
 190. 19-06-2020 - Meulenbroeks: 'Kans alternatief stikstofplan 50 procent'
 191. 19-06-2020 - Trekkerprotest steunbetuiging voor konijnenhouder
 192. 19-06-2020 - PVV Brabant roept criminaliteit radicale dierenactivisten halt toe
 193. 19-06-2020 - Vakgroepvoorzitter: 'Sloopregeling nertsenhouderij blijft karig'
 194. 19-06-2020 - Doorgroei in tuinbouwwerk is speerpunt arbeidsplan
 195. 19-06-2020 - Jonge filmmaker wint prijs met vlog over weidegang
 196. 19-06-2020 - Grond gezocht voor scheurverbod
 197. 19-06-2020 - Maisgroei op stoom door regen en temperatuur
 198. 19-06-2020 - Winnaars Gouden Bloembol 2020 in vijf landen bekend
 199. 19-06-2020 - De hete aardappel doorgeschoven
 200. 19-06-2020 - Tomatoworld van het slot na coronastop
 201. 19-06-2020 - 185.000 ondernemers krijgen belastinguitstel
 202. 19-06-2020 - Bijna half miljoen euro voor stroomlijning tuinbouwarbeid
 203. 19-06-2020 - Veel nieuwe stieren in genomicsdraai na herberekening
 204. 19-06-2020 - Aandacht voor Blaarkop met fietsroute
 205. 19-06-2020 - Definitief groen licht voor Floriade in Almere
 206. 19-06-2020 - Erfonderzoek Ede: veel boeren zijn gestopt
 207. 19-06-2020 - PvdD wil ander waterbeheer in Zuid-Holland
 208. 19-06-2020 - Stoppers duwen Voergroep Zuid naar negatief nettoresultaat
 209. 19-06-2020 - Grimme Technica vindt dit jaar door corona niet plaats
 210. 19-06-2020 - Onzekerheid PAS-melders duurt voort
 211. 19-06-2020 - Teelt van verse soja moet rustig groeien
 212. 18-06-2020 - Coronacrisis heeft geen invloed op omzet Plantion
 213. 18-06-2020 - Schouten staat open voor alternatief voermaatregel
 214. 18-06-2020 - Brief aan Rutte om stigmatisering vleessector
 215. 18-06-2020 - Naam Suiker Unie past niet meer bij nieuwe strategie
 216. 18-06-2020 - Vergroening? Doe eerst iets aan vergeling!
 217. 18-06-2020 - Leghennensaldo 10 procent omhoog
 218. 18-06-2020 - Debat: Schouten knipt stoppersregeling stikstof op
 219. 18-06-2020 - Rabobank: impact Afrikaanse varkenspest groter dan corona
 220. 18-06-2020 - Bloomon lanceert gemengde bio-boeketten
 221. 18-06-2020 - Beddenteelt positief in nat en droog jaar
 222. 18-06-2020 - Gele roest neemt al weken lang iets toe
 223. 18-06-2020 - Goed resultaat Südzucker in eerste kwartaal 2020/21
 224. 18-06-2020 - Friezen geven regionale economie impuls
 225. 18-06-2020 - Stoppende varkensboer mag deel stikstofruimte houden
 226. 18-06-2020 - Boek: 'Trump zette landbouw in voor herverkiezing'
 227. 18-06-2020 - FloraHolland start landelijk veilen met snij-anthurium
 228. 18-06-2020 - HAK-directeur: 'Huidig voedselsysteem moet op de schop'
 229. 18-06-2020 - Lager nitraatresidu door rijenbemesting aardappelen
 230. 18-06-2020 - Webshop Sprinklr groeit dankzij Covid-19
 231. 18-06-2020 - Komkommersap zorgt voor fris zomerdrankje
 232. 18-06-2020 - Slachterij Tönnies dicht; 80 procent medewerkers besmet
 233. 18-06-2020 - Melkveehouder Mul: 'Waarom geen ot-en-sienboerderij?'
 234. 18-06-2020 - DNB: 'Verlies biodiversiteit is financieel risico'
 235. 17-06-2020 - Friese Provinciale Staten dringen aan op weren wolf
 236. 17-06-2020 - In Ovo ontvangt 2,5 miljoen om ontwikkeling te versnellen
 237. 17-06-2020 - Milcobel-leden stemmen deel bestuur naar huis
 238. 17-06-2020 - LTO presenteert visie duurzaam pachtbeleid
 239. 17-06-2020 - Dirk Duijzer: 'Niet achteruit kijken, dan ben je eindig'
 240. 17-06-2020 - Structurele verhoging Fries slootpeil bij droogte in zicht
 241. 17-06-2020 - Zuivelnoteringen deze week vrijwel stabiel
 242. 17-06-2020 - Meerderheid Nederlanders wil wolf weer terug
 243. 17-06-2020 - Einde zevendaagse werkweek bij aspergekweker
 244. 17-06-2020 - Uienvlieg zorgt voor veel schade in uienteelt
 245. 17-06-2020 - Lokale VVD-fractie: zonnepanelen op 6 meter hoogte
 246. 17-06-2020 - RVO.nl adviseert nu al rekening te houden met voermaatregel
 247. 17-06-2020 - Wetterskip handhaaft meer op wateronttrekking
 248. 17-06-2020 - De gevolgen van de coronapandemie
 249. 17-06-2020 - Boekingen boerencamping stijgen tot recordhoogte
 250. 17-06-2020 - Coronacrisis geeft teelt bruine bonen boost
 251. 17-06-2020 - Risico phytophthora door warm en nat weer
 252. 17-06-2020 - LTO: sluit windpark Noordzee aan via Eemshaven-Oost
 253. 17-06-2020 - Ctgb ergert zich aan artikel landbouwgif in Trouw
 254. 17-06-2020 - Taskforce-voorzitter: 'Korte keten had coronacrisis nodig'
 255. 17-06-2020 - Verlagingspercentage pootgoed op zeer laag niveau
 256. 17-06-2020 - Tweede Kamer wil boeren betalen voor bomen
 257. 17-06-2020 - Drenthe vormt wolvenschadecommissie
 258. 17-06-2020 - Groenteketens willen versneld mechanisch oogsten
 259. 17-06-2020 - RMV Hardenberg gaat door met digitale badge
 260. 17-06-2020 - Ketenproject Verbetering pootgoedkwaliteit voortgezet
 261. 17-06-2020 - Brabant wil tijdelijk verbod zonnepark op landbouwgrond
 262. 17-06-2020 - Wandelen langs lupines, veldbonen en granen
 263. 17-06-2020 - Mestoverschot neemt fors af, stikstoftekort dreigt
 264. 17-06-2020 - Oud-varkenshouder wil van pluktuin volwaardig bedrijf maken
 265. 17-06-2020 - Amazone creëert meer weergave op AmaTron 4
 266. 16-06-2020 - Werkgroep onderzoekt lokale invulling Green Deal
 267. 16-06-2020 - Onderzoek naar fiscale reservering voor calamiteiten
 268. 16-06-2020 - Schouten gaat sleutelen aan stikstofcalulator Aerius
 269. 16-06-2020 - Collectief herstelt 75 kilometer singel in Zuidelijk Westerkwartier
 270. 16-06-2020 - Schouten: 'Glyfosaatverbod strijdig met wetenschap'
 271. 16-06-2020 - Verenigde Staten slachten weer meer varkens
 272. 16-06-2020 - Kortere wachttijden geitenmedicijnen
 273. 16-06-2020 - Dekkingsgraad BPL Pensioen zakt door coronacrisis
 274. 16-06-2020 - Raad van State vernietigt Waals verbod neonicotinoïden
 275. 16-06-2020 - Friese CDA vraagt opheldering over glasvezel buitengebied
 276. 16-06-2020 - Een vaste basis
 277. 16-06-2020 - Graantelers nodig voor onderzoek mycotoxinen
 278. 16-06-2020 - Royalere sloopregeling nertsenbedrijven
 279. 16-06-2020 - Dealer bouwt zelf elektrische Fendt
 280. 16-06-2020 - Varkens in Nood wil verbod op mestkelders
 281. 16-06-2020 - Voldoende groente eten vindt Nederlander niet nodig
 282. 16-06-2020 - Opnieuw twee nertsenbedrijven besmet
 283. 16-06-2020 - Pioniers in kringlooplandbouw: hoe doen zij het?
 284. 16-06-2020 - Dümmen Orange opent nieuw centrum voor veredeling
 285. 16-06-2020 - Transformatie maakt Greenyard financieel gezond
 286. 16-06-2020 - Varkenshouder maakt overstap naar bv liever later
 287. 16-06-2020 - Eerste Kobelco SK130LC-11 rupsgraver voor loonbedrijf
 288. 15-06-2020 - LTO ziet tekortkomingen in stikstofcalculator bevestigd
 289. 15-06-2020 - RIVM kritisch op rapport over rekenmodel Aerius
 290. 15-06-2020 - Biologische melk herkenbaar aan vetzuur
 291. 15-06-2020 - Cumela fel tegen uitfaseren drijfmest
 292. 15-06-2020 - De opgezette valstrik van Natuurmonumenten
 293. 15-06-2020 - Commissie-Hordijk: 'Aerius door onbalans ongeschikt'
 294. 15-06-2020 - Schouten: discussie vleestaks niet uit de weg gaan
 295. 15-06-2020 - CZAV betaalt gemiddeld 166 euro voor tarwe
 296. 15-06-2020 - Transportbedrijven bundelen krachten voor uien
 297. 15-06-2020 - Lely levert tienduizendste Lely-voerschuiver
 298. 15-06-2020 - Boeren in het oosten dupe van opzetzwembaden
 299. 15-06-2020 - Dier&Recht vraagt verbod lange afstandstransport nuka's
 300. 15-06-2020 - Ten Have ontvangt geld voor onderzoek vrijloopkraamhokken
 301. 15-06-2020 - Voederbiet als het 'superfood' voor koe
 302. 15-06-2020 - Evers-machine voor bemesten en schoffelen maisland
 303. 13-06-2020 - Zachte Berm: van buffeldrama tot koeien in de kunst
 304. 13-06-2020 - Meer volwassen tripsen in uien
 305. 13-06-2020 - Roofmijt moet bonenspintmijt in aardappelen bestrijden
 306. 13-06-2020 - Stabiele prijs remt onrust bij varkenshouder
 307. 13-06-2020 - Effectief faunabeheer onder druk
 308. 13-06-2020 - De tijd raakt op voor dit kabinet
 309. 13-06-2020 - Drempels houden extra regenwater vast
 310. 13-06-2020 - Advies commissie-Remkes gaat verder dan kabinetsplannen
 311. 13-06-2020 - Rauwe melk tappen in Diepenveen
 312. 13-06-2020 - KwaliGeit maakt CL-programma verplicht
 313. 13-06-2020 - Steenfruitseizoen veelbelovend van start
 314. 13-06-2020 - POAH! Farmall 400
 315. 13-06-2020 - Tiende boerderijwinkel met Beemsterkaas
 316. 13-06-2020 - Partijen willen stop op zonneparken in Overijssel
 317. 13-06-2020 - Kattenbakvulling beperkt nitraatuitspoeling
 318. 13-06-2020 - 'Boer moet eigenaar van bomen blijven'
 319. 13-06-2020 - Anthos: Einde noodfonds sierteelt teleurstellend
 320. 13-06-2020 - Advies huisvesting arbeidsmigranten stuit op bezwaren
 321. 13-06-2020 - Wie volgt Marc Calon op als voorzitter van LTO?
 322. 13-06-2020 - Remkes: 'Het moet anders en het kan anders'
 323. 12-06-2020 - Pensioenakkoord definitief beklonken
 324. 12-06-2020 - Stevig gesprek LTO, Natuurmonumenten en waterschap over ‘waterdiefstal’
 325. 12-06-2020 - Almere gaat toch door met Floriade
 326. 12-06-2020 - Zeeland buigt zich over coronaproof wonen tijdens fruitpluk
 327. 12-06-2020 - Timmermans zoekt draagvlak voor boer-tot-bordstrategie
 328. 12-06-2020 - Maismeetnet: mais gaat goede kant op
 329. 12-06-2020 - Bezwaren glastuinbouw over advies Roemer
 330. 12-06-2020 - Corona heeft weinig invloed op uitbetaling HZPC
 331. 12-06-2020 - Perenboomgaard is paradepaardje van Leeuwis Fruit
 332. 12-06-2020 - Wereldwijde recordoogst voor tarwe verwacht
 333. 12-06-2020 - Landbouworganisaties komen met alternatief voermaatregel
 334. 12-06-2020 - Brabants Landschap: boer heeft recht op goed inkomen
 335. 12-06-2020 - Korenburgerveen 'floreert' ondanks hoge stikstofuitstoot
 336. 12-06-2020 - NVI-nummer 1 Rioaveso na herberekening index
 337. 12-06-2020 - Bloemetjes voor bijtjes niet gratis plukken
 338. 12-06-2020 - Komkommerkweker blijft positief
 339. 12-06-2020 - Podcast: 'Melkveehouders uiten zorgen over voerspoor'
 340. 12-06-2020 - Met app volgen telers groei gewassen op smartphone
 341. 12-06-2020 - Beyond Meat opent tweede vegafabriek in Nederland
 342. 12-06-2020 - Brabant krijgt platform wolvenschade
 343. 12-06-2020 - FrieslandCampina-leden bezorgd over samenwerking Natuurmonumenten
 344. 12-06-2020 - Wolf uit Nederland bijt Belgische koe dood
 345. 12-06-2020 - Criteria maatlatstallen worden geactualiseerd
 346. 12-06-2020 - Bloemkooltelers beoordelen rassen voor vervroegen teelt
 347. 12-06-2020 - Overheid remt zelf gebruik CO2 in kassen
 348. 12-06-2020 - Tuinders en telers vragen honderden miljoenen minder rijkssteun
 349. 12-06-2020 - Van Paassen investeert in varkensstalkoeling
 350. 12-06-2020 - Dewulf lanceert 3,60 meter brede frees SC 360
 351. 11-06-2020 - Advies: arbeidsmigrant moet eigen slaapkamer
 352. 11-06-2020 - Varkenshouder vreest bankroet door saneringstijdpad
 353. 11-06-2020 - Boeren slaan terug naar gemeente Apeldoorn
 354. 11-06-2020 - Provincies vragen legalisering PAS-meldingen
 355. 11-06-2020 - Voerspoor vergroot vijanddenken
 356. 11-06-2020 - En toch...
 357. 11-06-2020 - Miljoen gratis bomen voor heggen en hagen op platteland
 358. 11-06-2020 - Agrifirm: 'Verdienvermogen cruciaal bij kringlooplandbouw'
 359. 11-06-2020 - Gele roest in wintertarwe neemt opnieuw iets toe
 360. 11-06-2020 - Aankleding varkenserf goed voor omgeving
 361. 11-06-2020 - Suiker Unie: maar 13 ton suiker per hectare
 362. 11-06-2020 - CDA pleit voor Overijssels wolvenplan
 363. 11-06-2020 - Tweede Kamer wil haast met stoppersregeling nertsenhouderij
 364. 11-06-2020 - Brancheorganisaties kritisch op mestadvies Remkes
 365. 11-06-2020 - Mechan Groep investeert in groei dealernetwerk
 366. 11-06-2020 - Van den Berkmortel promoot varkenshouderij met passie
 367. 11-06-2020 - Akkerbouwvakbond wil voedsel niet aan vrije markt overlaten
 368. 10-06-2020 - Enige verlichting, maar droogte nog niet voorbij
 369. 10-06-2020 - LTO reageert op sollicitatie Greenpeace-directeur
 370. 10-06-2020 - Antibioticagebruik in de dierhouderij neemt verder af
 371. 10-06-2020 - Schouten vindt voermaatregel niet ideaal
 372. 10-06-2020 - Boervriendelijke Regionale Energie Strategie in Foodvalley
 373. 10-06-2020 - Saneringspot varkenshouderij naar 455 miljoen euro
 374. 10-06-2020 - Zuivelnoteringen laten kleine plusjes zien
 375. 10-06-2020 - Plantion wil meer structuur in nachtelijke aanvoer
 376. 10-06-2020 - Melkveehouders uiten zorgen over voermaatregel
 377. 10-06-2020 - Bandhark vestigt zich naast rotorhark
 378. 10-06-2020 - Almere gaat door met Floriade, ondanks corona
 379. 10-06-2020 - WUR zoekt maispercelen met ritnaaldschade
 380. 10-06-2020 - Dierenartsen vrezen gevolgen stikstofregels
 381. 10-06-2020 - Nederland staat niet alleen in afwijzing Mercosur
 382. 10-06-2020 - Rechtszaak tegen overheid om geuroverlast stallen
 383. 10-06-2020 - Dronten maakt plek voor ruim duizend arbeidsmigranten
 384. 10-06-2020 - Dogterom monteert Wingssprayer op bestaande spuit
 385. 10-06-2020 - VVD en CDA vragen steun voor Potato Valley
 386. 10-06-2020 - Opnieuw corona op vier nertsenbedrijven
 387. 10-06-2020 - Stichting NieuwLand: er zit kracht in het tuinbouwgebied
 388. 09-06-2020 - Friese landbouw en natuur willen onderzoek extern salderen
 389. 09-06-2020 - Schouten komt met bomenregeling voor boeren
 390. 09-06-2020 - Janine Luten nieuwe directeur GroentenFruit Huis
 391. 09-06-2020 - Topfonds Gelderland verkoopt deel aandelen Solynta
 392. 09-06-2020 - WUR presenteert aanpak stikstofprobleem
 393. 09-06-2020 - Harold Zoet benoemd tot bestuurder LTO Noord regio Oost
 394. 09-06-2020 - Waterschap Rijn en IJssel kondigt onttrekkingsverboden af
 395. 09-06-2020 - Eemshaven in beeld voor aansluiting windpark Noordzee
 396. 09-06-2020 - Krone verkoopt 5.300 Big X-veldhakselaars in twintig jaar
 397. 09-06-2020 - Kooltelers gaan voor een groenere teelt
 398. 09-06-2020 - Loonwerker: 'Gemengd voer in ronde baal gaat prima met MF'
 399. 09-06-2020 - Mais vaak niet rijp bij ideale zaaidatum vanggewas
 400. 09-06-2020 - Kabinet geeft tien aspirant-wiettelers ruim baan
 401. 09-06-2020 - Impact coronacrisis het grootst in de glastuinbouw
 402. 09-06-2020 - Slachthuis Helmond weer deels open
 403. 09-06-2020 - Floriday maakt vaart door coronacrisis
 404. 09-06-2020 - Subsidie voor boeren die leerlingen begeleiden
 405. 09-06-2020 - Wit Flowerbulbs treedt toe tot coöperatie NLG Holland
 406. 09-06-2020 - Iets beter klimaat voor fabrikanten landbouwmachines
 407. 09-06-2020 - Alle uitdagingen voor sector in samenhang oppakken
 408. 09-06-2020 - Aardappelproductie in België fors gestegen in 2019
 409. 09-06-2020 - België erkent zonnebrand en droogte 2019 als ramp
 410. 09-06-2020 - Nieuws in boerenland
 411. 09-06-2020 - LTO: 'Als Schouten slim is, negeert ze advies van Remkes
 412. 09-06-2020 - GD: 'Wees alert op blauwalg in slootwater'
 413. 09-06-2020 - Goede virussen vreten pathogene bacteriën in kool
 414. 09-06-2020 - Vlaamse partij wil tijdelijk verbod op klassieke drainage
 415. 09-06-2020 - Beste cherrytomaten met kunstmatige intelligentie
 416. 09-06-2020 - Areaal biologische bollenteelt groeit 13 procent
 417. 09-06-2020 - Hoe werkt het brein van een wolf?
 418. 09-06-2020 - Voorstel: kortere betaaltermijn grote aan kleine bedrijven
 419. 08-06-2020 - Altijd optimale waterlevering onrealistisch
 420. 08-06-2020 - LTO kritisch op advies commissie-Remkes
 421. 08-06-2020 - Belg kiest in coronatijd vaker voor biologisch
 422. 08-06-2020 - Melkmonsternemers weer aan de slag
 423. 08-06-2020 - Biologisch is niet enige weg naar biodiversiteit
 424. 08-06-2020 - Remkes: 'Transitie naar emissiearme landbouw nodig'
 425. 08-06-2020 - Nieuwe regelingen voor agrarisch natuurbeheer in Brabant
 426. 08-06-2020 - Lobby op afstand is wennen
 427. 08-06-2020 - Schouten: 'Verdwijnen rassenontwikkeling onwenselijk'
 428. 08-06-2020 - Proef met sorghum als achtervang voor mais op veengrond
 429. 08-06-2020 - Eindrapport stikstofaanpak nu al bekritiseerd
 430. 08-06-2020 - Weer flinke omzetgroei keurmerken in supermarkten
 431. 08-06-2020 - Väderstad investeert in fabriek originele onderdelen
 432. 08-06-2020 - Varkenshouder uit Oirschot is geraffineerd bezig met mest
 433. 08-06-2020 - Derde bedrijf met varkenspest in Polen dit jaar
 434. 08-06-2020 - Zuid-Holland pakt met sector voedselverspilling aan
 435. 08-06-2020 - Bij plantversterkers kaf van koren scheiden
 436. 08-06-2020 - STAF kraakt onderzoek Natuurmonumenten
 437. 08-06-2020 - NVWA heeft nertsen op drie fokkerijen afgemaakt
 438. 06-06-2020 - LTO pleit voor handhaving geborgde waterschapszetels
 439. 06-06-2020 - Tussen coronageweld en massale protesten
 440. 06-06-2020 - Elke varkenshouder voelt pijn van coronacrisis
 441. 06-06-2020 - Protest bij Tweede Kamer tegen nertsenhouderij
 442. 06-06-2020 - Studenten testen fertigatie in aardappelhybriden
 443. 06-06-2020 - Omzet tulp piekt fors in veiling-top 15
 444. 06-06-2020 - Treurspel over sluiting slachterijen
 445. 06-06-2020 - Exportvoorwaarden bomen en planten voorziet in behoefte
 446. 06-06-2020 - Regels import pluimvee vanuit België versoepeld
 447. 06-06-2020 - Corona zet fruitsector op scherp
 448. 06-06-2020 - Ruiming nertsen begonnen bij bedrijf in Deurne
 449. 06-06-2020 - 'Alstublieft, geen nieuwe visies meer!'
 450. 06-06-2020 - POAH! Fiat 110-90
 451. 06-06-2020 - Maatregel Ctgb tegen stapelen werkzame stoffen
 452. 06-06-2020 - LTO start campagne verkiezingen 2021
 453. 06-06-2020 - Flinke impact coronavirus op brouwgerst
 454. 06-06-2020 - Rundvlees blijven we eten. Maar wel anders
 455. 05-06-2020 - Rechter stemt in met ruiming besmette nertsen
 456. 05-06-2020 - GGD-test: 11 procent medewerkers fruitbedrijven heeft corona
 457. 05-06-2020 - Statenlid: 'Brabant lapt stikstofregels aan haar laars'
 458. 05-06-2020 - Britse boeren waarschuwen voor harde brexit
 459. 05-06-2020 - Maismeetnet: groei mais blijft achter
 460. 05-06-2020 - De Valk Wekerom groeit in productie
 461. 05-06-2020 - Kamervragen over lagere btw voor groente en fruit
 462. 05-06-2020 - Provincie moet aan de bak om wolf te verjagen
 463. 05-06-2020 - Holland-Utrecht bouwt zelf elektrische Fendt
 464. 05-06-2020 - Schoner water in tuinbouwpolders door loosreductie
 465. 05-06-2020 - Start aanleg intern transportsysteem bij Karma Plants
 466. 05-06-2020 - LTO: 'Stikstofwet gaat verder dan wat Europa eist'
 467. 05-06-2020 - Personeel slachterijen niet standaard getest op corona
 468. 05-06-2020 - Zeeuwse boeren smeken om snelle oplossing watertekort
 469. 05-06-2020 - Potato Europe 2020 gaat niet door vanwege coronacrisis
 470. 05-06-2020 - Pachters manen politiek tot actie over pachtprijs landbouw
 471. 05-06-2020 - Zaak ruimen nertsen vervroegd naar vrijdagmiddag
 472. 05-06-2020 - Zoetwateropslag op Texel steeds urgenter
 473. 05-06-2020 - Kiezen tussen boom en kanon
 474. 05-06-2020 - Roofmijten bestrijden trips in uien
 475. 05-06-2020 - Delphy en Aurea zetten in op maatwerk per fruitboom
 476. 05-06-2020 - 90-jarige Marie Horst zoekt met drone naar reekalfjes
 477. 05-06-2020 - Coalitie Almere steunt doorgaan Floriade
 478. 05-06-2020 - 100 miljoen euro extra voor aanpak droogte
 479. 05-06-2020 - Biohuis ziet voldoende kansen voor groei biologisch
 480. 05-06-2020 - Provincie presenteert natuurambities in Waterland
 481. 05-06-2020 - Waterschap De Dommel bestrijdt droogte samen met boeren
 482. 05-06-2020 - Gelderland wenst florerende agrarische sector in 2030
 483. 05-06-2020 - S. equi zooepidemicus nieuwe oorzaak dood zeugen
 484. 04-06-2020 - Rechter verbiedt ruimen nertsen tot dinsdag
 485. 04-06-2020 - LTO: ruimen ingrijpend, begrip voor onderbouwing
 486. 04-06-2020 - Pluimveehouders boos om import van vlees
 487. 04-06-2020 - Vijfde deel bietenpercelen heeft laag plantenaantal
 488. 04-06-2020 - Duitse oogst asperges door corona 23 procent lager
 489. 04-06-2020 - Financiële steun voor vijf dierenwelzijnsprojecten
 490. 04-06-2020 - Nieuw pachtstelsel moet fluctuaties dempen
 491. 04-06-2020 - Weer iets meer gele roest in wintertarwe
 492. 04-06-2020 - Bayer-pesticide dicamba niet meer toegestaan in VS
 493. 04-06-2020 - FrieslandCampina: trots op aanpak corona
 494. 04-06-2020 - Corona houdt op sommige nertsenbedrijven langer aan
 495. 04-06-2020 - Coronacontrole SZW treft fruitteler en uitzendorganisatie
 496. 04-06-2020 - Stroken spitten beperkt droogteschade en winderosie
 497. 04-06-2020 - LTO Noord vraagt Friesland om meer aansluitingen op glasvezel
 498. 04-06-2020 - Coronamaatregelen sparen wild zwijn in Limburg
 499. 04-06-2020 - Restwater van Brabant Water voedt grasland melkveehouder
 500. 04-06-2020 - Landbouw Collectief gaat verder in andere vorm
 501. 04-06-2020 - Principeakkoord Leidingen Gasunie en LTO sneuvelt
 502. 04-06-2020 - Eerste gevolgen van droogte zichtbaar op maispercelen
 503. 04-06-2020 - Nieuwe kiemremmer voor aardappelen: Argos
 504. 04-06-2020 - Schapen moeten van droge dijken Rivierenland af
 505. 04-06-2020 - Gefreesde graszode houdt bodem vochtig
 506. 04-06-2020 - Melkveehouder Fokkert: 'Vooral vorstproblemen op gespitte grond'
 507. 04-06-2020 - Suiker Unie gaat toch geen aardappelen drogen
 508. 04-06-2020 - Hulde aan Marc Calon
 509. 04-06-2020 - Alpe d'Huzes zamelt al 7,2 miljoen euro in
 510. 03-06-2020 - Ruiming van besmette nertsenbedrijven start vrijdag
 511. 03-06-2020 - Nieuwe cichoreivariant voor extra ingrediënt
 512. 03-06-2020 - Geen aanwijzing voor meerdere wolven in Heusden
 513. 03-06-2020 - Minder seizoensarbeiders bij autonomere tuinbouw
 514. 03-06-2020 - Boter en mageremelkpoeder noteren hoger
 515. 03-06-2020 - Enquête wijst op stabiel sterftecijfer honingbijen
 516. 03-06-2020 - Doek valt voor IJsselhallen, onzekerheid keuringen
 517. 03-06-2020 - Friesland zet stop op zonneparken op landbouwgrond
 518. 03-06-2020 - Resten gewasbescherming in Drentse natuur
 519. 03-06-2020 - Zeeuwse boeren moedeloos van de droogte
 520. 03-06-2020 - ZLTO Vastgoed eist hogere prijs voor landbouwgrond bij A27
 521. 03-06-2020 - RTL Nieuws: besmette nertsenbedrijven geruimd
 522. 03-06-2020 - LTO wil zicht op peil in Kamperveen
 523. 03-06-2020 - Ruim honderd waarschuwingen aardappelafvalhopen
 524. 03-06-2020 - Aangifte pootaardappelen lager dan in 2019
 525. 03-06-2020 - Eurofins: fors minder zwavel in vers gras door droogte
 526. 03-06-2020 - Ook noodfonds voor Belgische sierteelt en aardappelsector
 527. 03-06-2020 - Agroscoop: groei en saldo bio-varkenshouder verbeterd
 528. 03-06-2020 - Aanhoudende pandemie kan voedselketen ernstig verstoren
 529. 03-06-2020 - GGD test medewerkers fruitbedrijven op corona
 530. 03-06-2020 - In slateelt binnenkort minder gewasbescherming nodig?
 531. 03-06-2020 - Familie Van der Pluijm verliest land voor verbreding A27
 532. 03-06-2020 - Kamps de Wild lanceert Claas Financial Services
 533. 02-06-2020 - Veel Amerikaanse landarbeiders besmet tijdens oogstpiek
 534. 02-06-2020 - Minister Schouten publiceert pachtnormen 2020
 535. 02-06-2020 - Scherpere regels Vion Boxtel na 18 positieve tests corona
 536. 02-06-2020 - Tweede Kamer stemt tegen handelsverdrag Mercosur
 537. 02-06-2020 - Van Rooi Meat tot 17 juni dicht na coronabesmetting
 538. 02-06-2020 - Protix en Agrifirm mengen insectenvet in kippenvoer
 539. 02-06-2020 - Lemken stopt met productie van veldspuiten
 540. 02-06-2020 - Nordzucker verbetert resultaat in boekjaar 2019/2020
 541. 02-06-2020 - Maatregel tegen stapelen gewasbeschermingsmiddelen
 542. 02-06-2020 - Glastuinbouw: wat gaat er in en komt er uit een kas?
 543. 02-06-2020 - Waarom juist nu investeren in zonnepanelen?
 544. 02-06-2020 - China staakt landbouwimport uit Verenigde Staten
 545. 02-06-2020 - Tikkie een eitje
 546. 02-06-2020 - Varkensvoerproducenten zoeken aansluiting CoViVa
 547. 02-06-2020 - CDA wil snel wolfvrije gebieden in Gelderland
 548. 02-06-2020 - Vermijd het gestrekte been
 549. 02-06-2020 - Coronavirus vastgesteld op drie nieuwe nertsenbedrijven
 550. 02-06-2020 - Waterschap De Dommel wil meer water vasthouden
 551. 02-06-2020 - Uireka gaat uien bewaren met Ultra Low Oxygen
 552. 02-06-2020 - Bewaarpool Agrifirm betaalt 182,20 euro voor baktarwe
 553. 02-06-2020 - Maatschap Witteveen tackelt droogte
 554. 02-06-2020 - Iedere varkenshouder betaalt voor onderzoek en innovatie
 555. 02-06-2020 - TT+ concept heet voortaan Precisieteelt Plus
 556. 02-06-2020 - Coronaproof op vakantie bij Utrechtse boeren
 557. 01-06-2020 - Bestuurder Wetterskip: 'Droogte in Friesland serieuze zorg'
 558. 01-06-2020 - Familie Bokma runt kaaswinkel in oude school in Workum
 559. 01-06-2020 - Meer vragen over langer bewaren door coronacrisis