Netwerk+duurzame+akkerbouw+over+%C3%A9%C3%A9n+jaar+operationeel
Nieuws
© Haijo Dodde

Netwerk duurzame akkerbouw over één jaar operationeel

Het nieuwe praktijknetwerk voor de verduurzaming van de akkerbouwsector moet vanaf de zomer van 2021 functioneren.

Dit schrijft de BO Akkerbouw in een voortgangsrapportage. De brancheorganisatie is samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en met stichting Stimuland betrokken bij de vorming van het duurzame praktijknetwerk dat een vervolg moet geven aan de activiteiten van stichting Veldleeuwerik.

Veldleeuwerik stopte eind vorig jaar. Daarna is een verkenning uitgevoerd om het draagvlak voor een doorstart of vervolg te peilen. Doel is de kennis en ervaring van Veldleeuwerik te benutten voor een nieuw op te zetten netwerk. Voormalige Veldleeuweriktelers hebben veelal aangegeven graag te willen doorgaan met het werken aan duurzaamheid in regionale ondernemersgroepen.


Onderdeel van kennisinfrastructuur

Verkenner Matthé Elema is aangesteld als kwartiermaker voor het opzetten van een hoogwaardig praktijknetwerk van akkerbouwers als onderdeel van de totale kennisinfrastructuur. Hij moet eind 2020 een plan van aanpak presenteren. Het is de bedoeling dat de nieuwe werkwijze vanaf de zomer van 2021 operationeel is.


Bij de nieuwe opzet van het praktijknetwerk is het nodig dat de aanpak van de bestaande ondernemersgroepen wordt gemoderniseerd. Daarbij moeten afspraken worden gemaakt over de samenwerking tussen de groepen en een centrale coördinatie. Verder moet er worden gekeken naar het aanhaken op relevante overheidsprogramma's.


Financiële ondersteuning

Ondertussen stelt het ministerie van LNV voor de nog actieve Veldleeuwerikgroepen een bedrag van 4.000 euro per groep ter beschikking tot een totaal van maximaal 100.000 euro voor financiële ondersteuning. Daarmee kunnen deze groepen in het seizoen 2020-2021 door met hun activiteiten. Stichting Stimuland is voor deze groepen zowel financieel als inhoudelijk het eerste aanspreekpunt.

Weer

 • Zondag
  24° / 14°
  20 %
 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
Meer weer