Nieuw+pachtstelsel+moet+fluctuaties+dempen
Nieuws
© Twan Wiermans

Nieuw pachtstelsel moet fluctuaties dempen

In een flink deel van Nederland dalen de maximaal toelaatbare pachtprijzen. In andere gebieden worden pachters juist geconfronteerd met forse prijsstijgingen. Vernieuwing van het pachtstelsel zou die fluctuaties moeten dempen.

Alfred Jansen, portefeuillehouder pacht van LTO Nederland, spreekt van behoorlijke fluctuaties. Uit de nieuwe pachtnormen die landbouwminister Carola Schouten deze week publiceerde, blijkt dat normen tussen 1 en 22 procent dalen in twaalf van de veertien pachtprijsgebieden ten opzichte van de nu geldende pachtnormen 2019. Het gaat met name om gebieden met veel veehouderij waar een goed inkomensjaar voor de melkveehouderij (2013) is vervangen door een matig inkomensjaar (2018).

In de akkerbouw doet zich een omgekeerd effect voor. Zo stijgt de pachtnorm in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied met 20 procent en in de IJsselmeerpolders met 12 procent. Ook in de extra categorie voor vollegrondstuinbouw gaat de norm fors omhoog, in Westelijk Holland bijvoorbeeld met 16 procent.


Demping door herziening

Jansen verwacht dat de aangekondigde herziening van het pachtstelsel bijdraagt aan een demping van zulke schommelingen. Door de corona- en stikstofcrisis loopt de voortvarende aanpak van Schouten voor een nieuw pachtsysteem vertraging op. 'Maar gezien de maatschappelijke wensen is het echt wel nodig om het pachtstelsel aan te pakken', vindt Jansen.

'We hopen dat toch in deze kabinetsperiode nog de nodige stappen kunnen worden gezet. Het politieke momentum is er nu', vervolgt de portefeuillehouder.


Goede intenties

Jansen erkent dat de vernieuwing een lastige klus wordt, gezien alle actuele dossiers en het naderende verkiezingsjaar. 'Maar ik heb vertrouwen in de goede intenties van minister Schouten', zegt hij met voorzichtig optimisme.

Om een duidelijke stip aan de horizon te zetten voor een perspectiefvol pachtstelsel, komt LTO nog deze maand met een pachtvisie. Die wordt ook aan de landbouwminister gepresenteerd.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  8° / -1°
  25 %
 • Dinsdag
  9° / -1°
  20 %
 • Woensdag
  9° / -1°
  10 %
Meer weer