Over ons

Nieuwe Oogst is het multimediale platform van de regionale land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB en wordt in hun opdracht uitgegeven door AgriPers. Nieuwe Oogst informeert boeren, tuinders en vakgenoten over nieuws en ontwikkelingen in alle sectoren en regio’s en kent het hoogste bereik en lezerswaardering van alle agrarische vaktitels in Nederland.

Nieuwe Oogst belangrijkste nieuwsbron voor boeren

Nieuwe Oogst is voor boeren en tuinders de belangrijkste vaktitel in 2019. Uit onafhankelijk onderzoek van AgriDirect blijkt dat Nieuwe Oogst met de krant en nieuwsbrief het hoogste bereik en de hoogste waardering onder agrarische ondernemers geniet.

Dat meldt AgriDirect op basis van het Communicatieonderzoek 2019, waarin 45 agrarische vakbladen zijn opgenomen. Nieuwe Oogst blijft een bereik van 57,2 procent binnen de doelgroep Boerderij (38,0 procent) en Veeteelt (35,0 procent) ruim voor.

Nieuwe Oogst komt op de vraag ‘wat is voor u het belangrijkste vakblad?’ als beste uit de bus. 27,6 procent van de boeren en tuinders noemt Nieuwe Oogst als belangrijkste nieuwsbron. Boerderij (20,0 procent) en Melkvee (5,4 procent) volgen op plaats 2 en 3. In de vorige editie van het Communicatieonderzoek in 2016 kwam Nieuwe Oogst met 25,0 procent eveneens als belangrijkste vakblad naar voren.

Nieuwe Oogst.tv

 

Nieuwsbrief

AgriDirect bracht ook het online bereik van de agrarische vaktitels in kaart. 65,5 procent van de boeren en tuinders ontvangt de nieuwsbrief van Nieuwe Oogst. Op dit terrein zijn Boerderij Vandaag (46,5 procent) en Boerenbusiness Daily (40,2 procent) de nummer 2 en 3. 92,5 procent van de respondenten geeft aan de nieuwsbrieven van uitgevers ‘soms’, ‘meestal’, tot ‘altijd’ te lezen. 43,4 procent van volgt agrarisch nieuws via een nieuws-app.

Andere uitkomsten uit het onderzoek zijn dat advertenties in vakbladen een prima attentiewaarde hebben. 80,7 procent van de agrarische ondernemers geeft aan ‘sommige’, ‘de meeste’ tot ‘alle’ advertenties in vakbladen te lezen. Eveneens ruim 80 procent heeft in de afgelopen twee jaar een agrarische vakbeurs bezocht. Vakbladen, internet en e-mail zijn voor boeren en tuinders de voornaamste informatiekanalen.