Minister+Schouten+publiceert+pachtnormen+2020
Nieuws
© Wageningen UR

Minister Schouten publiceert pachtnormen 2020

Landbouwminister Carola Schouten heeft de nieuwe pachtnormen bekendgemaakt. Deze worden op 1 juli 2020 van kracht.

Jaarlijks worden de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld. De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2020 zijn door Wageningen Economie Research (WUR) berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit 2007.

De pachtnormen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2014-2018. De berekende pachtnormen 2020 zijn in twaalf van de veertien pachtprijsgebieden lager dan de pachtnormen 2019.

In vier gebieden blijft de afname beperkt tot maximaal 7 procent. In de gebieden met veel melkveehouderij (Noordelijk weidegebied, Oostelijk veehouderijgebied, Hollands/Utrechts weidegebied en Zuidelijk veehouderijgebied) ligt de daling tussen 10 procent en 17 procent.


Daling en stijging

In de gebieden met veel akkerbouw loopt de verandering van de pachtnormen uiteen van een daling met 22 procent in de Veenkoloniën en Oldambt, tot een stijging met 12 procent in de IJsselmeerpolders en 20 procent in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied (zie de bijlage).

In de berekende grondbeloning op basis van een voortschrijdend vijfjaarsgemiddelde is een goed inkomensjaar voor de melkveehouderij (2013) vervangen door een matig inkomensjaar (2018). Voor de akkerbouw is een jaar met een gemiddeld inkomen afgevallen, terwijl het inkomen in het bijkomende inkomensjaar (2018) ruim boven het langjarig gemiddelde zit.

De lagere gemiddelde grondbeloning in de melkveehouderij en de gemiddeld iets hogere grondbeloning in de akkerbouw, leiden tot een lagere gemiddelde grondbeloning op landelijk niveau.


Hoger inkomen

Voor de tuinbouw geldt dat de gemiddelde grondbeloning voor reservering over de periode 2014-2018 is in Westelijk Holland is uitgekomen op 5.172 euro per hectare. Het inkomen in het jaar dat erbij is gekomen (2018) ligt veel hoger dan in het jaar dat is afgevallen (2013).

In de Rest van Nederland is de gemiddelde grondbeloning voor reservering met 8 procent toegenomen van 3.635 euro per hectare over de jaren 2013-2017 tot 3.922 euro per hectare in de periode 2014-2018 (tabel 2.7).

In dit gebied is een jaar (2013) met een gemiddeld inkomen vervangen door een jaar (2018) met een hoog inkomen. De berekende hoogst toelaatbare pachtprijzen in 2020 voor agrarische bedrijfsgebouwen (artikel 16 Pachtprijzenbesluit 2007) en de pachtprijs voor bestaande overeenkomsten (artikel 20 Pachtprijzenbesluit 2007) zijn 2,19 procent hoger dan in 2019. Dit percentage is gelijk aan de gemiddelde bouwkostenindex over 2015-2019.


Agrarische woningen

De maximale pachtverhoging voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten van vóór 1 september 2007 bedraagt 5,1 procent. De hoogst toelaatbare pachtprijs voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten op of na 1 september 2007 stijgt met 2,6 procent, gelijk aan het inflatiepercentage over 2019.


© Wageningen UR

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  10° / 0°
  10 %
 • Vrijdag
  11° / -2°
  10 %
 • Zaterdag
  12° / 0°
  10 %
Meer weer