Schouten vindt voermaatregel niet ideaal

Minister Carola Schouten van LNV vindt de voermaatregel die de hoeveelheden ruw eiwit in krachtvoer tijdelijk beperkt, zelf ook niet ideaal. De maatregel is volgens haar echter wel noodzakelijk, omdat het de enige begaanbare weg is om op korte termijn stikstofreductie via het veevoer te bereiken. En om die stikstofreductie te registreren ten behoeve van de bouw.

Dat laat zij weten in een brief aan de Tweede Kamer. Als het aan de minister ligt, gelden er vanaf september tot en met het einde van het jaar maximumgehalten ruw eiwit voor krachtvoer. Op deze manier moet vergunningverlening voor infrastructurele en bouwprojecten weer op gang komen. Op de maatregel is veel kritiek vanuit de sector, dierenartsen en voerleveranciers. Ook Tweede Kamerleden stelden veel kritische vragen. Op deze vragen geeft de minister nu antwoord.

Schouten voert naar aanleiding van de vragen wel kleine wijzigingen door in het voorstel. Zo worden nu alle natte enkelvoudige diervoeders uitgezonderd van de regeling. Dit maakt de regeling volgens haar overzichtelijker. Voor natte voedermiddelen als bierborstel en tarwegistconcentraat had de minister al een uitzondering gemaakt omdat deze passen in het sluiten van kringlopen.


Overleg met sector

Schouten memoreert in haar brief dat ze tot april nog in gesprek was met verschillende landbouwpartijen die verenigd waren in het Landbouw Collectief en met Nevedi, de brancheorganisatie van de voerleveranciers. 'Daarna is dat gesprek vanuit de zijde van die partijen opgeschort. Hoewel in de gesprekken met partijen regulering van het krachtvoer op hoofdlijnen aan de orde is geweest, heb ik vervolgens de uitwerking daarvan via de voorgenomen wijziging van de Regeling diervoeders 2012 zelf ter hand moeten nemen.'

De minister heeft zelf, net als de sector, ook de voorkeur voor het treffen van maatregelen op basis van het totale rantsoen, schrijft ze. 'Maar dat is niet verenigbaar met de vereisten voor het inboeken van de maatregelen in Aerius, en daarmee het mogelijk maken van vergunningverlenging voor de bouw- en infrastructuursector. Ik hecht aan een regeling die dat weer mogelijk maakt en dat is de reden om te kiezen voor de nu voorliggende, tijdelijke maatregel.'

Het rekeninstrument Aerius maakt onderdeel uit van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In het programma kunnen alle bronnen die stikstof uitstoten, worden ingevoerd.


Regels vanaf 2021

De landbouwminister verwacht voor 2021 en later wel afspraken te kunnen maken met de sector. Omdat die afspraken niet gericht zijn op de vergunningverlening voor de bouw, maar op de verdunning van de stikstofdeken. Daarvoor is niet vereist dat de maatregelen in Aerius zijn in te boeken.

Schouten erkent dat de maatregel voor heel veel melkveebedrijven gevolgen zal hebben. Veel ondernemers zullen de voerstrategie moeten aanpassen in deze maanden. Ze verwacht echter niet dat de regeling noemenswaardige financiële gevolgen zal hebben voor melkveehouders. Ze verwijst daarbij naar het rapport 'PAS Aanvullende reservemaatregelen Landbouw: uitwerking van een Quick scan', van Wageningen University & Research uit 2017.

Volgens dit rapport kan het terugdringen van het ruweiwitgehalte voor de melkveehouder zelfs geld opleveren. 'Tegen die achtergrond en het feit dat het hier een regeling betreft van slechts vier maanden, is ingeschat dat deze geen noemenswaardige financiële effecten zal hebben', schrijft de minister.

Weer

 • Maandag
  15° / 4°
  30 %
 • Dinsdag
  16° / 3°
  30 %
 • Woensdag
  13° / 4°
  30 %
Meer weer