DNB%3A+%27Verlies+biodiversiteit+is+financieel+risico%27
Nieuws
© Twan Wiermans

DNB: 'Verlies biodiversiteit is financieel risico'

Nederlandse financiële instellingen hebben voor honderden miljarden euro’s aan financieringen uitstaan waarop ze mogelijk risico’s lopen als gevolg van biodiversiteitsverlies. Dat concluderen De Nederlandsche Bank (DNB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in gezamenlijke onderzoek.

In het onderzoek ‘Biodiversiteit en de financiële sector: een kruisbestuiving?’ noemen DNB en PBL enkele voorbeelden waar dit risico optreedt. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan doordat ecosysteemdiensten verdwijnen, door aanpassing van wetgeving om milieu en natuur te beschermen, of door milieucontroverses. Voor de financiële sector is het van belang om de risico’s van biodiversiteitsverlies in beeld te brengen.


Voedselgewassen

Ten eerste bedreigt het biodiversiteitsverlies de beschikbaarheid van ecosysteemdiensten. Financiële instellingen die economische activiteiten financieren die van die ecosysteemdiensten afhankelijk zijn, zijn daardoor blootgesteld aan de fysieke risico’s van biodiversiteitsverlies.

Als voorbeeld noemen DNB en PBL bestuiving van voedselgewassen: wanneer bijen verdwijnen, kunnen problemen ontstaan in de landbouw. Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen hebben wereldwijd voor EUR 510 miljard financieringen uitstaan aan bedrijven met een hoge of zeer hoge afhankelijkheid van een of meerdere ecosysteemdiensten.


Negatieve impact

Een tweede risico lopen financiële instellingen als zij bedrijven financieren met een grote negatieve impact op biodiversiteit. De Nederlandse financiële sector heeft wereldwijd voor 97 miljard euro aan financiering uitstaan bij bedrijven waar sprake is van milieucontroverses.

Negatieve publiciteit die direct te herleiden is naar een bedrijf heeft zowel voor het bedrijf zelf als de financiële instellingen reputatieschade tot gevolg.


Overheid en consument

Ten derde noemen DNB en PBL risico uit overheidsbeleid of veranderende voorkeuren van consumenten, die tot aanpassingen van bedrijfsactiviteiten leiden om de schade aan biodiversiteit te verminderen. Zo kan de transitie naar minder stikstofintensieve bedrijfsmodellen leiden tot transitierisico’s voor de 81 miljard euro aan leningen die de drie Nederlandse grootbanken hebben verstrekt aan Nederlandse sectoren met stikstof-uitstotende activiteiten.

Omdat klimaatverandering een van de belangrijkste oorzaken van biodiversiteitsverlies is, en omdat verschillende vormen van natuurbeheer van invloed zijn op klimaatverandering, is het van belang dat financiële instellingen in hun risicobeheer klimaatgerelateerde en biodiversiteitsrisico’s samen bezien, vinden DNB en PBL.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  16° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  17° / 8°
  15 %
 • Zaterdag
  15° / 11°
  70 %
Meer weer