Grond+gezocht+voor+scheurverbod
Nieuws
© Koos van der Spek

Grond gezocht voor scheurverbod

Nu sinds vorige maand een ontheffing op het scheurverbod voor blijvend grasland in Natura 2000-gebieden mogelijk is, wordt hard gezocht naar honderden hectares waar een scheurverbod op kan komen te rusten ter compensatie. Geen sinecure, stelt LTO Noord.

De belangrijkste voorwaarde waaronder akkoord werd gegaan met de mogelijkheid tot ontheffing van het ploeg- en omzetverbod in ecologisch kwetsbare gebieden, was de eis dat er evenveel hectares blijvend grasland buiten Natura 2000-gebied worden aangewezen als ecologisch kwetsbaar. En dus een scheurverbod krijgen.

In de Gelderse gebieden Veluwe en Rijnstrangen en het Overijsselse Natura 2000-gebied Springendal/Dal van de Mosbeek is door Wageningen Environmental Research al onderzocht hoeveel grasland eventueel in aanmerking komt voor een ontheffing. In Noord- en Zuid-Veluwe betreft het 291 hectare, in de Rijnstrangen 277. In het Springendal gaat het met enkele tientallen hectares om een veel kleiner gebied. In andere gebieden loopt deze verkenning nog.


Verzoeken indienen bij provincies

Verzoeken tot opheffing van het scheurverbod moeten bij de provincies worden ingediend. Een ecologische toets of passende beoordeling van het gebied is nodig voor een besluit wordt genomen.


Volgens beleidsadviseur Tjerk Elzinga van LTO Noord zal het een hele klus worden om de compensatiehectares te vinden. Deze hoeven niet in de buurt te liggen, maar mogen in de hele provincie worden gezocht.


'Geen boer die dat wil'

'Dat maakt dat er een behoorlijk potentieel aan oppervlakte is. Maar er zit natuurlijk geen boer te wachten op een scheurverbod op zijn land', schetst Elzinga de situatie. 'Vanuit LTO gaan we nu in gesprek met partijen die kunnen helpen met het vinden van grond.'

Elzinga denkt daarbij aan terreinbeherende organisaties die gronden hebben met een landbouwbestemming. 'De vraag is ook uitgezet bij agrarische collectieven. Bovendien vragen we boeren die nu een scheurverbod op hun grond hebben heel kritisch te kijken of een ontheffing van het verbod echt nodig is.' Deze boeren worden ook gevraagd of ze zelf grond buiten Natura 2000-gebied hebben waar een scheurverbod geen belemmeringen oplevert.

In het najaar wil LTO Noord een globaal beeld hebben van het aantal hectares dat moet worden gecompenseerd en waar compensatiegrond te vinden is. 'Het is heel ambitieus, maar je wilt boeren natuurlijk wel helpen', aldus Elzinga.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  21° / 14°
  20 %
 • Vrijdag
  20° / 13°
  60 %
 • Zaterdag
  21° / 13°
  50 %
Meer weer