Schouten: 'Verdwijnen rassenontwikkeling onwenselijk'

Op de lange termijn is het voor Nederlandse veredelaars onwenselijk dat de ontwikkeling van nieuwe rassen uit Europa gaat verdwijnen omdat op het gebied van veredeling in de Verenigde Staten en Canada minder strenge regels gelden.

Schouten%3A+%27Verdwijnen+rassenontwikkeling+onwenselijk%27
© HZPC

Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen gesteld door de VVD'ers Helma Lodders en Aukje de Vries over het feit dat HZPC aardappelonderzoek naar Canada verplaatst. De VVD-fractie kwam tot de vragen na een werkbezoek aan HZPC in Joure.


In Europa gelden strenge regels rond gentechnologie en dat geeft belemmeringen voor bedrijven als HZPC. Veredelaars in de Verenigde Staten en Canada kunnen makkelijker aardappelen kweken die bijvoorbeeld volledig resistent zijn tegen phytophthora. Daardoor bestaat het risico dat deze landen op termijn de pootgoedmarkten in Afrika en Azië zullen overnemen.


Experimenteel materiaal

Voor HZPC reden om in 2021 veldproeven te verplaatsen naar Canada. Schouten acht de risico's van de regelgeving voor Nederlandse bedrijven op korte termijn niet al te groot. 'Immers, voor een bedrijf als HZPC gaat het om experimenteel materiaal. Mochten de experimenten succesvol zijn, dan duurt het alsnog enige jaren voordat de hieruit voortkomende rassen op de markt zullen komen.'

Dit betekent niet dat de landbouwminister een afwachtende houding aanneemt. 'Op de langere termijn is dit wel degelijk onwenselijk voor de gehele plantaardige sector als de ontwikkeling van nieuwe rassen uit Europa zou verdwijnen. Gelet op noodzakelijke verduurzaming van de landbouw, de ontwikkelingen in het middelenpakket en klimaatverandering is juist een continue verbetering van plantenrassen noodzakelijk.'

Het kunnen gebruiken van krachtige, moderne veredelingstechnieken is volgens Schouten een belangrijk hulpmiddel om te komen tot nieuwe en verbeterde plantenrassen. Het vertrek van onderzoeksafdelingen van aardappelhandelsbedrijven naar het buitenland vindt ze geen goede ontwikkeling. 'Vandaar mijn inzet met betrekking tot de nieuwe veredelingstechnieken.'


Herziening ggo-regelgeving

Bedrijven ervaren de huidige Europese ggo-regelgeving als problematisch, weet Schouten. 'In de praktijk duren toelatingsprocedures om producten van nieuwe plantenveredelingstechnieken op de markt te brengen in de EU lang en deze zijn kostbaar. Zoals in het regeerakkoord is afgesproken, zet het kabinet zich in voor herziening van de Europese ggo-regelgeving.'

Volgens de VVD-fractie ligt de lat bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen steeds hoger en dat maakt uitbreiding in verdelingstechnieken extra belangrijk. Deze ontwikkeling is volgens Schouten mede aanleiding geweest voor de 'Toekomstvisie gewasbescherming 2030', waarin weerbare planten en teeltsystemen en het verbinden van de land- en tuinbouw met natuur centraal staan. Dit moet leiden tot het afnemen van de behoefte aan gewasbeschermingsmiddelen.

Daarnaast wijst de minister erop dat ook het veranderende klimaat kan leiden tot een verandering in ziekten en plagen. Dat vraagt om voortdurende innovatie in de sector. 'Niet voor niets is een van de doelen van de veredeling van aardappelrassen het bewerkstelligen van duurzame resistenties tegen ziekten en plagen. Moderne veredelingstechnieken kunnen daar een belangrijke rol in spelen', schrijft Schouten.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  18° / 12°
  80 %
 • Maandag
  20° / 11°
  50 %
 • Dinsdag
  21° / 11°
  70 %
Meer weer