LTO: sluit windpark Noordzee aan via Eemshaven-Oost

Sluit de windmolens op de Noordzee via Eemshaven-Oost aan op de hoogspanningsverbinding en trek de kabel door via het haventerrein naar het hoogspanningsstation. Dat verzoekt LTO Noord het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

LTO%3A+sluit+windpark+Noordzee+aan+via+Eemshaven%2DOost
© Han Reindsen

Het ministerie van EZK heeft voor de aansluiting van windpark Ten noorden van de Waddeneilanden negen mogelijke kabelroutes onderzocht. LTO Noord pleit voor de oostroute-variant met aanleg door het haventerrein of onder de haven door.

Dit tracé houdt volgens de organisatie het beste rekening met de landbouwbelangen; het vermijdt de hoogwaardige landbouwgronden met pootaardappelen, uien, peen, bieten en granen. Ook de overheden in Groningen spraken hun voorkeur uit voor dit tracé.


Verziltingsrisico

'Een ander onderscheidend criterium voor de keuze van het tracé is het verziltingsrisico van de grond', stelt voorzitter Lammert Westerhuis van LTO Noord-afdeling Het Hogeland. 'Dit is nu niet gekwantificeerd in het onderzoek van Tennet. Door een boring of open ontgraving wijzigt het evenwicht van zoet-zout in de landbouwgrond. Door het ontbreken van het verziltingsrisico in het onderzoek is er geen goede risicoanalyse te maken tussen de varianten Eemshaven-Oost en West. Daarom kiest LTO Noord voor het minst bezwaarlijke landtracé, dus de oostroute.'


Als aanlegmethode pleit LTO Noord voor een gestuurde boring in plaats van een open ontgraving, zoals staat omschreven in het advies aan het ministerie van EZK. 'Een open ontgraving leidt tot aanzienlijk meer effecten op de grondwaterstand en daarmee tot verzilting en uiteindelijk landbouwopbrengsten', geeft Westerhuis aan. Daarnaast heeft een open ontgraving een verstorend effect op het ondiepe bodemprofiel, lozing van bemalingswater en beschadiging van drainagesystemen.

In het najaar neemt het ministerie een besluit over het aansluitpunt en de route waar de kabels worden geplaatst. Het windmolenpark in Noord-Nederland is goed voor zo'n 700 megawatt, dat zijn ongeveer zeventig tot honderd windmolens. De aanleg moet tussen 2023 en 2026 plaatsvinden.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 8°
  85 %
 • Donderdag
  13° / 7°
  90 %
 • Vrijdag
  10° / 5°
  70 %
Meer weer