Schouten benadrukt afname slachtoffers stalbrand

Landbouwminister Carola Schouten ziet een afname van het aantal dierlijke slachtoffers van stalbranden sinds 2017. Dat schrijft ze in antwoord op Kamervragen van de Tweede Kamerleden Frank Futselaar (SP) en Tjeerd de Groot (D66).

Schouten+benadrukt+afname+slachtoffers+stalbrand
© Bert Kamp

Schouten ziet ook geen bewijs dat er in grote veestallen vaker dodelijke branden plaatsvinden. De SP- en D66-Kamerleden hadden vragen gesteld naar aanleiding van een onderzoeksrapport van Investico met als titel 'Toename stalbranden: sinds 2012 één miljoen dieren in vlammen op'.

Schouten ziet dat het aantal stalbranden afneemt. 'Na enige jaren van stijging van het totaal aantal stalbranden is in 2019 een daling te zien. Zo vonden in 2018 ruim 60 stalbranden plaats en in 2019 41. Indien men bij de analyse van deze cijfers de brandstichting in het Groningse Kiel-Windeweer in 2019 buiten beschouwing laat, is ook te zien dat sinds 2017 sprake is van een lager aantal dierlijke slachtoffers.'


Dierlijke slachtoffers

In 2017 waren er ruim 232.000 dierlijke slachtoffers te betreuren door 28 stalbranden. In 2018 waren er 122.000 dierlijke slachtoffers door hetzelfde aantal stalbranden en in 2019 waren er ruim 75.000 dierlijke slachtoffers door 17 stalbranden. Schouten: 'Dit motiveert de partners van het actieplan om de geschetste aanpak, gericht op het verminderen van stalbranden en dierlijke slachtoffers, onverminderd voort te zetten.'


De landbouwminister komt binnenkort met aanvullende maatregelen om stalbranden en het aantal dierlijke slachtoffers terug te dringen. Verder verschijnt binnenkort de tweede voortgangsrapportage van het Actieplan brandveilige veestallen 2018-2022.


Geen relatie tussen stalgrootte en kans op brand

Er is geen significante relatie tussen de grootte van veestallen en de kans op stalbrand. Dit blijkt uit gegevens van Brandweer Nederland en het Verbond van Verzekeraars. 'Grotere stallen moeten wel meer maatregelen treffen om een gelijk niveau van brandveiligheid te realiseren', stelt Schouten. 'Uiteraard is het zo dat de kans dat er meer dieren sterven groter is bij een brand in een grote stal.'

De minister benadrukt dat het voldoen aan brandveiligheidseisen niet vrijwillig is. 'Het bouwbesluit stelt wettelijke eisen aan de brandveiligheid van gebouwen. Naast de wettelijke eisen is de inzet van iedereen noodzakelijk. Ik vind het daarom een goede zaak dat de sector juist zelf ook zijn verantwoordelijkheid neemt om zorg te dragen voor maatregelen om de brandveiligheid verder te versterken, in aanvulling op de wettelijk verplichte brandveiligheidseisen.'


Toekomstvisie landbouw

Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot vindt dat de ontwikkeling naar steeds grotere stallen en houderijsystemen op gespannen voet staat met de toekomstvisie van de Nederlandse landbouw van Schouten. Voor de landbouwminister is de grootte van de stal daarbij echter niet bepalend. 'De afweging of iets past binnen de toekomst van de landbouw baseer ik op de meetlat zoals opgenomen in de Kabinetsvisie 'Waardevol en verbonden'', zegt ze.

In die meetlat staan negen criteria, waaronder:
• het sluiten van kringlopen;
• het terugdringen van emissies;
• het bevorderen van de aantrekkelijkheid en vitaliteit van het platteland;
• het meewegen van dierenwelzijn;
• het versterken van de relatie tussen boer en burger;
• het versterken van Nederland als ontwikkelaar en exporteur van integrale oplossingen voor klimaatslimme en ecologisch duurzame voedselsystemen.

'Er is niet één manier waarop dit kan. Boeren en anderen kunnen dit op basis van hun eigen ondernemerschap invullen', besluit Schouten.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  17° / 11°
  70 %
 • Vrijdag
  19° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  17° / 13°
  50 %
Meer weer