Eindrapport+stikstofaanpak+nu+al+bekritiseerd
Nieuws
© Dirk Hol

Eindrapport stikstofaanpak nu al bekritiseerd

Het Adviescollege Stikstofproblematiek (de commissie-Remkes) presenteert vanmiddag het eindrapport met adviezen voor een structurele aanpak van de stikstofproblematiek. Volgens dagblad Trouw en Greenpeace luidt de conclusie van de commissie dat de stikstofplannen van het kabinet te vrijblijvend, juridisch wankel en onvoldoende zijn.

Het eindrapport dat de commissie vanmiddag openbaar maakt, volgt op eerdere tussenrapporten. Het adviescollege is vorig jaar ingesteld door landbouwminister Carola Schouten. Zij heeft de bevindingen van de commissie-Remkes niet willen afwachten en vindt dat het kabinet de basis voor de structurele aanpak zelf moet leggen. Schouten heeft een wetsvoorstel gepresenteerd voor een nieuwe stikstofaanpak.


Greenpeace heeft kritiek op de conclusie van de commissie. Volgens de milieuorganisatie zijn de maatregelen onvoldoende en in strijd met de wettelijke plicht om stikstofgevoelige natuur te beschermen. Via de rechter wil Greenpeace daarom afdwingen dat de overheid haar verplichtingen nakomt om natuur en biodiversiteit te herstellen en te beschermen.

Schouten liet onlangs in antwoord op Kamervragen weten dat het stikstofpakket pakket juridisch is getoetst op aan de geldende wet- en regelgeving, jurisprudentie en de vereisten van de Habitatrichtlijn. 'Het is een robuust pakket waarmee wordt ingezet op instandhouding en behoud van de natuur. Met een monitorings- en bijsturingssystematiek wordt bijgehouden of de condities voor behoud en herstel van instandhouding worden behaald en of het maatregelenpakket of de streefwaarde bijstelling behoeven.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  15° / 4°
  30 %
 • Dinsdag
  16° / 3°
  30 %
 • Woensdag
  13° / 4°
  30 %
Meer weer