Werkgroep onderzoekt lokale invulling Green Deal

Het Europees Comité van de Regio's heeft dinsdag de werkgroep Green Deal Going Local opgericht. Deze moet ervoor zorgen dat steden en regio's de Europese Green Deal in de steigers kunnen zetten met concrete projecten, onder andere binnen de landbouw. Rechtstreekse financiering van lokale en regionale overheden is daarbij een speerpunt.

Werkgroep+onderzoekt+lokale+invulling+Green+Deal
© Han Reindsen

Green Deal Going Local bestaat uit dertien lokale en regionale gekozen vertegenwoordigers. De organisatie streeft ernaar dat de steden en regio's van de EU rechtstreeks worden betrokken bij de vaststelling, uitvoering en evaluatie van Green Deal initiatieven om tegen 2050 tot klimaatneutraliteit te komen.

De werkgroep begint haar werkzaamheden nu de Europese Commissie met een nieuw herstelinstrument van 750 miljard euro is gekomen en de klimaatgerelateerde onderdelen van de voorgestelde langetermijnbegroting op 1.100 miljard euro voor de periode 2021-2027 heeft getaxeerd.


Lokaal is pré

Zich richtend tot de leden van de nieuwe werkgroep zei Diederik Samsom, kabinetschef van commissaris Frans Timmermans die als vicevoorzitter van de Europese Commissie verantwoordelijk is voor de Europese Green Deal: ‘Wij zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat de Green Deal op lokaal niveau wordt uitgevoerd.’

Door de COVID-19-crisis moeten wij ons niet alleen aanpassen aan een nieuwe realiteit, zegt Samson, maar ook prioriteit geven aan de uitvoering van die onderdelen van de Green Deal die rechtstreeks bijdragen aan groei en werkgelegenheid. De plannen moeten echter nog wel worden goedgekeurd door de lidstaten van de EU en het Europees Parlement.

Samson ziet mogelijkheden voor vergroening en groei in duurzame landbouw, steden en het vervoer. Bijvoorbeeld via de ‘renovatiegolf’ van bedrijven en woningen en door het aanjagen van de circulaire economie. ‘Transities hebben alleen kans van slagen als zij stevig zijn verankerd in Europese steden en regio’s. We moeten samenwerken om iets voor de Europeanen te kunnen betekenen.’


Ernstigste recessie

De belangrijkste boodschap uit de eerste vergadering van de 'Green Deal Going Local'-werkgroep is dat het nu tijd is om samen te investeren en de overstap naar een schone, duurzame en koolstofneutrale economie te versnellen. Met het herstelpakket van de EU en de Europese Green Deal moeten we steden en regio's in staat stellen om veerkracht op te bouwen en de COVID-19-crisis te boven te komen.

Juan Espadas (ES/PSE), burgemeester van Sevilla en voorzitter van de werkgroep: ‘De wereld wordt geconfronteerd met de ernstigste recessie sinds mensenheugenis, maar het is niet zo dat de klimaatproblemen ineens zijn verdwenen.’

Hij noemt de Europese Green Deal het beste instrument dat we hebben om beide crises samen aan te pakken. Het groene beleid biedt de kans om te investeren in schoon openbaar vervoer, hernieuwbare energie, betaalbare geïsoleerde woningen, duurzame landbouw en bescherming van de biodiversiteit, zegt Espadas.


Nieuw ontwikkelingsmodel

‘Het gaat om een positieve revolutie, maar die is alleen mogelijk met volledige inbreng van steden en regio's en met Europese steun. Als voorzitter van de werkgroep wil ik ervoor zorgen dat onze eisen luid en duidelijk worden gehoord.’

Tijdens het debat over het ‘groene herstel’ zei Europarlementslid Aurore Lalucq (FR/S&D) en medevoorzitter van de interfractiewerkgroep ‘Green New Deal’ van het Europees Parlement: ‘De Green Deal van na de COVID-19-crisis kan niet meer dezelfde zijn als die van voor de crisis. We hebben nu meer ambitie, een hogere EU-begroting en meer investeringen nodig.’

De Green Deal is de oplossing voor de economische crisis, zegt Lalucq, maar tegelijkertijd een kans voor een nieuw ontwikkelingsmodel waarin milieurechtvaardigheid hand in hand gaat met sociale rechtvaardigheid.


Baan en loon voor ieder

‘We moeten blijk geven van verbeeldingskracht, pragmatisme en flexibiliteit om macro-economische besluiten door middel van een uitgebreide sociale dialoog af te stemmen op lokale situaties’, aldus het fractielid van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten.

Hij vindt de Green Deal het juiste middel om een goed werkgelegenheidsbeleid ten uitvoer te brengen en elke Europese burger een fatsoenlijke baan en een fatsoenlijk loon te geven.

‘Om te slagen moeten we alle actoren op nationaal, maar ook op Europees en lokaal niveau mobiliseren. Daarom is de dialoog tussen de interfractiewerkgroep Green New Deal van het Europees Parlement en het Europees Comité van de Regio's van essentieel belang, evenals de dialoog tussen Europese instellingen en lokale overheden.

De huidige prioriteiten van de werkgroep zijn onder meer de Europese klimaatwet en het Klimaatpact, het Fonds voor een rechtvaardige transitie, een nieuwe industriestrategie voor Europa, schone lucht en schoon water, waterstof, het nieuwe Actieplan voor de circulaire economie, biodiversiteit en bossen.


Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  9° / 7°
  95 %
 • Zondag
  10° / 7°
  85 %
 • Maandag
  10° / 9°
  90 %
Meer weer