Bezwaren+glastuinbouw+over+advies+Roemer
Nieuws
© Jan Anninga

Bezwaren glastuinbouw over advies Roemer

Hoewel Glastuinbouw Nederland zijn waardering uitspreekt naar het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, klinkt er ook kritiek op de nieuwe adviezen over de huisvesting van migranten. Bijvoorbeeld over de noodzaak om iedere arbeidsmigrant een eigen kamer te geven.

Er is sprake van praktische onuitvoerbaarheden, stelt de koepelorganisatie, over de deze week uitgebrachte adviezen door Emile Roemer en co. Het aanjaagteam adviseert onder meer dat iedere arbeidsmigrant beschikt over een eigen kamer, tenzij er sprake is van individuen met een affectieve relatie.

Glastuinbouw Nederland laat weten dit geen reële oplossing te vinden. 'Mede in het licht van het bestaande tekort aan woonruimte en de drukke zomerperiode in de sector die eraan komt', stelt voorzitter Sjaak van der Tak.


Drie belemmeringen

De uitdaging is nu om een oplossing te vinden voor de drie door het aanjaagteam benoemde belemmeringen om een gemeenschappelijke huishouding te handhaven, concludeert de koepelorganisatie.

Ondernemers die het goed doen, zouden op bepaalde gebieden meer moeten worden gefaciliteerd

Sjaak van der Tak, voorzitter Glastuinbouw Nederland

Namelijk: verplichte actuele registratie in elke gemeente van verblijfsadres van arbeidsmigranten in het bevolkingsregister. Ten tweede een stabiele samenstelling van de groep arbeidsmigranten in één woning van een beperkte omvang, vergelijkbaar met een gezinsomvang. En ten derde: realtime beschikbare informatie over de woonsituatie bij eventuele controle van een voertuig.

Veel migranten werken langdurig bij telers en wonen in vaste groepen ook langdurig bij elkaar. 'Om zo'n groot probleem op te lossen, moet het toch mogelijk zijn om de relatief eenvoudige aspecten van de punten één en drie in een publiek-private samenwerking op te lossen', zegt Van der Tak.


Samen reizen

Voortbouwend op het voorgaande standpunt over 'gemeenschappelijk huishouden' en met inachtneming van het protocol van Stichting van de Arbeid vindt Glastuinbouw Nederland dat een 'gemeenschappelijk huishouden' samen moet kunnen gaan met inachtneming van de RIVM-regels.


In samenwerking met LTO Nederland, andere sectororganisaties en vakbonden wil Glastuinbouw Nederland het protocol agrarische sector verwerken in de sectorale risico-inventarisaties.

'Wij zijn als Glastuinbouw Nederland ook positief het protocol te vertalen naar de Arbo catalogus om daarmee enerzijds een voorbeeldenboek aan de sector ter beschikking te stellen en anderzijds een kwaliteitsstandaard neer te zetten. Dit alles in lijn met de adviezen van het aanjaagteam', stelt Van der Tak.


Nuancering

Glastuinbouw Nederland investeert samen met LTO Nederland en andere gelieerde sectororganisaties en vakbonden fors in de veiligheid van arbeidsmigranten. 'Veel aanbevelingen van het team krijgen onze steun, een aantal, zoals hiervoor benoemd, verdient nuancering.'

De glastuinbouw biedt jaarlijks aan 125.000 mensen werk en is daarbij voor ten minste 60 procent aangewezen op mensen uit andere landen. 'Gelukkig heeft het aanjaagteam onder leiding van Roemer de grote inzet van de sector voor de uit het buitenland komende werknemers waargenomen', zegt de voorzitter van Glastuinbouw Nederland.


Aanpak misstanden

Samen met het aanjaagteam, ministeries, vakbonden en de uitzendbranche wil de sector de handschoen oppakken om gezamenlijk een vuist te maken tegen uitzendbureaus, inleners van uitzendbureaus en andere werkgevers die de regels niet serieus nemen en daardoor veel schade aanbrengen.

'Ondernemers die het goed doen, zouden op bepaalde gebieden meer moeten worden gefaciliteerd. Doel is die inzet te waarderen en om positief gedrag bij andere bedrijven te bevorderen', licht Van der Tak toe.

Weer

 • Zondag
  15° / 7°
  20 %
 • Maandag
  16° / 6°
  20 %
 • Dinsdag
  18° / 14°
  60 %
Meer weer