Rem+op+stijging+pensioenkosten
Nieuws
© Vidiphoto

Rem op stijging pensioenkosten

Het uitwerking van pensioenakkoord, betekent op termijn voor werkgevers en werknemers een stabielere en mogelijk lagere premie bij een gelijkblijvend pensioenbedrag. Ook biedt het nieuwe pensioenstelsel eerder perspectief op een hoger pensioen.

Het kabinet en de sociale partners – waaronder LTO Nederland en de vakbonden – hebben onlangs gesprekken afgerond over de uitwerking van het pensioenakkoord. Werkgevers hebben zich inmiddels achter de uitwerking geschaard die vorige week werd gepresenteerd. Vakbond CNV heeft ingestemd, maar de FNV moet de uitwerking nog aan de achterban voorleggen.

Hervorming van het pensioenstelsel is nodig omdat het huidige systeem onbetaalbaar is geworden. In het huidige stelsel wordt elke deelnemer een gegarandeerd pensioen beloofd. Nu de rente laag is, kan deze belofte onvoldoende worden waargemaakt. Ook is indexering, ofwel inflatiecorrectie, niet vanzelfsprekend. Hierdoor zijn de uitgekeerde pensioenen al tien jaar ongewijzigd, terwijl de kosten van levensonderhoud zijn toegenomen.


Grote financiële buffers

Het huidige pensioenstelsel schrijft nu nog voor dat pensioenfondsen grote financiële buffers moeten aanhouden. Veel pensioenpremie en rendement zijn nodig om die buffer op peil te houden en kunnen dus niet worden uitgekeerd in de vorm van meer pensioenopbouw of hogere pensioenuitkeringen.


Het nieuwe pensioenstelsel zorgt ervoor dat de kosten van het pensioen stabieler en voorspelbaar worden voor werkgevers.


Eigen pensioenvermogen

Werknemers sparen straks, waarschijnlijk vanaf 2026, een eigen pensioenvermogen bij elkaar binnen een collectief. Dat vermogen bestaat uit de ingelegde premie en de behaalde rendementen van beleggingen van het pensioenfonds. Het pensioenvermogen beweegt met de financiële markten omhoog en omlaag. Dit betekent dat de pensioenuitkering ook hoger of lager kan worden dan verwacht.

Werknemers leveren dus een stuk zekerheid in, maar krijgen, in verhouding tot de huidige situatie, een beter perspectief op een koopkrachtig pensioen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  15° / 4°
  30 %
 • Dinsdag
  16° / 3°
  30 %
 • Woensdag
  13° / 4°
  30 %
Meer weer