Privacystatement

Basis

Nieuwe Oogst/AgriPers BV hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op rust of wanneer u daar toestemming voor geeft. Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij een van de volgende situaties zich voordoet:

  1. Dienstverlening

Het delen van persoonsgegevens is soms nodig voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer een leverancier bepaalde taken voor AgriPers/NieuweOogst uitvoert. In deze gevallen maken wij goede afspraken met deze partijen, onder andere over de beveiliging en geheimhouding van de persoonsgegevens.

  1. Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak:

Het delen van de persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten.

Cookies Nieuwe Oogst

NieuweOogst.nl  maakt gebruik van de volgende cookies:

Functionele en analytische cookies die gebruikt worden om de site goed te laten functioneren en om het gebruik van de website te meten. We gebruiken hiervoor Google Analytics op basis van een verwerkersovereenkomst . De IP-adressen zijn daarbij afgeschermd waardoor wij gegevens niet kunnen herleiden tot individuele bezoekers.

Sociale Media Cookies

Op onze pagina’s hebben we socialemediaknoppen staan om bezoekers de optie te geven artikelen te delen en om bezoekers te laten reageren op artikelen. Socialemedianetwerken doen aan tracking en profiling van bezoekers. Met deze cookies wordt het internetgedrag van bezoekers gemonitord door de sociale netwerken. Nieuwe Oogst/AgriPers zelf monitort bezoek niet op individueel niveau en bouwt ook geen profielen op van bezoekers.

Links naar andere websites

Op de website treft u soms links aan naar andere websites. AgriPers is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacystatement van de website die u bezoekt.

Nieuwsbrieven NieuweOogst.nl

Voor het verzenden van de nieuwsbrieven van NieuweOogst.nl gebruiken we een database met e-mailadressen. Deze e-mailadressen worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief. Bij afmelding voor de nieuwsbrief wordt het e-mailadres automatisch verwijderd.

NieuweOogst.APP

Voor het gebruik van de app van NieuweOogst.nl worden door AgriPers geen gegevens opgeslagen.  Voor het gebruik van alerts via de app worden het toesteltype en het toestel-ID bijgehouden in een database, maar die zijn verder niet gekoppeld aan persoonsgegevens.

Abonnementen van leden en relaties van LLTB, LTO Noord of  ZLTO

Agrarische ondernemers kunnen het weekblad Nieuwe Oogst alleen ontvangen als zij lid zijn van de landbouworganisaties LLTB, LTO Noord of ZLTO. Nieuwe Oogst wordt via PostNL toegezonden aan leden en relaties van LLTB, LTO Noord en ZLTO. AgriPers ontvangt daarvoor wekelijks de benodigde gegevens voor toezending van de verschillende edities van Nieuwe Oogst en verwante uitgaven/producten. De aangeleverde gegevens worden bij AgriPers na twee maanden verwijderd. Beheer en wijzigingen van de lidmaatschapsgegevens gebeuren bij LLTB, LTO Noord en ZLTO.

AgriPers gebruikt de gegevens, soms aangevuld met het door u opgegeven e-mailadres en telefoonnummer, bij klachten over bezorging. Deze gegevens worden zo nodig gedeeld met PostNL en verwijderd, nadat de klachten zijn verholpen.

(Proef)abonnementen via AgriPers

Niet-agrariërs kunnen bij AgriPers een (proef)abonnement afsluiten op Nieuwe Oogst. De gegevens hiervoor worden beheerd door AgriPers zelf. Het gaat om (bedrijfs)naam en adres en eventueel , e-mailadres en telefoonnummer voor toezending Nieuwe Oogst, toezending nieuwsbrief en aanvullende correspondentie  en facturatie. AgriPers controleert of het adres niet gekoppeld is aan een agrarisch bedrijf.

Voor proefabonnementen geldt dat het telefoonnummer ook gebruikt wordt om na afloop te informeren of er belangstelling is voor een vast abonnement. Proefabonnementen worden automatisch beëindigd na de aangegeven periode.

Na opzeggen van een abonnement of het niet-verlengen van een proefabonnement worden de gegevens na twee jaar verwijderd of mogelijk later als wet- en regelgeving dat verplicht.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Bekijk daarom regelmatig het privacystatement voor een update van ons privacybeleid.

Zakelijke relaties

Nieuwe Oogst/AgriPers  gebruikt de door zakelijke relaties verstrekte gegevens om uitvoering te geven aan de gesloten overeenkomsten en om de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. AgriPers gebruikt de gegevens daarnaast voor direct marketing , zodat gerichte aanbiedingen aan deze relaties  kunnen worden gedaan. De gegevens worden tot maximaal zeven jaar bewaard na afloop van de overeenkomst.

Vragen

Als u nog vragen hebt over ons privacystatement, inzicht wilt in de over u opgeslagen gegevens, of , waar mogelijk, gegevens wilt laten verwijderen,  neem dan contact op met Nieuwe Oogst via abonnement@AgriPers.nl.