Schouten+gaat+sleutelen+aan+stikstofcalulator+Aerius
Nieuws
© Dirk Hol

Schouten gaat sleutelen aan stikstofcalulator Aerius

Landbouwminister Carola Schouten gaat onderzoeken hoe de stikstofcalculator Aerius kan worden verbeterd. Zij ziet in het eindadvies van de Commissie-Hordijk over de stikstofsystematiek voldoende aanknopingspunten om het systeem van meten en berekenen verder te ontwikkelen.

Schouten meldt dat in reactie op het rapport dat de Adviescommissie Meten en Berekenen Stikstof dat maandag is gepresenteerd. De komende periode wil de minister in samenwerking met de bevoegde instanties en kennisinstellingen, bekijken hoe opvolging kan worden gegeven aan het eindadvies van het Adviescollege. Ze heeft toegezegd om na de zomer een nadere kabinetsreactie op de aanbevelingen naar de Tweede Kamer te sturen.


Ook wil de minister de onzekerheden in de wetenschappelijke metingen en berekeningen verder beperken. Dat geldt ook voor het gelijktrekken van de wijze van berekenen tussen de verschillende emissiebronnen. De komende tijd wordt met kennisinstellingen besproken of hier meer mogelijkheden in zijn.


Satellietmetingen

De commissie Hordijk adviseert verder om meer gebruik te maken van satellietmetingen, waarmee nader onderzoek gedaan kan worden naar verbetering van het inzicht in emissies en verspreiding. Schouten meldt dat deze mogelijkheden nu al worden verkend.

Het Adviescollege wijst ook op mogelijkheden voor uitbreiding van het meetnet, waaronder het gebruik van meer meetstations in landbouwgebieden en metingen van de droge depositie in verschillende natuurgebieden. Het kabinet is met het Adviescollege van mening dat het meetnet verdere uitbreiding behoeft. Op dit moment wordt de opdrachtverlening (aan het RIVM) voor uitbreiding van het meetnet voorbereid. Hiervoor is budget beschikbaar, zegt Schouten.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  9° / -2°
  30 %
 • Donderdag
  10° / -2°
  10 %
 • Vrijdag
  12° / 0°
  10 %
Meer weer