LTO%3A+%27Stikstofwet+gaat+verder+dan+wat+Europa+eist%27
Nieuws
© ZLTO

LTO: 'Stikstofwet gaat verder dan wat Europa eist'

LTO Nederland is kritisch over de voorgenomen stikstofwetgeving. Het kabinet lijkt een stap verder te gaan dan wat de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen eisen.

Woensdag sloot de internetconsultatie voor de komende Wet stikstofreductie en natuurverbetering. LTO stuurde een uitvoerige reactie op de voorgenomen wetteksten.

Brussel eist van de lidstaten dat in Natura 2000-gebieden in elk geval geen achteruitgang van de staat van instandhouding wordt toegestaan. Nederland zet met de nieuwe wet echter in op het bereiken van een gunstige staat van instandhouding.


Meer dan geëist

Dat is volgens LTO een hogere ambitie dan wordt geëist. 'En het is zeer de vraag of dat in voldoende gebieden op termijn haalbaar is', luidt de inspraakreactie.

'Door in de wetgeving de streefwaarde nadrukkelijk te koppelen aan de gunstige staat van instandhouding, lijkt voor een balans tussen natuurbehoud en economische ontwikkeling weinig ruimte', vindt LTO. De organisatie vreest dat het uitloopt op een harde afrekenbare maatregel waarvan de facto niet kan worden afgeweken.


Te weinig tijd

Naast andere inhoudelijke kanttekeningen uit LTO ook ongenoegen over de korte tijd die er was om te reageren. Eigenlijk een week, maar wegens Pinksteren ging het om slechts vier werkdagen. 'Dat staat in geen verhouding tot de tijd die nodig is om zorgvuldig en doordacht een reactie op te stellen', vindt LTO-bestuurder Trienke Elshof.

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop vroeg landbouwminister Carola Schouten de deadline met enkele weken uit te stellen. Zonder resultaat, de bewindsvrouw meent dat een week 'belanghebbenden voldoende de mogelijkheid biedt een goede reactie te kunnen geven'.


Juridische houdbaarheid

Volgens de minister heeft snelheid nu prioriteit. Voor de juridische houdbaarheid van de stikstofmaatregelen is een wettelijke verankering 'op de kortst mogelijk termijn' nodig, meent Schouten.


Update: alsnog inspreken

Ondertussen heeft de overheid de inspraaktijd verlengd. Inspreken via burgerconsultatie is nu mogelijk tot 10 juni.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  10° / 0°
  10 %
 • Vrijdag
  11° / -2°
  10 %
 • Zaterdag
  12° / 0°
  10 %
Meer weer