Stoppers+duwen+Voergroep+Zuid+naar+negatief+nettoresultaat
Nieuws
© Voergroep Zuid

Stoppers duwen Voergroep Zuid naar negatief nettoresultaat

De voerafzet van Voergroep Zuid nam in 2019 af als gevolg van een aantal stoppers. De coöperatie realiseerde dat jaar een omzet van 202,4 miljoen euro, een daling van 5 procent ten opzichte van 2018. Het zorgde voor een negatief nettoresultaat. Toch nam het aantal klanten toe, wat perspectief biedt voor 2020.

De lagere omzet is een direct gevolg van het grote aantal bedrijfsbeëindigingen in de varkens- en rundveehouderij in het werkgebied Zuid-Nederland. Met name in de eerste helft van het jaar daalde de afzet van de businessunit Voer en Grondstoffen flink. Per saldo daalde de totale afzet in 2019 met 7,5 procent naar 680.873 ton. De businessunit Retail plukte in 2019 de eerste vruchten van het in voorgaande jaren ingezette verbeterprogramma.

Retail verwacht de komende jaren verder te groeien in omzet en resultaat. Bij de niet-agrarische activiteiten steeg de omzet van de businessunit Financiële Dienstverlening (Zuiderhuis) in 2019 licht. In dat jaar startte Zuiderhuis met een investeringsprogramma in digitalisering. Dit ging gepaard met eenmalige implementatiekosten, waardoor het resultaat licht negatief uitpakte. Het programma moet volgens de Voergroep voor dit jaar leiden tot een positief financieel resultaat voor deze divisie.


Negatief resultaat

Het operationeel resultaat van de Voergroep Zuid kwam uit op 2,4 miljoen euro. Dat was in 2018 nog 3,8 miljoen euro. Het nettoresultaat na belastingen van Voergroep Zuid werd daarmee 300.000 euro negatief. De financiële positie van Voergroep Zuid is goed. Zo steeg de solvabiliteit van 74,2 procent in 2018 naar 75,3 procent in 2019.

In de tweede helft van het jaar slaagde Voergroep Zuid erin de dalende lijn om te buigen en steeg de afzet in alle sectoren door het werven van nieuwe klanten. Voergroep Zuid verbeterde de marktpositie in de sectoren geiten en pluimvee. Voergroep Zuid verwacht in 2020 de omzet en winstgevendheid bij Voer en Grondstoffen te herstellen.

De resultaten over de eerste vijf maanden van 2020 sterken deze verwachting. In die periode heeft Voergroep Zuid 13,3 procent meer voer afgezet dan in dezelfde periode van 2019. Naar verwachting zal de covid-19 crisis beperkt van invloed zijn op de resultaten van de coöperatie.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  10° / 0°
  10 %
 • Vrijdag
  11° / -2°
  10 %
 • Zaterdag
  12° / 0°
  10 %
Meer weer