LTO+pleit+voor+handhaving+geborgde+waterschapszetels
Nieuws
© Vidiphoto

LTO pleit voor handhaving geborgde waterschapszetels

LTO Nederland vindt het advies van de commissie-Boelhouwer om de geborgde zetels in waterschapsbesturen af te schaffen, onbegrijpelijk.

Landbouw, natuurorganisaties en het bedrijfsleven hebben een aantal vaste plekken in de waterschapsbesturen. Dat is in het belang van goed waterbeheer, vindt LTO Nederland. Deze 'geborgde zetels' zorgen voor specifieke deskundigheid en goede vertegenwoordiging van de belanghebbenden, schrijft de organisatie vandaag in een reactie op de eigen website.

Trienke Elshof, portefeuillehouder Ondernemen in een Gezonde Omgeving bij LTO Nederland, noemt goed waterbeheer van cruciaal belang voor boeren. 'Van voldoende water voor onze gewassen tot droge voeten in de weilanden: zonder watermanagement zijn we nergens in Nederland.'


Afschaffen verbijsterend

Toenemend extreem weer onderstreept dat alleen maar, benadrukt de LTO-bestuurder. 'Het is verbijsterend dat de adviescommissie dat belang onderschrijft en vervolgens zonder gedegen onderbouwing voorstelt de geborgde zetels af te schaffen.'

Waterschappen behoren tot de oudste democratische organisaties in Nederland. Zij zetten zich al eeuwen in om het land veilig en geschikt te houden voor woningbouw, landbouw, natuur en andere bedrijvigheid. Boeren betalen vaak duizenden euro's waterschapsbelasting. Zij hebben veel invloed op goed waterbeheer en hebben daarin grote belangen.

Lokale kennis van het gebied en draagvlak voor het waterbeheer zijn essentieel, meldt LTO. De geborgde zetels zorgen ervoor dat die belangen aan tafel zitten, zowel vanuit de landbouw, de natuur en het bedrijven. Via een stelsel van lijsten van politieke partijen is dat niet gegarandeerd. LTO Nederland vindt de borging via vaste zetels daarom van groot belang.


Eindeloos politiek gedoe

'Dit advies moet van tafel', stelt Elshof. 'Naast afschaffing van de geborgde zetels leiden de keuzes van de commissie straks tot eindeloos politiek gedoe in een bestuurslaag die juist uitvoerend hoort te zijn. Beleid moet vanuit de provinciale of de landelijke overheid komen. Het mag niet zo zijn dat we straks in 21 waterschappen met 21 verschillende politieke richtingen worden geconfronteerd.'

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur & Waterstaat heeft het rapport van de commissie-Boelhouwer vrijdag met de Tweede Kamer gedeeld en zal het de komende periode bespreken met de waterschappen, departementen en andere belanghebbende partijen. Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) is gevraagd het vervolgproces deze zomer te organiseren en in het vierde kwartaal te rapporteren aan de minister.


Advies kenbaar maken

Het is dus de vraag of het proces voor de komende verkiezingen is afgerond. LTO Nederland zal, samen met de regionale LTO-organisaties, nauw betrokken zijn en uiteraard haar zorg en onbegrip over dit rapport en het daarbij behorende advies kenbaar maken bij de betrokken partijen.

Weer

 • Vrijdag
  11° / 0°
  10 %
 • Zaterdag
  13° / 0°
  10 %
 • Zondag
  13° / 3°
  20 %
Meer weer