Pensioenakkoord+definitief+beklonken
Nieuws
© DIRK HOL

Pensioenakkoord definitief beklonken

Het kabinet en sociale partners hebben een definitief akkoord bereikt over het hervormen van het pensioenstelsel.

De betrokken partijen laten de pensioenafspraken los. Ook vervalt de noodzaak voor het gebruik van rekenrente en dekkingsgraden.

Het kabinet en sociale partners, waaronder LTO Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland, leggen de uitwerking op korte termijn voor aan hun achterban. Vanuit LTO wordt dat het Bestuurlijk Overleg Economisch Beleid.

Daarna wordt de uitwerking vastgelegd in een hoofdlijnennotitie die minister Wouter Koolmees voor de zomer naar de Tweede Kamer stuurt.
‘Het akkoord is een cruciale fase op weg naar een pensioenstelsel dat toekomstbestendig en robuust is’, zegt Hans van den Heuvel, algemeen directeur van LTO Nederland.

‘Het akkoord is een cruciale fase op weg naar een pensioenstelsel dat toekomstbestendig en robuust is’

Hans van den Heuvel, algemeen directeur van LTO Nederland

Persoonlijker

Het pensioenstelsel wordt transparanter en persoonlijker. Ook sluit het beter aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Verder biedt het nieuwe stelsel eerder perspectief op een koopkrachtig pensioen en blijven premies van ondernemers stabiel.

Bovendien kunnen zelfstandigen gemakkelijker een pensioen opbouwen.


Premiedruk

Van den Heuvel: ‘Samen met VNO-NCW en MKB Nederland heeft LTO Nederland zich ervoor ingezet dat de premiedruk voor werkgevers niet verder stijgt in het nieuwe stelsel.’
Hij voegt er aan toe dat het voor LTO Nederland cruciaal is dat agrarische ondernemers zonder personeel, geen verplichting opgelegd krijgen voor het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

‘In plaats daarvan kan een passende regeling worden getroffen, zoals het lidmaatschap van de agrarische bedrijfsverzorging.’


Dekkingsgraad

Het kabinet heeft toegezegd de vrijstellingsregeling van vorig jaar ook dit jaar in te zetten. Dit vanwege de zeer uitzonderlijke economische situatie.

Dat betekent dat pensioenfondsen met een dekkingsgraad boven 90 procent de pensioenen niet hoeven te verlagen. Daarvoor telt de dekkingsgraad van 31 december van dit jaar.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  10° / -2°
  10 %
 • Vrijdag
  12° / 0°
  10 %
 • Zaterdag
  12° / 1°
  0 %
Meer weer