De+tijd+raakt+op+voor+dit+kabinet
Commentaar
© Dirk Hol

De tijd raakt op voor dit kabinet

Het deze week gepresenteerde eindrapport 'Niet alles kan overal' van de commissie-Remkes zal bij de nieuwe kabinetsformatie in het voorjaar 2021 een grote rol gaan spelen. Tot die tijd zal het kabinet nog niet aan de slag gaan met de aanbevelingen in het rapport. Simpelweg omdat de tijd er niet is.

Nog drie weken en dan start het zomerreces. Tot september ligt de politiek dan stil. Na de zomer resteert nog pakweg vierenhalve maand om diverse dossiers op te pakken. Het zijn niet de minste beleidsthema's die onder druk van stikstof en de coronacrisis noodgedwongen liggen te verstoffen. Mest, bossenstrategie, kringlooplandbouw, verdienvermogen en gewasbescherming wachten met smart op uitvoering.

Het eindrapport van de commissie-Remkes legt een zware last op de coalitie en zal ook om die reden worden doorgeschoven naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. De stikstofaanpak zal een dominante rol spelen in de verkiezingsstrijd waarbij de politieke partijen zijn onder te verdelen in drie uitgangspunten: 1. Er is geen stikstofprobleem; 2. Vergaande milieumaatregelen ten gunste van de natuur en 3. Voorrang geven aan economische activiteiten.

Onderliggend vraagstuk is natuurlijk: hoe gaan we ons postzegellandje opnieuw indelen? Oftewel, hoeveel ruimte bedelen we natuur, bouwers en boeren toe? En hoe maken we de nieuwe stikstofregels ook nog eens Vollenbroekproof?

Welke ruimte bedelen we natuur, bouwers en boeren toe?

Esther de Snoo, hoofdredacteur Nieuwe Oogst

Over dit onderliggende vraagstuk wordt dus sterk wisselend gedacht in politiek Den Haag en in de regio's. Maatwerk zoals Remkes adviseert, zal hoe dan ook het uitgangspunt zijn en dat betekent dat de verschillen tussen regio's veel groter worden.

Daarom start Nieuwe Oogst deze week de multimediale reeks 'Boeren nabij Natura 2000'. Hoe verhouden de diverse belangen zich in de regio's en wat betekent dit voor de boeren in het gebied? Immers, niet alles kan meer overal.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  9° / -2°
  30 %
 • Donderdag
  10° / -2°
  10 %
 • Vrijdag
  12° / 0°
  10 %
Meer weer