Lager+nitraatresidu+door+rijenbemesting+aardappelen
Nieuws
© Han Reindsen

Lager nitraatresidu door rijenbemesting aardappelen

Rijenbemesting in aardappelen kan de efficiëntie van stikstofkunstmest verhogen, omdat het dicht bij de wortels komt te liggen. Dit kan zorgen voor een lager nitraatresidu in het najaar en minder uitspoeling.

Het Belgische onderzoeksinstituut Inagro legt in demonstratieproject Aardappelen telen binnen de restricties van MAP VI demovelden aan om na te gaan welke strategieën je als landbouwer kan toepassen om binnen de voorwaarden van het zesde mestactieplan (MAP VI) een optimale opbrengst te realiseren.

Voor de aardappelteelt in België vormt het zesde mestactieplan een grote uitdaging. Enerzijds worden telers geconfronteerd met een dalende bemestingsruimte en anderzijds zal het areaal vanggewassen moeten toenemen.


Uitdagingen

Binnen het project gaan Inagro, PCA en de Bodemkundige Dienst van België de komende twee jaar dieper in op deze uitdagingen. Zo legde Inagro in april een bemestingsproef aan met de focus op fractioneren en bemesting in de rij.

Het nitraatresidu in het najaar ligt na de teelt van aardappelen vaak te hoog. Aardappelen springen weinig efficiënt om met de toegediende meststoffen. Dit is onder andere te wijten aan het minder ontwikkeld wortelstelsel van aardappelplanten. Bemesting in de rij zou de efficiëntie van de toegediende meststoffen kunnen verhogen.

Door in het voorjaar bij het poten een beperkte startgift toe te dienen en vervolgens op één of meerdere momenten tijdens het groeiseizoen na te gaan of aanvullende stikstofbemesting nodig is, kan de nutriëntenbenutting worden verhoogd. Een te hoog N-aanbod tijdens het groeiseizoen door bijvoorbeeld een te hoge bemesting bij het planten wordt op die manier vermeden.


Proefopzet

Op een praktijkperceel met het ras Fontane zijn diverse bemestingsstrategieën aangelegd. Er is geen organische bemesting op het veld gebracht. Bij elk van de toegepaste technieken zal naast de opbrengst en kwaliteit van de aardappelen ook het nitraatresidu op het einde van het groeiseizoen worden geëvalueerd.

Er zijn drie varianten aangelegd met volvelds bemesting. Enerzijds is het volledige advies van 229 kilo N per hectare toegediend bij planten. Het advies lag hoog, omdat de voorgaande teelt vlas was. Anderzijds wordt ook nagegaan wat het effect is op de aardappelen indien slechts 70 procent van het advies wordt gegeven (160 kilo N), volvelds en in de rij.

Bij wijze van proef zal de helft van de objecten met verlaagde basisbemesting de komende weken toch wat stikstof krijgen in de vorm van ureum. Dit zal gebeuren in drie fracties waarbij wekelijks 12 kilo N per hectare via bladbemesting zal worden gespoten. Ter controle kreeg één object geen stikstof toegediend.


Droogte

Door de droogte tot begin juni vormt het gewas minder loofmassa. De onderzoekers verwachten dan ook dat de totale stikstofbehoefte van het gewas dit jaar wat lager zal blijven. Als er te weinig neerslag valt en Inagro moet laat bij bemesten, is er onvoldoende opname door het gewas vanuit de grond en net een grotere kans op een hoger nitraatresidu in het najaar.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  5° / 0°
  70 %
 • Zaterdag
  6° / 3°
  90 %
 • Zondag
  5° / 2°
  60 %
Meer weer