Assen+stelt+strengere+eisen+aan+pachters+van+gemeentegrond
Nieuws
© Twan Wiermans

Assen stelt strengere eisen aan pachters van gemeentegrond

Boeren die gronden van gemeente Assen willen pachten, moeten voortaan voldoen aan bepaalde duurzaamheidseisen. Gemeente Assen verpacht jaarlijks zo'n 500 hectare.

Pachters van de gronden kunnen kiezen uit een pakket met opties zoals het toepassen van mechanische onkruidbestrijding in plaats van chemische bestrijding en het gebruiken van ruwe mest of compost. Verder wordt een 1-op-4-teelt gestimuleerd.

Daarnaast is een aantal zaken niet meer toegestaan. Zo mogen vanwege de milieubelasting geen bloembollen, lelies en uien worden geteeld op gemeentelijke gronden. Daar staat tegenover dat van een verbod op het gebruiken van glyfosaat geen sprake meer is.

Motie

Gemeente Assen verpacht haar 500 hectare landbouwgrond voor het grootste deel telkens voor een jaar. De gemeenteraad drong eerder in een motie aan op een voorstel voor een duurzamer gebruik van de gronden, zodat de milieubelasting afneemt.

CLM Onderzoek en Advies heeft voorafgaand aan het samenstellen van het eisenpakket gesproken met zowel de pachters als met vertegenwoordigers uit de water- en milieuhoek. Dit heeft geleid tot een advies waarbij de pachters die jaarlijks pachten, zelf kunnen kiezen uit een pakket maatregelen.

Van dit pakket moeten ze minimaal drie maatregelen uitvoeren om te kunnen blijven pachten. Voeren ze meer maatregelen uit, dan gaat de pachtprijs naar beneden. Op deze manier wordt duurzamer werken beloond. Kan een pachter na een jaar niet voldoen aan het minimum van drie eisen, dan wordt de pacht beëindigd.

Blijven pachten

Het college neemt het advies van CLM over. Belangrijk hierbij is dat op deze manier de bestaande pachters die soms al meer dan twintig jaar dezelfde gronden jaarlijks pachten, in principe kunnen blijven pachten. 'Op een na halen alle huidige pachters nu al de eis van drie maatregelen. En als ze meer doen, merken ze dat in de pachtprijs', zegt onderzoeker Wim Dijkman van CLM.

Het is de bedoeling om de verpachting volgens een groeimodel verder te verduurzamen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  9° / -2°
  30 %
 • Donderdag
  10° / -2°
  10 %
 • Vrijdag
  12° / 0°
  10 %
Meer weer