Schouten zoekt zelf ook naar stip op de horizon

Voor minister Carola Schouten van LNV is het ook nog gissen naar hoe ze de groene ambities van de Europese Commissie moet vertalen naar nationale doelstellingen. Pas als daarover meer duidelijkheid komt, kan zij voor de Nederlandse boeren en tuinders een stip op de horizon zetten.

Schouten+zoekt+zelf+ook+naar+stip+op+de+horizon
© Dirk Hol

In de afgelopen maanden is er vanuit Brussel een hele reeks ambitieuze toekomstvisies over de Europese land- en tuinbouw uitgestrooid. Komende jaren krijgen agrariërs te maken met de uitwerking van de Green Deal en de boer-tot-bord- en biodiversiteitsstrategie. Hieruit zullen doelstellingen komen voor een transitie van minder vlees naar meer plantaardig, het sluiten van kringlopen, bescherming van het milieu en herstel van de natuur.

Schouten gaf woensdag tijdens het laatste overleg van dit politieke jaar met de landbouwcommissie in de Tweede Kamer aan dat ze zelf ook nog niet weet hoe ze de Brusselse voornemens moet vertalen naar de boerenpraktijk. Wel heeft ze bij de Europese Commissie aangedrongen op 'kwantitatieve doelstellingen', maar die tot op heden nog niet ontvangen.


GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet wilde bijvoorbeeld weten hoe het voornemen uit de biodiversiteitsstrategie om 10 procent van het landbouwareaal te bestemmen voor biodiversiteitsrijk landschap moet worden gelezen. Gaat het daarbij om landschapselementen of valt kruidenrijk grasland daar ook onder? Nog zo'n vraag: van het Europese land- en zeeoppervlak zou over tien jaar 30 procent een beschermde status moeten hebben. Zijn de houtwallen op het platteland straks ook beschermd?

De precieze invulling van deze ambities maken voor boeren en tuinders een groot verschil, maar de bewindsvrouw moest het antwoord hierop nog schuldig blijven.


Aansluiting bij kringloopvisie

Volgens Schouten sluiten de Europese ambities op onderdelen aan bij de visie op kringlooplandbouw van het kabinet: minder kunstmest, meer dierlijke mest en een afbouw van chemische gewasbescherming. Doordat daarover nu in heel Europa wordt nagedacht, ontstaat er volgens haar een eerlijker speelveld voor de Nederlandse boer en tuinder.


Vooruitlopend op het nieuwe EU-landbouwbeleid (GLB) werken de lidstaten aan Nationale Strategische Plannen (NSP's). Hierin worden nationale doelstellingen op het gebied van landbouw vastgelegd. De Europese Commissie moet deze NSP's wel goedkeuren.


Eigen keuzes maken

Schouten staat achter deze aanpak. Het biedt de mogelijkheid om eigen keuzes te maken, rekening houdend met nationale omstandigheden, beschikbare middelen en hoe die uitwerken op het boerenerf. Het 'oude' GLB bood Nederland daarvoor te weinig ruimte, zegt ze.

Handicap bij het opstellen van de NSP's is dat de Brussel nog met concrete doelomschrijvingen moet komen. Dan pas komt er meer duidelijkheid over hoe al die groene voornemens op het boerenbedrijf gaan uitpakken.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  26° / 13°
  0 %
 • Woensdag
  29° / 14°
  0 %
 • Donderdag
  31° / 16°
  0 %
Meer weer