Redactie

Jelte Albada

Jelte Albada

Jelte Albada is verkeersleider. Hij is verantwoordelijk voor het operationele proces op de redactie.

Contact
Kimberly Bakker

Kimberly Bakker

Kimberly Bakker is redacteur akker- en tuinbouw bij Nieuwe Oogst. Zij richt zich met name op de (glas)tuinbouw.

Contact
Mariska Bloemberg-van der Hulst

Mariska Bloemberg-van der Hulst

Mariska Bloemberg is redacteur Veehouderij. Ze covert de melkveehouderij en de serie Plattelandsdocument.

Contact
René Bouwmeester

René Bouwmeester

René Bouwmeester is redacteur Politiek en Economie. Hij is parlementair verslaggever en volgt de Nederlandse en Europese landbouwpolitiek vanuit Den Haag en Brussel.

Contact
Joost de la Court

Joost de la Court

Joost de la Court is redacteur Noord en Oost. Hij covert Drenthe en overige provincies in deze regio’s.

Contact
Esther de Snoo

Esther de Snoo

Esther de Snoo is hoofdredacteur van Nieuwe Oogst

Contact
Haijo Dodde

Haijo Dodde

Haijo Dodde is coördinerend redacteur Akker- & Tuinbouw. Hij volgt met name de akkerbouw en vollegrondstuinbouw.

Contact
René Eijsink

René Eijsink

René Eijsink is redacteur digitale media. Hij is camerajournalist en verzorgt de montage van NieuweOogst.tv.

Contact
Tys Hallema

Tys Hallema

Tys Hallema is redacteur politiek en economie

Contact
Job Hiddink

Job Hiddink

Job Hiddink is redacteur akker- en tuinbouw bij Nieuwe Oogst. Hij richt zich met name op de akkerbouw.

Contact
David Hilberink

David Hilberink

David Hilberink is redacteur digitale media en coördinator van het videoteam van Nieuwe Oogst

Contact
Jozé Krikke

Jozé Krikke

Jozé Krikke is redactiesecretaresse bij Nieuwe Oogst.

Contact
Francis Kuijpers

Francis Kuijpers

Francis Kuijpers is redacteur Zuid. Ze volgt Limburg en het verenigingsnieuws bij LLTB.

Contact
Sandra Kuiper-Hoekstra

Sandra Kuiper-Hoekstra

Sandra Kuiper-Hoekstra is verenigingsredacteur bij LTO Noord.

Contact
John Lamers

John Lamers

is redacteur Veehouderij. Hij volgt vooral de pluimvee- en varkenshouderij.

Contact
Ilona Lesscher

Ilona Lesscher

Ilona Lesscher is redacteur Veehouderij. Zij volgt vooral de varkenshouderij.

Contact
Karin Martens

Karin Martens

Karin Martens is redactiesecretaresse bij Nieuwe Oogst

Contact
Deborah Parren

Deborah Parren

Deborah Parren is redacteur Zuid. Ze volgt Limburg en het verenigingsnieuws bij LLTB.

Contact
Jorien Slager

Jorien Slager

Jorien Slager is videoredacteur bij Nieuwe Oogst

Contact
Peter Smit

Peter Smit

Peter Smit is coördinerend redacteur Politiek & Economie. Hij volgt de politiek, economie en afzetketen van agrarische producten.

Contact
Pieter Stokkermans

Pieter Stokkermans

Pieter Stokkermans redacteur Veehouderij. Hij volgt de melkveehouderij en specifiek de fokkerij en maisteelt.

Contact
Jos Thelosen

Jos Thelosen

Jos Thelosen is redacteur Veehouderij. Hij volgt vooral de varkenshouderij.

Contact
Titia Tilma

Titia Tilma

Titia Tilma is eindredacteur en planner bij Nieuwe Oogst.

Contact
Mireille van Brussel

Mireille van Brussel

Mireille van Brussel is redacteur Zuid. Zij volgt Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland en verzorgt het verenigingsnieuws voor ZLTO.

Contact
Ko van den Boom

Ko van den Boom

Ko van den Boom is redacteur Zuid. Hij volgt Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland en het verenigingsnieuws bij ZLTO.

Contact
Gertjan van der Wal

Gertjan van der Wal

Gertjan van der Wal is eindredacteur met extra aandacht voor de digitale uitingen van Nieuwe Oogst.

Contact
Janita van Dijk

Janita van Dijk

Janita van Dijk is grafisch vormgever bij Nieuwe Oogst

Contact
Mignon Van Dijk

Mignon Van Dijk

Mignon van Dijk is eindredacteur en levert tevens bijdragen aan de digitale media.

Contact
Martijn van Rossum

Martijn van Rossum

Martijn van Rossum is coördinerend redacteur veehouderij.

Contact
Aad Vollebregt

Aad Vollebregt

Aad Vollebregt is voorzitter van LTO-vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen

Contact
Jacomien Voorhorst

Jacomien Voorhorst

Jacomien Voorhorst is redacteur Oost en schrijft ook voor de redactie politiek en economie

Contact
Johan Wissink

Johan Wissink

Johan Wissink is redacteur Digitale media. Hij is camerajournalist en verzorgt de montage van NieuweOogst.tv.

Contact
Daphne Wolters

Daphne Wolters

Daphne Wolters is eindredacteur voor Nieuwe Oogst

Contact
Tienke Wouda

Tienke Wouda

Tienke Wouda is coördinerend redacteur Regio. Ze schrijft over Friesland en Groningen en de verbrede landbouw.

Contact