Integrale+waterhuishouding+voor+vogel+en+bodem
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Integrale waterhuishouding voor vogel en bodem

Provincie Noord-Holland wil een integrale waterhuishouding voor Laag Holland. Dit mede om de bodemdaling tegen te gaan, maar ook om weidevogels beter te kunnen beschermen.

Het provinciebestuur stelt dat deze week in een reactie op vragen van Statenlid Michel Klein van de ChristenUnie. Die maakt zich zorgen over de bodemdaling, specifiek over een Natura 2000-gebied bij Kwadijk. Het rijke weidevogellandschap is veranderd in een kale vlakte, schetst Klein de situatie.

De oorzaak zou liggen in de lage waterstand. 'Het is voor ons lastig vast te stellen of de lage waterstand door onderbemaling komt of dat de lange droge perioden medeoorzaak van het probleem zijn,' schrijft het Statenlid.


Blijven monitoren

De provincie erkent dat er sprake is van peilafwijkingen in het gebied, die de belangrijkste oorzaak zijn voor de lage waterstand. De provincie bestrijdt dat de trends van de verschillende vogelsoorten laten zien dat aan het behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor de verschillende soorten wordt voldaan. 'We blijven monitoren of de huidige waterstand daar op de langere termijn toch gevolgen voor heeft.'

Verder verwijst het provinciebestuur naar het speerpunt vernatting in het provinciale Actieplan weidevogels. 'In de Natuurwerk Nederland-gebieden met weidevogels is de waterhuishouding soms niet toereikend en is samenwerking tussen partijen nodig om dat te verbeteren. Dit vraagstuk pakken wij aan in de integrale gebiedsprogramma's, zoals die nu al bestaan voor de Oostelijke Vechtplassen.'


Dialoog

Noord-Holland pleit ervoor de dialoog aan te gaan met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier over de waterpeilen op basis van inzichten in de complexe waterhuishouding. 'Wij hebben het waterschap daarom gevraagd om een feitenrelaas van de peilen en zakkingen, dat binnenkort beschikbaar komt. De situatie bij Kwadijk is een interessant praktijkvoorbeeld voor die dialoog.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 10°
  20 %
 • Vrijdag
  17° / 11°
  70 %
Meer weer