Belgisch+aardappelareaal++blijft+nagenoeg+gelijk
Nieuws
© Twan Wiermans

Belgisch aardappelareaal blijft nagenoeg gelijk

Het aardappelareaal in België blijft nagenoeg gelijk aan vorig jaar. In totaal gaat het dit jaar om 55.717 hectare, slechts 0,13 procent meer dan de 55.642 hectare in 2019.

Dat blijkt uit een voorlopige analyse van de verzamelaanvragen 2020 door het departement Landbouw en Visserij. Er blijken geen al te grote verschuivingen. Het areaal graan daalt met 5,3 procent. Het areaal groente stijgt met 4,3 procent en mais met 3 procent. Het areaal vezelvlas stijgt opmerkelijk met 22,5 procent.

Het areaal aardappelen blijft bij onze zuiderburen in een status quo. Na de oogst van 2019 werd een toename van het areaal aardappelen 2020 verwacht, door het relatief goede economische saldo en een stijgende vraag van de industrie in Vlaanderen. De uitbraak van de coronacrisis net voor de aanvang van het plantseizoen verklaart allicht dat de verwachte toename zich toch niet heeft doorgezet.


Appels en peren

In de fruitsector is er de jaarlijkse vaststelling dat het areaal appelen blijft dalen (-5,6 procent) in het voordeel van het areaal peren (+1,6 procent) en zachtfruit (+6 procent). Het areaal aardbeien is geleidelijk dalend (-3,3 procent), maar er is een tendens naar meer stellingteelten, waarbij telers meerdere teeltrondes hebben op eenzelfde oppervlakte.

De daling van het areaal wintertarwe (-7,5 procent) en wintergerst (-7 procent) kan worden verklaard door de moeilijkere zaaiomstandigheden in het najaar van 2019. Daardoor is niet alles gezaaid als wintertarwe. Dit voorjaar is dus nog een deel ingezaaid als zomertarwe. De lichte stijging in het areaal mais (+3 procent) compenseert voor dat lagere areaal wintergranen, maar kan deels ook worden verklaard door de nood aan extra ruwvoer door slechte oogsten vorig jaar.


Stijging areaal spruiten

Bij de groenten tekent het departement Landbouw en Visserij een mooie stijging op van het areaal spruiten (+17,2 procent). Zo is er meer vraag naar spruiten vanuit de diepvriesbedrijven en is er ook een areaalverschuiving van Noord-Frankrijk naar Vlaanderen.

Het areaal uien doet het ook goed (+12,2 procent), in tegenstelling tot spinazie. De daling van het areaal spinazie (-12,6 procent) kan worden verklaard door het wegvallen van een aantal noodzakelijke gewasbeschermingsmiddelen, waardoor spinazie een moeilijke teelt wordt.


Areaal wortelen gedaald

Ook bij het areaal wortelen (-8,5 procent) voor verwerking (industrie) wordt een daling opgetekend na een beduidend lagere opbrengst vorig jaar. Daardoor werden veel wortelen ingevoerd uit Nederland.

Een opmerkelijke stijging valt wel te noteren bij vezelvlas (+ 22,5 procent), hoewel het gaat om een relatief klein areaal. De duidelijke toename is te wijten aan de goede prijsvorming tijdens de voorbije jaren.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  9° / -2°
  30 %
 • Donderdag
  9° / -2°
  10 %
 • Vrijdag
  12° / -1°
  10 %
Meer weer