Varkenshouder krijgt meer lucht voor sloop bedrijf

Varkenshouders krijgen meer lucht van Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) om hun bedrijf te slopen. Toezeggingen van het ministerie van landbouw hebben betrekking op de sloop van de inrichting binnen zes maanden en de controle door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Varkenshouder+krijgt+meer+lucht+voor+sloop+bedrijf
© Twan Wiermans

De eerste beschikkingen in het kader van de Srv zijn sinds begin juni afgegeven. Varkenshouders die inmiddels een beschikking hebben ontvangen, noemen het tijdspad 'onuitvoerbaar'. Het knelpunt zit met name in de zes maanden die staan voor de sloop en waarna het bedrijf 'schoon' moet worden opgeleverd.

Coalitie Vitalisering Varkenshouderij (Coviva), schrijver van actieplan Vitalisering Varkenshouderij waarvan de Srv onderdeel is, kreeg afgelopen week in gesprekken over de knelpunten uit de Srv van het ministerie van landbouw de toezegging dat met het verwijderen van de inrichting van een stal kan worden begonnen zodra de dieren eruit zijn.


Muren, dak en mestputten

Wanneer de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) komt voor de 8-maanden controle hoeven alleen de muren, het dak en de mestputten nog aanwezig te zijn. Ook maakten Coviva en het landbouwministerie afspraken over de termijn waarop de NVWA komt om de gebouwen te controleren voor er mag worden overgegaan tot sloop.


De afspraak is nu dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) binnen twee dagen van de melding, dat is voldaan aan de 8-maanden, de volledigheidstoets uitvoert. Daarna heeft de NVWA maximaal twee weken om de controle uit te voeren, waarbij de inzet van de NVWA is om dit sneller te doen.

Tot slot heeft RVO.nl dan nog twee werkdagen nodig om het voorschot uit te betalen. Binnen drie weken nadat de laatste varkens zijn weggegaan, kan een ondernemer dan beginnen met de fysieke sloop van de gebouwen. Binnen de regeling was het in het slechtste geval zo dat een varkenshouder pas na achttien weken groen licht kreeg.


Leeftijd gebouwen

Ander knelpunt dat in het gesprek met het ministerie op tafel kwam, betreft het moment waarop de leeftijd van de stal wordt bepaald. Varkenshouders gingen er vanuit dat op het moment dat de beschikking wordt afgegeven, dat ook het moment is waarop de waarde van de stal wordt bepaald. Nu blijkt dat de definitieve waarde wordt bepaald op het moment dat de locatie is beëindigd: veertien maanden na de afgifte.

Coviva rekent met een gemiddelde waardedaling die in die periode toch gauw oploopt tot 50 cent per vierkante meter. Met name de waarde van jonge stallen loopt in die veertien maanden snel terug. Daarnaast geeft herberekening een ondernemer opnieuw onzekerheid, stelt Coviva.


Het ministerie geeft aan dat het vanuit staatsteunkaders niet mogelijk is om de waardebepaling te laten samenvallen met het moment dat de beschikking wordt afgegeven. Uitgezocht wordt nog of het mogelijk is om onderscheid te maken tussen stallen die op een verschillend moment leeg komen.


Nog in gesprek

Coviva-directeur Alfred van Lenthe is blij met de eerste toezeggingen die het ministerie heeft gedaan. Het kan niet zo zijn, geeft hij aan, dat een ondernemer wordt gestraft voor zaken waarop hij binnen de regeling geen invloed heeft en waardoor de veehouder het risico loopt 70 procent van het subsidiebedrag mis te lopen.

Andere elementen uit de Srv waarover Coviva nog in gesprek is met het ministerie, hebben onder andere betrekking op de afvoer van gesloopte onderdelen, het intrekken of aanpassen van de milieuvergunning, Wnb-vergunning, toestemming sloop en aanvraag bestemmingswijziging.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  11° / 4°
  50 %
 • Woensdag
  10° / 4°
  50 %
 • Donderdag
  10° / 3°
  40 %
Meer weer