LTO+ziet+tekortkomingen+in+stikstofcalculator+bevestigd
Nieuws
© Johan Wissink

LTO ziet tekortkomingen in stikstofcalculator bevestigd

LTO Nederland ziet in de kritiek op de stikstofcalculator Aerius een bevestiging van aangekaarte tekortkomingen. Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof bracht maandag een advies uit over het rekenmodel dat wordt gebruikt bij de vergunningverlening voor projecten met stikstofemissie.

'Het Nederlandse beleid is er te vaak op gericht om zaken tot achter de komma dicht te regelen. Het is geen verrassing dat de commissie nu bevestigt dat dit niet werkt bij vergunningverlening op basis van modellen die daar te onnauwkeurig voor zijn. Dit onderschrijft dat er snel een drempelwaarde voor lage stikstofuitstoot moet komen,' aldus Trienke Elshof, portefeuillehouder Ondernemen in een Gezonde Omgeving bij LTO Nederland.


De Aerius Calculator is op dit moment niet geschikt voor vergunningverlening. Het belangrijkste bezwaar is dat er sprake is van een onbalans tussen het detail dat het beleid vraagt en de mate van wetenschappelijke onzekerheid in het berekenen van de depositie, oftewel de hoeveelheid stikstof die neerkomt. Met andere woorden: voor vergunningsverlening zijn berekeningen tot ver achter de komma zijn niet geschikt omdat de modellen daar niet nauwkeurig genoeg voor zijn.


Oplossingen

Het advies van de commissie biedt een aantal oplossingen. Zo moet de (toename van) stikstofemissie niet meer op hexagoonniveau (een zeshoek van 1 hectare) worden berekend, maar op het gemiddelde van het habitattype in een bepaald Natura 2000-gebied.


LTO Nederland is het daarmee eens. Die aanpak leidt tot minder berekeningen op een detailniveau wat niet verantwoord is vanwege de onnauwkeurigheid. Het maakt het bovendien eenvoudiger om extern te salderen, wat – mits volgens de juiste voorwaarden geïmplementeerd – ontwikkelingsruimte biedt voor boeren en tuinders.

Het adviescollege is verder van mening dat de momenteel zeer lage drempelwaarde van 0,005 mol/ha per jaar hoger kan worden als door stikstofbeleid aantoonbaar substantieel minder stikstof op Natura 2000-gebieden neerkomt. LTO Nederland pleit sinds de eerste inbreng bij de commissie-Remkes, afgelopen zomer, voor het invoeren van een realistische drempelwaarde. Het is op basis van dit advies verantwoord om zo'n drempelwaarde te hanteren omdat de komende jaren de stikstofemissies dalen.


Gelijke modellen

De commissie vindt verder dat de verschillen in modellen tussen sectoren en landen niet wenselijk zijn. Zo worden stikstofemissies van verkeer met een ander model berekend dan de landbouw en de industrie. In de toekomst moet een rekenmethode voor alle uitstoot worden gebruikt. LTO Nederland kan zich vinden in dat advies.

Voor goede modellering is het van belang om meer te meten en dit ook te doen voor meer stoffen en voor de droge depositie, aldus de commissie. Ook het gebruik van satellietmetingen draagt bij aan de versterking van het systeem. Bovendien moet er goed worden gekeken worden naar de emissiefactoren. Dit sluit aan bij de inzet van LTO Nederland.

De commissie-Hordijk vindt dat er beter samengewerkt moet worden met andere landen die andere modellen hanteren. LTO Nederland is het hiermee eens. Het is niet uit te leggen dat op basis van dezelfde Europese richtlijn landen verschillende rekenmethoden en modellen hanteren. Dat geldt ook voor de drempelwaarden – in België en Duitsland worden drempelwaarden die hoger zijn dan de drempelwaarde in Nederland gehanteerd. Meer Europese uniformiteit is aan te bevelen, vindt LTO.

Weer

 • Vrijdag
  20° / 15°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  60 %
 • Zondag
  20° / 14°
  50 %
Meer weer