Kringlooplandbouw+op+Boerderij+van+de+Toekomst
Nieuws
© Han Reindsen

Kringlooplandbouw op Boerderij van de Toekomst

Agrarisch ondernemers en andere partijen met interesse in kringlooplandbouw kunnen zich de komende jaren laten inspireren bij Boerderij van de Toekomst. Het project gaat donderdag 25 juni officieel van start met een webinar.

Deze 105 hectare grote proeflocatie van Wageningen University & Research (WUR) is dit voorjaar ingericht als akkerbouwbedrijf volgens agro-ecologische principes en met gebruik van de nieuwste technologie. Boerderij van de Toekomst wil zo bijdragen aan de transitie naar een nieuw bedrijfsmodel dat boeren en tuinders in staat stelt hun gewassen op een duurzame wijze te telen, met een positieve impact op de biodiversiteit en leefomgeving.

Op Boerderij van de Toekomst – gevestigd bij de business unit Open Teelten in Lelystad – werkt WUR de komende jaren in opdracht van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) samen met de agrarische sector en kennisinstellingen aan een nieuw bedrijfsmodel.

Zo duurzaam mogelijk

Kennis en innovaties uit de biologische en gangbare landbouw worden geïntegreerd in een zo duurzaam mogelijk bedrijfssysteem, dat binnen vijf tot tien jaar in de praktijk toepasbaar is. Ook worden praktijkoplossingen voor de langere termijn ontwikkeld en getest.

De belangrijkste elementen binnen dit systeem zijn:

 • Gewasdiversiteit: het telen van meerdere gewassen op één perceel in strokenteelt of andere mengvormen maakt gewassen minder kwetsbaar voor ziektes en plagen. En het draagt bij aan de biodiversiteit en verbetert de benutting van licht, water en mineralen.
 • Precisietechnologie: technologie als landbouwrobots, sensoren en drones in combinatie met slim gebruik van data maakt de toepassing van gewasdiversiteit arbeidstechnisch uitvoerbaar.
 • Tegengaan bodemverdichting: door het gebruik van vaste rijpaden en kleinere machines kunnen bodemverdichting en opbrengstverlies worden voorkomen.
 • Duurzame energie: via wind en zon kan duurzame energie worden opgewekt.
 • Reststromen en kringlopen: het bouwplan en de bemesting worden zo ingericht dat in de toekomst minder dierlijke mest en een minimale inzet van kunstmest nodig zijn.

Proeftuin en Fieldlab

Bij Boerderij van de Toekomst wordt op twee percelen geteeld: de Proeftuin voor Agroecologie en Technologie (circa 80 hectare) en het Fieldlab (circa 25 hectare). Bij de Proeftuin wordt op verschillende thema's deelonderzoek gedaan. De kennis wordt samengebracht in het Fieldlab, waar alle elementen in samenhang en op (semi)praktijkschaal verder worden getest en gedemonstreerd.

Binnen de Boerderij van de Toekomst in Lelystad ligt de focus op akkerbouw op jonge zeeklei. Het is de bedoeling dat ook in andere regio's en sectoren Boerderijen van de Toekomst ontstaan, gericht op bijvoorbeeld akkerbouw op zandgrond en de veehouderij.

Webinar en website

Om de kennis en ervaringen die worden opgedaan zo breed mogelijk toegankelijk te maken, wordt donderdag 25 juni de website farmofthefuture.nl gelanceerd. Via de website kunnen agrarisch ondernemers zich ook aanmelden voor samenwerking, excursies of webinars.

Het eerste webinar vindt plaats op donderdag 25 juni om 13 uur vanaf het Fieldlab van Boerderij van de Toekomst, met medewerking van projectleiders Pieter de Wolf en Wijnand Sukkel. Aanmelden kan via de website van WUR.

Weer

 • Woensdag
  9° / -2°
  30 %
 • Donderdag
  9° / -2°
  10 %
 • Vrijdag
  12° / -1°
  10 %
Meer weer