LTO+Noord+vraagt+om+herinvoering+distelverordening
Nieuws
© Jan van Liere

LTO Noord vraagt om herinvoering distelverordening

Provincie Zuid-Holland moet de in 2011 afgeschafte distelverordening opnieuw invoeren. Distels zorgen voor overlast en een hoge schadepost bij agrariërs in met name de Duin- en Bollenstreek.

Die oproep doet LTO Noord in een zienswijze op de ontwerpversie van de nieuwe Zuid-Hollandse omgevingsverordening. Volgens de belangenbehartiger is de afgelopen jaren gebleken dat agrariërs negatieve consequenties ondervinden door het afschaffen van deze verordening.

Dit komt doordat hooggroeiend onkruid op percelen van terreinbeheerders, zoals gemeenten en Prorail, niet beheerd worden. Dat heeft tot gevolg dat het zaad van het onkruid overwaait naar omliggende percelen, waaronder ook agrarisch land. Dit leidt met name in de akkerbouw tot veel overlast en een hoge schadepost.

'Agrariërs zullen zich in sommige gevallen gedwongen voelen om extra bestrijdingsmiddelen te gebruiken, dit is ongewenst', stelt LTO Noord. 'Het is geen probleem dat alleen bij de akkerbouwers neergelegd kan worden, het moet met elkaar worden opgelost', zegt Jaco Kastelein, regiobestuurder van LTO Noord. 'Als we terreinbeheerders willen aanspreken, kan dat alleen met een provinciale verordening. De provincie kan druk zetten.'


Geitenstop

De distelverordening is niet het enige punt waartegen LTO bezwaar maakt. Ook de in 2017 ingevoerde geitenstop moet heroverwogen worden, vindt de organisatie. Momenteel wordt gewacht op resultaten van een onderzoek naar de relatie tussen gezondheidsklachten en de nabijheid van geitenbedrijven.

Als dit onderzoek is afgerond, naar verwachting medio 2021, moet het verbod op nieuwvestiging en uitbreiding van geitenbedrijven direct worden opgeheven. Om dat te borgen vraagt LTO Noord de provincie om hierover een extra lid toe te voegen in de omgevingsverordening. 'Voor de continuïteit van de geitenbedrijven is het van het grootste belang dat de 'geitenstop' zo kort mogelijk van toepassing is', stelt LTO.


Invasieve exoten

De boerenorganisatie pleit verder onder meer voor ruimte voor kleine windmolens op agrarische bedrijven in de hele provincie en vraagt om meer ruimte voor agrarische bebouwing. Ook de bestrijding van invasieve exoten wordt onder de aandacht gebracht. Kastelein: 'Rivierkreeften doden alle vis in sloten, tot het leven uit het water bijna weg is.'

Het is de bedoeling dat de definitieve omgevingsvisie, al enkele keren uitgesteld, in 2021 wordt vastgesteld.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  16° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  17° / 8°
  15 %
 • Zaterdag
  15° / 11°
  70 %
Meer weer