Areaal+akkerbouw+krimpt+met+1%2E600+hectare
Nieuws
© Haijo Dodde

Areaal akkerbouw krimpt met 1.600 hectare

Het areaal akkerbouw daalt in 2020 vergeleken met een jaar eerder met 0,3 procent. Van tarwe daalde het areaal bijna 9 procent. Gerst en suikerbieten laten een groei zien van respectievelijk 15,3 procent en 3,5 procent.

Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2020 die het CBS vandaag publiceert. Volgens de telling wordt er in Nederland op ruim 530.000 hectare akkerbouwgewassen geteeld. Dat is 1.600 hectare (0,3 procent) minder dan een jaar eerder.

Het areaal akkerbouwgewassen krimpt al sinds 2000. Sinds die tijd is er meer dan 100.000 hectare (16 procent) verdwenen. Wel is het areaal sinds 2016 niet verder afgenomen. De teeltoppervlakte consumptieaardappelen is in 2020 met bijna 1.800 hectare gedaald tot 77.000 (-2,3 procent).
Aandeel pootgoed stijgt

De arealen poot- en zetmeelaardappelen zijn het laatste jaar iets gestegen, beide ongeveer met 1 procent. Het aandeel pootaardappelen op het totale areaal aardappelen nam het laatste jaar weer iets verder toe. Meer dan een kwart (26,5 procent) van het aardappelareaal, ruim 44.000 hectare, bestaat in 2020 uit pootaardappelen.

Op een bijna even groot deel (27 procent) staan zetmeelaardappelen. Het grootste deel van het areaal aardappelen bestaat uit consumptieaardappelen (46,2 procent). Sinds het jaar 2000 groeide het areaal pootaardappelen met 2.400 hectare (5,7 procent), terwijl het areaal met consumptieaardappelen met 10.000 hectare (12 procent) en het areaal zetmeelaardappelen met 5.600 hectare (11 procent) is gekrompen.


Iets minder zaaiuien

Het areaal zaaiuien komt in 2020 op ruim 27.000 hectare. Dat is 180 hectare minder dan een jaar eerder en een daling van 0,7 procent. In 2019 nam de oppervlakte uien nog met bijna 10 procent toe. Wel laat het areaal zaaiuien over de lange termijn een groei zien. Ten opzichte van het jaar 2000 is sprake van een areaalverdubbeling.Het areaal tarwe is in 2020 weer afgenomen, na een stijging van het areaal in 2019. Het areaal tarwe beslaat in de laatste landbouwtelling ruim 110.000 hectare, ongeveer 10.000 hectare (8,7 procent) minder dan een jaar eerder. In 2019 was er nog sprake van een groei van 8,9 procent en was het areaal tot 121.000 hectare toegenomen.
Areaal zomertarwe verdubbelt

Van de wintertarwe daalde het areaal in 2020 vergeleken met een jaar eerder met bijna 19.000 hectare (16,5 procent). Het areaal zomertarwe verdubbelde. Dit jaar wordt op ongeveer 17.000 hectare zomertarwe geteeld. Het areaal zomertarwe fluctueert van jaar op jaar. Ongeveer 15 procent van de tarwe bestaat nu uit zomertarwe. Het aandeel zomertarwe was het hoogst in 2011. Toen bestond ongeveer een kwart van het areaal tarwe uit zomertarwe.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  15° / 4°
  30 %
 • Dinsdag
  16° / 2°
  30 %
 • Woensdag
  13° / 4°
  30 %
Meer weer