Structurele+verhoging+Fries+slootpeil+bij+droogte+in+zicht
Nieuws
© Twan Wiermans

Structurele verhoging Fries slootpeil bij droogte in zicht

De fracties binnen Wetterskip Fryslân zien het structureel verhogen van zomerpeilen in droge perioden als goede oplossing om grondwaterstanden versneld te herstellen. Het voorstel van het dagelijks bestuur gaat als hamerstuk naar het algemeen bestuur dat op 30 juni een besluit neemt.

Het Wetterskip wil de oppervlaktewaterpeilen opzetten tot 0,40 meter onder het maaiveld van het laagste perceel in een peilvak in het landelijk gebied.

FNP'er IJde Dijkstra vroeg dinsdagavond tijdens de commissievergadering Systeembeheer, Kwaliteit en Zuiveringen nog wel aandacht voor de rol van rayonbeheerders in het verhogen van de peilen. 'Zij hebben een belangrijke functie. Ze proberen het iedereen naar de zin te maken. Maar als ingelanden het niet eens zijn met de maatregelen, dan moet een rayonbeheerder tot een oplossing komen. Komt de rayonbeheerder niet klem te zitten tussen het algemeen belang en het belang van een individuele grondeigenaar?'

Dagelijks bestuurder Jan van Weperen sprak van een terecht punt. 'Onze rayonbeheerders zijn niet alleen de ogen en oren van de organisatie in het veld. Ze bemiddelen soms ook. In bijna alle gevallen komt men er gezamenlijk uit. In onderling overleg wordt ook meer bereikt. Maar als het heel scherp gesteld wordt, dan heeft de rayonbeheerder gewoon het peil te handhaven.'

VVD vindt dat bij de peilverhoging ook goed gekeken moet worden naar de grondsoort, Geborgde Zetels Ongebouwd vroeg om een evaluatie van de maatregel. Van Weperen gaf aan dat het Wetterskip dit gaat doen.


Peilverhoging bij bebouwing

Het Wetterskip gaat ook kijken of peilen in de bebouwde kom kunnen worden verhoogd. Deze toezegging deed de portefeuillehouder nadat Egbert Berenst van de ChristenUnie vroeg waarom peilverhoging alleen in het landelijk gebied gebeurt. 'In bebouwde situaties komt het vaak preciezer met peilbeheer dan in het landelijk gebied. Dat geeft misschien nog wel problemen aan de tuinen', verklaarde Van Weperen. 'Maar we moeten dit nader beschouwen. We nemen dit mee.'

Partij voor de Dieren en Water Natuurlijk willen meer oplossingen dan alleen peilverhoging. Suzanne van Wylick van Partij voor de Dieren heeft haar twijfels in hoeverre peilverhoging een permanente oplossing is om de droogte zoveel mogelijk te tackelen. 'We moeten ook meer inzetten op water vasthouden tijdens natte periodes. Wij willen meer sturen op functie volgt peil.'

Dat er meer nodig is dan alleen peilverhoging om de droogte zoveel te beperken, beaamde Van Weperen. 'Droogtebestrijding is een proces in ontwikkeling. In een aantal situaties zal peilverhoging niet voldoende zijn om het gebied voldoende nat te krijgen. Bij waterschaarste kunnen we op korte termijn zorgen dat er water is, meer strategisch kijken we naar de gang naar duurzaam zoetwaterbeheer. Klimaatverandering vraagt een integrale benadering.'


Te polariserend

Van Weperen wilde ver weg blijven van de opmerking peil volgt functie-functie volgt peil. 'Indertijd was het credo binnen het waterschapswereld peil volgt functie. Functie volgt peil is eigenlijk een modernisme. Die discussie is mij te basaal, te polariserend tussen landbouw en natuur. We weten allemaal dat ruimte in Nederland schaars is. Als we met zijn allen aan ruimte een andere functie toe willen kennen, hebben we opnieuw die functie te bedienen. In sommige situaties zal schaarse ruimte meerdere functies dienen. Vanuit die insteek wil ik maar al te graag de discussie voeren.'

Met het vaststellen van de beheermaatregel verwacht het waterschap in de toekomst adequater te kunnen reageren. In 2018 verleende Wetterskip zichzelf een vergunning om tijdelijk hogere waterpeilen in te stellen. Het verlengde deze tijdelijke vergunning droogte met een jaar in 2019, in verband met de aanhoudende droogte. In deze jaren kwamen er vanuit de landbouw geen klachten over de hogere waterpeilen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  12° / 0°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 1°
  10 %
 • Zaterdag
  11° / 1°
  10 %
Meer weer