Maatregel Ctgb tegen stapelen werkzame stoffen

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) werkt aan een maatregel om normoverschrijdingen door stapelen van gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen. In eerste instantie gaat het om vier insecticiden.

Maatregel+Ctgb+tegen+stapelen+werkzame+stoffen
© Han Reindsen
Het stapelen van gewasbeschermingsmiddelen betekent dat in een teelt op hetzelfde perceel meerdere gewasbeschermingsmiddelen worden ingezet met een andere handelsnaam, maar met dezelfde werkzame stof(fen) en dezelfde toepassingsgebied(en). Er zijn sterke aanwijzingen dat gestapeld gebruik kan resulteren in normoverschrijdingen in oppervlaktewater.

'Het Ctgb wil de normoverschrijding door stapeling stapsgewijs aanpakken. We hebben niet specifiek naar insecticiden gekeken. De vier werkzame stoffen zitten relatief vaak in de top 10 bij normoverschrijding in het oppervlaktewater en daarom beginnen we daarmee. Het gaat om insecticiden die telers in diverse teelten inzetten', zegt Ctgb-woordvoerder Hans van Boven.


Nog niet afgedekt

Gestapeld gebruik wordt nog niet afgedekt door het huidige toetsingskader. Het ministerie van LNV heeft het Ctgb gevraagd oplossingen uit te werken waarmee het opeenvolgend gebruik van verschillende middelen op basis van dezelfde werkzame stof wordt tegen gegaan.

Van Boven: 'Sommige telers gebruiken middel x maximaal bijvoorbeeld vier keer en daarna middel y ook vier keer. Als het om dezelfde werkzame stof gaat, kan dat voor problemen zorgen.'


Verder onder druk

Annemarie Breukers, specialist plantgezondheid bij LTO Nederland, begrijpt dat stapeling risico's met zich meebrengt. 'Maar elke nieuwe maatregel zet het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verder onder druk. De vraag is of er in de verschillende segmenten voldoende geschikte andere werkzame stoffen zijn.'

Ook stelt Breukers vraagtekens bij de aanpak via normoverschrijdingen. 'Daaraan ligt een complex aan factoren ten grondslag. We werken er hard aan om die aan te pakken en zijn hierover doorlopend in gesprek met de overheid en andere partners. Het verrast ons dat het Ctgb nu ineens met dit voorstel komt.'


Werkzame stoffen

Bij de eerste aanpak door het Ctgb gaat om de werkzame stoffen deltamethrin, esfenvaleraat, abamectine en chlorantraniliprole. Het gaat steeds om insecticiden die onder andere worden gebruikt in consumptieaardappelen, groenteteelt, fruitteelt en boomteelt.

'Telers moeten zich meer focussen op de werkzame stof. Zodra ze de bestrijding voortzetten met een andere werkzame stof is er niets aan de hand', legt Van Boven uit.


Definitieve voorstel

Tot en met 30 juni is het mogelijk om te reageren op de beleidsnotitie 'Voorgenomen maatregel tegen stapelen met gewasbeschermingsmiddelen'. Het Ctgb weegt de verschillende reacties en verwerkt deze in het definitieve voorstel dat voor besluitvorming naar het college gaat.

Breukers geeft aan het voorstel nog te bestuderen en daarbij ook te kijken naar zaken als uitvoerbaarheid en administratieve lasten.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  22° / 16°
  20 %
 • Zaterdag
  21° / 15°
  20 %
 • Zondag
  23° / 13°
  25 %
Meer weer