Nieuwsarchief

Kies een jaar

Kies een maand

Artikelen maart 2023

 1. 23-03-2023 - Adema twijfelt na vertrek Agractie niet aan komst Landbouwakkoord
 2. 23-03-2023 - Agractie stapt uit overleg Landbouwakkoord
 3. 23-03-2023 - Slimme boomzaden maken snelle herbebossing mogelijk
 4. 23-03-2023 - Minister: predatie door katten speelt rol bij teruggang weidevogels
 5. 23-03-2023 - Biostimulant kan geleidelijk over seizoen stikstof leveren
 6. 23-03-2023 - Boeren planten 125.000 bomen via Arla en BoerenNatuur
 7. 23-03-2023 - Dure uien blijven meer in Europa
 8. 23-03-2023 - Consument kan herkomst melk checken op Mijn Boerderij
 9. 23-03-2023 - Verkiezingsuitslag dwingt kabinet tot herziening beleid
 10. 23-03-2023 - XCMG-shovel: zware Chinees met elektrische aandrijving
 11. 23-03-2023 - Europese landbouwministers blokkeren Mercosur-verdrag niet
 12. 23-03-2023 - Hulplijn voor boeren met mentale problemen wil taboe doorbreken
 13. 23-03-2023 - 'Terugredeneren over een kreupele koe'
 14. 23-03-2023 - Kwart minder bespuitingen in lelies met adviessysteem
 15. 23-03-2023 - Makelaars: stikstofdossier zet rem op verkoop agrarische bedrijven
 16. 23-03-2023 - Vee weiden over de grens gemakkelijker
 17. 23-03-2023 - Europees burgerinitiatief tegen paardenslacht geaccepteerd
 18. 23-03-2023 - Utrecht zet aanpak gebiedsproces on hold na verkiezingswinst BBB
 19. 23-03-2023 - CDA gunt glastuinbouw ruimte voor ontwikkeling
 20. 23-03-2023 - Stembusuitslag zet kabinet op drijfzand
 21. 23-03-2023 - Groningse boeren gelaten onder ganzendruk
 22. 22-03-2023 - Coalitiepartijen botsen in debat geuroverlast: 'Onverantwoord wat D66 doet'
 23. 22-03-2023 - Tweede Kamer roept ministers op matje om voortgang gebiedsproces
 24. 22-03-2023 - Timmermans nodigt Van der Plas uit voor stikstofoverleg
 25. 22-03-2023 - LTO en NAJK willen uitstel van Gecombineerde opgave
 26. 22-03-2023 - Boeren eisen grond op in Landbouwakkoord
 27. 22-03-2023 - Sierteeltsector weert zich tegen criminelen
 28. 22-03-2023 - Warmte en stroom uitwisselen met Greenbox
 29. 22-03-2023 - Ilona Lagas (BBB): 'We hebben onszelf ook onderschat'
 30. 22-03-2023 - Gebiedscoöperatie Zuidelijke IJsselvallei opgericht
 31. 22-03-2023 - Geen plusjes op zuivelmarkt deze week
 32. 22-03-2023 - BBB Groningen wil coalitieprogramma op hoofdlijnen
 33. 22-03-2023 - Timmermans: Europese Commissie dringt niet aan op verplichte uitkoop
 34. 22-03-2023 - Veehouderij, vleesverwerking en verkoop in eigen hand
 35. 22-03-2023 - Syngenta boekt recordomzet in 2022
 36. 22-03-2023 - Landbouwraad geeft geen steun aan melkveehouderij
 37. 22-03-2023 - EU-landbouwcommissaris wil varkenssector die past bij platteland
 38. 22-03-2023 - Qarc Zuivel wint Den Besten Cum Laude Award beste zuivel
 39. 22-03-2023 - 'Dit moet het jaar worden van de krachtige verhalen'
 40. 22-03-2023 - Mineralenverlies beperken door onderwerken gewasresten
 41. 22-03-2023 - Melkveehouders planten 20.000 bomen
 42. 22-03-2023 - Agrifirm start studie naar handhaafbaar doelvoorschriftensysteem
 43. 22-03-2023 - 12,5 miljoen euro voor landbouwtransitie in Friese veenweide
 44. 22-03-2023 - Urgenda doneert 50.000 euro voor kruidenrijk grasland
 45. 22-03-2023 - Pöttinger breidt Harvest Assist-app uit
 46. 22-03-2023 - Overige melkveepartijen gaan door met Landbouwakkoord
 47. 22-03-2023 - BBB wint overal, coalitievorming wordt geen sinecure
 48. 22-03-2023 - Impact regeneratieve landbouw meetbaar maken
 49. 22-03-2023 - Europese Commissie wilde verplichte uitkoop Nederlandse boeren
 50. 22-03-2023 - Fries water- en bodembeheer moet anders
 51. 22-03-2023 - Dierenarts De Groot: 'Zet die emmer biest niet buiten. Regel een koelkastje'
 52. 21-03-2023 - Meer pootgoed naar overzeese bestemmingen
 53. 21-03-2023 - Onderhandelaars: 'Landbouwakkoord moet recht doen aan verkiezingsuitslag'
 54. 21-03-2023 - Plasdrassen moeten weidevogels weer naar polders trekken
 55. 21-03-2023 - Norm industriële emissies van veebedrijf hoger
 56. 21-03-2023 - China heeft geen grip op verspreiding Afrikaanse varkenspest
 57. 21-03-2023 - Division Q moet impact in glastuinbouw maken
 58. 21-03-2023 - Beheer Flevolandse slootkant wordt groenblauwe dienst
 59. 21-03-2023 - Van der Plas verwacht nog dit jaar Kamerverkiezingen
 60. 21-03-2023 - Bodemprocedure waarschijnlijk nu rechter niet via kort geding over Aerius oordeelt
 61. 21-03-2023 - Nabetaling ABZ De Samenwerking 3 euro per ton mengvoer
 62. 21-03-2023 - Corné van Leeuwen: 'Met kaas bedrijf naar hoog niveau brengen'
 63. 21-03-2023 - Paternotte: stikstofstandpunt D66 verandert niet
 64. 21-03-2023 - Grond valt boven verwachting na regenperiode
 65. 21-03-2023 - Jan-Willem Tijken toont collega's voordelen CowToilet
 66. 21-03-2023 - 'Lammertijd zonder opa Huisman erbij'
 67. 21-03-2023 - Gemeente De Wolden steunt innovatie op de boerderij
 68. 21-03-2023 - Weidegang melkkoeien neemt nog steeds toe
 69. 21-03-2023 - Poetin belooft Afrika gratis graan
 70. 21-03-2023 - Twijfels over uitbreiding aardappelareaal
 71. 21-03-2023 - LTO: kabinet moet bewegen, andere koers voor Landbouwakkoord
 72. 21-03-2023 - Regio Foodvalley krijgt fijnmazig meetnetwerk voor luchtkwaliteit
 73. 21-03-2023 - Minder varkens met bestemming buitenland
 74. 20-03-2023 - Klimaatrapport VN: opwarming aarde niet te voorkomen, maar ook gunstige ontwikkelingen
 75. 20-03-2023 - Wim Bussink: 'Vakmanschap gaat zwaarder wegen bij bemesten grasland'
 76. 20-03-2023 - Plotselinge prijsfluctuaties witlof in Duitsland
 77. 20-03-2023 - Nederlandse wijnboeren oogsten recordopbrengst
 78. 20-03-2023 - Planning must bij kruidenrijk grasland
 79. 20-03-2023 - Biosensor meet stress bij hortensia's
 80. 20-03-2023 - Adema: 'Gesprekken over Landbouwakkoord worden scherper'
 81. 20-03-2023 - Keurmeester: 'Winnaars paasveetentoonstelling tonen zich ware kampioenen'
 82. 20-03-2023 - 'Politici verschuilen zich achter fractiediscipline'
 83. 20-03-2023 - Westfleisch zet eigen premiummerk varkensvlees in de markt
 84. 20-03-2023 - Dutch Dairymen Board stapt uit overleg Landbouwakkoord
 85. 20-03-2023 - Campagne Taboer vraagt aandacht voor mentale problemen boeren
 86. 20-03-2023 - Duitse zorgen om Afrikaanse varkenspest in eerste kerngebied
 87. 20-03-2023 - Opnieuw geld voor waterbeheer Gelderland
 88. 18-03-2023 - Kalveren bijna klaar voor nieuw weideseizoen
 89. 18-03-2023 - Voormalig VVD-staatssecretarissen verkenner in Zuid- en Noord-Holland
 90. 18-03-2023 - Onduidelijkheid over duur verlenging graandeal Oekraïne
 91. 18-03-2023 - Omstandigheden voor onkruiden als vogelmuur gunstig
 92. 18-03-2023 - Tjerk Hof zet data in bij keuzes op perceels- en snedeniveau
 93. 18-03-2023 - Norm handhaving vangletsel pluimvee naar beneden
 94. 18-03-2023 - Zuid-Limburg zoekt naar heilige graal van onkruidbestrijding
 95. 18-03-2023 - POAH! Ford 8210
 96. 18-03-2023 - Kaasboerderij De Gelder en Qarc Zuivel winnen Cum Laude Award
 97. 18-03-2023 - 'Gelden 25 jaar oude natuurdoelen nog?'
 98. 18-03-2023 - Zeven zaken die je moet weten over Gecombineerde opgave
 99. 18-03-2023 - Zorgverzekeringen voor internationale werknemers: let op inhoudelijke verschillen
 100. 17-03-2023 - 'Grondkwestie' breekpunt voor Agractie in overleg Landbouwakkoord
 101. 17-03-2023 - Eerste verkenners aan de slag in provincies voor coalitievorming
 102. 17-03-2023 - Rutte: verkiezingsuitslag speelt 'rol van betekenis' bij stikstofbesluiten
 103. 17-03-2023 - CRV komt met fokwaarde uierbalans via gegevens melkrobots
 104. 17-03-2023 - CRV komt met jaarlijkse basisaanpassing
 105. 17-03-2023 - BBB boekt ook grote winst bij waterschappen
 106. 17-03-2023 - 'Stop vernietiging van goede landbouwgrond'
 107. 17-03-2023 - Duitse zuivelindustrie verwacht turbulent jaar
 108. 17-03-2023 - CDA hint op andere stikstofaanpak na verkiezingswinst BBB
 109. 17-03-2023 - Discussie over grondgebonden melkveehouderij laait weer op
 110. 17-03-2023 - Opnieuw hoge verwerkingscijfers fritesaardappelen
 111. 17-03-2023 - Kritiek Eurocommissaris op meetpunt bij hondentoilet Nijmegen
 112. 17-03-2023 - Jonge boeren in De Nieuwe Boerenfamilie zien 'echt wel toekomst'
 113. 17-03-2023 - Boomkwekerij komt tot rust na gekte van afgelopen jaren
 114. 17-03-2023 - WUR: twee effectieve vogelgriepvaccins
 115. 17-03-2023 - Oekraïne-vlogger Kees Huizinga: 'Contact blijven houden met boeren'
 116. 17-03-2023 - Minder varkens, meer geiten en evenveel koeien
 117. 17-03-2023 - 'En nu is Nederland vrijwel onbestuurbaar'
 118. 17-03-2023 - FrieslandCampina verhoogt productiecapaciteit lactoferrine
 119. 17-03-2023 - Joep Rats nieuwe directeur NZO
 120. 17-03-2023 - Jan Derck van Karnebeek nieuwe CEO van FrieslandCampina
 121. 17-03-2023 - Onkruidbestrijding in grasland en granen met kracht van phenoxies
 122. 17-03-2023 - Nieuw middel weert ritnaalden in aardappelen en mais
 123. 17-03-2023 - Volgende campagne ook bieten laden met muis in het Noorden
 124. 17-03-2023 - BBB overal grootste partij, streeft GroenLinks voorbij in Utrecht
 125. 17-03-2023 - Ongekende eierprijzen breken record na record
 126. 17-03-2023 - Ventilatoren inzetten tegen hittestress koeien
 127. 17-03-2023 - Klaar voor eigen bedrijf via Topklas Ondernemen
 128. 16-03-2023 - Noord-Holland koopt bollengrond als ruilgrond voor NNN
 129. 16-03-2023 - Analyse: BBB wacht na verkiezingszege loodzware klus om colleges te vormen
 130. 16-03-2023 - Teler Van Marion: 'Nieuwe aardappelbewaring sluit aan bij jaarrond afzet'
 131. 16-03-2023 - Paardensector: voer open dialoog met samenleving
 132. 16-03-2023 - Fuite wil slachterij Gosschalk overnemen
 133. 16-03-2023 - CDA-lijsttrekker Drenth: 'BBB Gelderland wil ons stikstofbeleid voortzetten'
 134. 16-03-2023 - Forse prijsstijgingen voor Bloembollenkeuringsdienst
 135. 16-03-2023 - Kiezer rekent af met provinciaal beleid, coalitievorming 'hele puzzel'
 136. 16-03-2023 - Duitse melkprijs daalt in januari 2,90 euro
 137. 16-03-2023 - Van der Wal: stikstofbeleid zal hoe dan ook overeind blijven
 138. 16-03-2023 - BBB-voorzitter draait Nederlandse vlag weer om na historische winst
 139. 16-03-2023 - 'Melken voor de wereldmarkt'
 140. 16-03-2023 - 'Landbouw mag niet lijden onder desinteresse in technologie'
 141. 16-03-2023 - MOB: met BBB-beleid loopt Nederland vast op stikstofcrisis
 142. 16-03-2023 - BBB met afstand grootste partij Provinciale Statenverkiezingen
 143. 16-03-2023 - Gezondgewastool nu ook voor bodemplaaginsecten
 144. 16-03-2023 - Sjaak van der Tak: 'Verkiezingsuitslag vraagt om echte koerswijziging'
 145. 16-03-2023 - Navus Ventures investeert in algentechnologie van Lgem
 146. 16-03-2023 - Telerscoöperatie zet in op nieuwe vorm van dataverzameling
 147. 15-03-2023 - Exitpoll: BBB zorgt voor politieke aardverschuiving in provincies
 148. 15-03-2023 - Alle troggen in vrijloopkraamhokken vervangen door familievoerbakken
 149. 15-03-2023 - Gosschalk in overleg met andere partij dan VanDrie Group
 150. 15-03-2023 - Tips voor geslaagde vaccinatie van pluimvee
 151. 15-03-2023 - Toekomst voor biologische fungiciden in peenteelt
 152. 15-03-2023 - 'Landbouwakkoord is taai proces'
 153. 15-03-2023 - Notering mageremelkpoeder voor consumptiedoeleinden daalt fors
 154. 15-03-2023 - FNLI-directeur: 'Het belang van agrofoodsector wordt in ons land onderschat'
 155. 15-03-2023 - Caroline van der Plas (BBB) stemt in Okkenbroek
 156. 15-03-2023 - Vreugdenhil Dairy Foods maakt geitenmelkpoeder in Putten
 157. 15-03-2023 - Boeren in zuidwesten aan de slag met biodiversiteitsmonitor
 158. 15-03-2023 - Beter voor Natuur & Boer-melk AH naar 100 procent natuurinclusief
 159. 15-03-2023 - Tweede Kamer wil negatief gevolg extern salderen aan banden leggen
 160. 15-03-2023 - Friesland maakt regio's bekend voor gebiedsprocessen
 161. 15-03-2023 - Vijf dodelijke bedrijfsongevallen in agrarische sector in 2022
 162. 15-03-2023 - Productieconcept Nedertarwe groeit naar 15.000 ton
 163. 15-03-2023 - Ministers Adema en Adriaansens nemen kijkje in glastuinbouw
 164. 15-03-2023 - Gebiedsgerichte aanpak van start in Zeeland
 165. 15-03-2023 - Uitstoot broeikasgassen landbouw daalt door lager aardgasverbruik
 166. 15-03-2023 - Zandprovincies willen 27 miljoen voor snelle verduurzaming
 167. 15-03-2023 - Bond van Boerderijzuivelbereiders: kaasmaken kan met deze melkprijs niet uit
 168. 14-03-2023 - Grondwaterstanden in Oost-Nederland weer redelijk op peil
 169. 14-03-2023 - Enkhuizen weigert geitenhouderij toe te laten
 170. 14-03-2023 - Zorgboer Krista Luijkx: 'Iedereen kan bij ons zichzelf zijn'
 171. 14-03-2023 - VanDrie trekt handen af van noodlijdend Gosschalk
 172. 14-03-2023 - Optimale graslandbemesting voor elk perceel met de nieuwe Yara GrassN-app
 173. 14-03-2023 - Ledenraad FrieslandCampina stemt in met winstverdeling
 174. 14-03-2023 - Onderzoekers: extensiveren lukt nog niet zo goed in gebiedsprocessen
 175. 14-03-2023 - Europees Parlement akkoord met strenge aanpak luchtvervuiling
 176. 14-03-2023 - Van der Tak: klimaatadvies verstoort proces en gaat stevig schuren
 177. 14-03-2023 - Piet Adema: 'Bedrijf moet tijd krijgen voor herstel dierverwaarlozing'
 178. 14-03-2023 - 5 vragen over spuiloog als meststof
 179. 14-03-2023 - Zonnebloemstengel kan oplossing zijn voor zoutstress gewassen
 180. 14-03-2023 - College Boer met Pieter Grinwis (CU): 'Ik ben geen politicus die vooral wil pleasen'
 181. 14-03-2023 - 'Aan Caroline zal het niet liggen'
 182. 14-03-2023 - Noord-Holland wil op eigen grond experimenteren met agroforestry
 183. 14-03-2023 - Compost maakt perceel minder droogtegevoelig
 184. 14-03-2023 - Ilvo brengt gratis tools voor voeren en inseminatie- en afvoerstrategie
 185. 14-03-2023 - Stikstofdoelen oostelijk deel Noordoostpolder lijken haalbaar
 186. 14-03-2023 - Graandeal verlengd met zestig dagen
 187. 14-03-2023 - Klimaatadvies: nog meer CO2-reductie, forse bijdrage landbouwsector
 188. 14-03-2023 - Elke boer moet eigen datakluis hebben
 189. 13-03-2023 - Vrachtwagens Wiskerke Onions voorzien van zonnepanelen
 190. 13-03-2023 - Locodijkgraaf Rivierenland: boeren, neem zelf initiatief
 191. 13-03-2023 - Bioboeren vinden retailprijs van hun producten te hoog
 192. 13-03-2023 - Werknemers stemmen in met cao-eindbod FloraHolland
 193. 13-03-2023 - Britse bietenindustrie mag in EU verboden neonics gebruiken
 194. 13-03-2023 - Eerste melkveebedrijf in Vlaanderen met acht Lely-melkrobots
 195. 13-03-2023 - Arjen Vahl wil kringloop zoveel mogelijk sluitend krijgen
 196. 13-03-2023 - Nederland heeft grootste Europese perenvoorraad
 197. 13-03-2023 - Roza 202 gehuldigd als MRIJ koe van het jaar
 198. 13-03-2023 - 'Lobby is niet altijd zichtbaar, maar behaalt toch resultaat'
 199. 13-03-2023 - Meetproject brengt stikstof rond Liefstinghsbroek in beeld
 200. 13-03-2023 - Poolse varkenshouders tegen verlaging bioveiligheidseisen backyardbedrijf
 201. 13-03-2023 - Europees compromis: regels luchtverontreiniging alleen voor intensieve veehouderij
 202. 13-03-2023 - Energietransitie: samen lokaal vergisten in Wijnjewoude biedt perspectief
 203. 11-03-2023 - Demonstranten vertrekken na rustig verlopen protest in Zuiderpark
 204. 11-03-2023 - Topconferentie duidt op bredere weerstand tegen Mercosur
 205. 11-03-2023 - 'Weet waar u voor stemt op 15 maart'
 206. 11-03-2023 - Tegenstanders stikstof en wolf scoren tijdens plattelandsdebat
 207. 11-03-2023 - PvdA/GroenLinks, BBB en VVD kunnen grootste worden in Senaat
 208. 11-03-2023 - NAO-directeur: 'Met Nederlandse aardappel hebben we goud in handen'
 209. 11-03-2023 - Toch veel boeren met trekker naar Den Haag
 210. 11-03-2023 - POAH! Fiat Someca 715
 211. 11-03-2023 - Verkiezingsdebat trekt veel jonge boeren naar Abe Lenstra-stadion
 212. 11-03-2023 - Tarwevoorraad tandje naar beneden, ook prijs zakt weg
 213. 11-03-2023 - Egaal zaaibed en opkomst bepalen succes mechanische onkruidbestrijding
 214. 11-03-2023 - Grote inkopers belonen boer die biodiversiteit en bodem stimuleert
 215. 10-03-2023 - Oud-directeur Staatsbosbeheer Chris Kalden leidt overleg Landbouwakkoord
 216. 10-03-2023 - Vlaamse regering bereikt stikstofakkoord en noemt het PAS
 217. 10-03-2023 - Geen peil te trekken op Zeeuwse peilingen
 218. 10-03-2023 - RDA: betere ondersteuning nodig bij voortijdig doden
 219. 10-03-2023 - Meer aandacht nodig voor maatregelen tegen perceels- en erfemissie
 220. 10-03-2023 - Minister Adema: 'Ruimte uit Brussel als waterkwaliteit op orde is'
 221. 10-03-2023 - Convenant dierwaardige veehouderij moet toepasbaar, haalbaar en betaalbaar zijn
 222. 10-03-2023 - Meer Ierse kalveren naar Nederland
 223. 10-03-2023 - Eerste 150 hectare bieten zit al in de grond
 224. 10-03-2023 - Zeventien kandidaat-Statenleden kruisen degens over landbouw in Utrecht
 225. 10-03-2023 - PvdD wil agro-industrie met wet dwingen tot bijdrage stikstoffonds
 226. 10-03-2023 - 'Gezonde landbouw in zeven stappen'
 227. 10-03-2023 - CDA'er Willemien Koning wint levendig lagerhuisdebat in Alkmaar
 228. 10-03-2023 - Oekraïne-vlogger Kees Huizinga: 'Nieuwe stal omdat ik jongvee niet kan verkopen'
 229. 10-03-2023 - Utrechtse onderzoeker dierenwelzijn wint Duitse prijs
 230. 10-03-2023 - 'Boer kiest opnieuw voor politieke nieuwkomer'
 231. 10-03-2023 - ChristenUnie: stikstofhandel alleen in uiterste geval toelaten
 232. 10-03-2023 - Milieukeur haakt in op oproep AH: 'Eenduidig keurmerk van grootste belang'
 233. 10-03-2023 - Oplossing voor SDE-problematiek in glastuinbouw blijft uit
 234. 10-03-2023 - Boeren en tuinders rekenen keihard af met regeringspartijen
 235. 10-03-2023 - Democratie in het waterschap, maar wat brengt het de boer?
 236. 10-03-2023 - FloraHolland krijgt groen licht voor ontwikkeling Aalsmeer-Oost
 237. 10-03-2023 - Geschikt personeel snel vindbaar via Seasonalwork.NL
 238. 09-03-2023 - LTO: Mercosur-verdrag is nog niet toereikend
 239. 09-03-2023 - Groentefabrikant HAK haalt B Corp-certificering binnen
 240. 09-03-2023 - Boerenperspectief pleit voor meer ondersteuning van boeren
 241. 09-03-2023 - Léon Faassen kandidaat-gedeputeerde voor BBB
 242. 09-03-2023 - Rabobank verrast met Datema: 'Rol als directeur is me op het lijf geschreven'
 243. 09-03-2023 - Peter Oldenkamp wordt nieuwe directeur van Agrico Research
 244. 09-03-2023 - Steun voor 2030 als stikstofdeadline neemt verder af
 245. 09-03-2023 - Tool berekent impact van gewasbescherming op milieu
 246. 09-03-2023 - Weiden in kruidenrijk gras zorgt voor gezondere melk
 247. 09-03-2023 - NVWA legt opnieuw maatregelen op na vondst Meloidogyne enterolobii
 248. 09-03-2023 - Podcast: College Boer met Thom van Campen (VVD)
 249. 09-03-2023 - Bart-Jan Heine: 'Sociaal contract tussen burger en overheid loopt vast'
 250. 09-03-2023 - Lely Sphere op RAV-lijst met ammoniakreductie van 77 procent
 251. 09-03-2023 - Vlaamse opkoopregeling varkenshouderij gaat door
 252. 09-03-2023 - Boeren in Meijepolder gaan bodemdaling remmen op bijna 300 hectare
 253. 09-03-2023 - AH zet programma Beter voor Natuur & Boer ook open voor andere partijen
 254. 09-03-2023 - RVO keerde al bijna 700 miljoen euro uit
 255. 09-03-2023 - 'Hogere lonen lossen het probleem niet op'
 256. 09-03-2023 - Waterschappen heffen 3,5 miljard euro, meer dan ooit
 257. 09-03-2023 - Franse overheid investeert miljoenen in groente- en fruitsector
 258. 09-03-2023 - Alex Datema nieuwe directeur Food & Agri bij Rabobank
 259. 09-03-2023 - Teler Craig Laub: 'Luzernebrok is veel beter product dan hooi in balen'
 260. 08-03-2023 - Gelderland wil vergunning varkenshouderij De Knorhof intrekken
 261. 08-03-2023 - Voorzitter HAJK Amber Laan onderscheiden voor zoeken van dialoog
 262. 08-03-2023 - Boer Koekoek herleeft in theatervoorstelling Hollandscheveld
 263. 08-03-2023 - Lichtspectrum heeft grote invloed op activiteit hommels
 264. 08-03-2023 - Frank Eijking: 'Door de cursus ben ik persoonlijk gegroeid'
 265. 08-03-2023 - Verse boter en weipoeder leveren in
 266. 08-03-2023 - Welke milieu-investeringen leveren in 2023 belastingvoordeel op?
 267. 08-03-2023 - Turks landbouwministerie zet verbod op tomatenexport niet door
 268. 08-03-2023 - Henriëtte van Hedel: 'Politici staren zich blind op Excelsheets'
 269. 08-03-2023 - 'Wie gaat de rekeningen betalen?'
 270. 08-03-2023 - Deense varkenshouders krijgen controle voorkomen staartbijten
 271. 08-03-2023 - Zussen leiden boerenbedrijf: 'Voor ons vanzelfsprekend'
 272. 08-03-2023 - COV roept op tot verschuiven slachttijden op warme dagen
 273. 08-03-2023 - Havenbedrijf Rotterdam start met eigen boomkwekerij
 274. 08-03-2023 - 'Het is zoeken naar mogelijkheden'
 275. 08-03-2023 - Tweede uitbraak vogelgriep op bedrijf in Argentinië
 276. 08-03-2023 - Hilde Coolman: 'We willen veldbonenteelt naar hoger plan tillen'
 277. 08-03-2023 - Tennet mag kosten verplaatsen netaansluiting niet op Avebe verhalen
 278. 08-03-2023 - Wim Bens: 'We moeten samen uit het stikstofmoeras komen'
 279. 08-03-2023 - Van der Plas (BBB) niet naar boerenprotest vanwege dreiging
 280. 08-03-2023 - Kamer: behoud bedenktijd voor piekbelasters
 281. 08-03-2023 - Nieuwe opleiding focust op duurzame fruitteelt
 282. 07-03-2023 - FDF roept boeren op om trekker thuis te laten
 283. 07-03-2023 - Krap aanbod geeft peenprijs flinke zet
 284. 07-03-2023 - Agurotech haalt 1,5 miljoen euro op in investeringsronde
 285. 07-03-2023 - Pluimveesector wil dierenwelzijnseisen voor derde landen
 286. 07-03-2023 - Teun van Maanen: 'Biologische eieren kosten meer dan markt biedt'
 287. 07-03-2023 - Raad van State beslist over voortbestaan Groningse geitenhouderij
 288. 07-03-2023 - Duidelijkheid van Overijssel over PPLG blijft uit
 289. 07-03-2023 - Komt er weer een grote muizenuitbraak?
 290. 07-03-2023 - College Boer met Thom van Campen (VVD): 'Deze verkiezingen zijn belangrijker dan ooit'
 291. 07-03-2023 - LTO Noord: 'Aanpassing natuurbegrenzing Veluwe komt eraan'
 292. 07-03-2023 - Brazilië staat teelt en verwerking genetisch gemodificeerde tarwe toe
 293. 07-03-2023 - Tanja van de Ven-Vogels: 'Stikstof is ultieme stok om mee te slaan'
 294. 07-03-2023 - Gesprekken over verlenging graandeal Oekraïne gestart
 295. 07-03-2023 - Van Wijlick steekt eerste asperges van seizoen
 296. 07-03-2023 - Ook Vlaanderen krijgt een afdeling van FDF
 297. 07-03-2023 - Tool POC berekent beste prijs voor fritesteler
 298. 07-03-2023 - PvdA en GroenLinks: geen steun voor klimaatbeleid dat doelen niet haalt
 299. 07-03-2023 - 'Is het nodig om Internationale Vrouwendag te vieren?'
 300. 07-03-2023 - Podium te klein bij Drents verkiezingsdebat over landbouw
 301. 07-03-2023 - Rijk Zwaan treft schikking met Italiaans zaadbedrijf
 302. 07-03-2023 - Rabobank: zuivelprijzen herstellen op zijn vroegst in tweede kwartaal
 303. 07-03-2023 - Slootsmid bouwt weer eigen mesttanks
 304. 06-03-2023 - Zaak waarbij politieman op trekker schoot geseponeerd
 305. 06-03-2023 - Staf: 'Nederland gaf te hoge fosfaatexcretie melkvee door'
 306. 06-03-2023 - Consument koopt minder biologische eieren
 307. 06-03-2023 - Syngenta vraagt Ctgb om intrekking toelating Ridomil Gold
 308. 06-03-2023 - Efsa: resistente bacteriën nog vaak aangetroffen
 309. 06-03-2023 - Fendt toont trekker die rijdt op waterstof
 310. 06-03-2023 - Turkije beperkt tomatenexport tot half april
 311. 06-03-2023 - 5 vragen over vaccineren tegen vogelgriep
 312. 06-03-2023 - LTO Noord waarschuwt voor 'volbouwcrisis'
 313. 06-03-2023 - Greenpeace legt rekening stikstof bij Rabobank
 314. 06-03-2023 - Invullen Gecombineerde opgave kost heel wat hoofdbrekens
 315. 06-03-2023 - Partij voor de Dieren voorziet problemen machtsgreep 'conservatief blok'
 316. 06-03-2023 - Melkprijs Eko-Holland drie kwartjes in de min
 317. 06-03-2023 - 'Hoop gloort in strijd tegen vogelgriep'
 318. 06-03-2023 - A-ware melkprijs zakt 5,25 euro
 319. 06-03-2023 - BIG Challenge 2023: 31 teams met 246 deelnemers
 320. 06-03-2023 - VVD-Statenlid Bas de Wit: 'Focus stikstofdiscussie ligt te veel op opkoop'
 321. 04-03-2023 - Zeeuwse akkerbouwer wapent zich tegen verzilting
 322. 04-03-2023 - Noord-Brabant vraagt garanties dat technische stikstofreductie werkt
 323. 04-03-2023 - Huidige AM-resistentie is onvoldoende voor zetmeeltelers
 324. 04-03-2023 - POAH! International 1046
 325. 04-03-2023 - Aantal jongere kopers van asperges neemt toe
 326. 04-03-2023 - Snel aardappelen kunnen leveren na behandeling met kiemremmer Argos
 327. 04-03-2023 - 'Samenwerking in oorlogstijd nodig'
 328. 03-03-2023 - Slachterij Gosschalk zit in lastig parket door Deense vleesafnemer
 329. 03-03-2023 - Deelstaat Beieren ontwikkelt dierenwelzijnsindex
 330. 03-03-2023 - Milieucommissie adviseert aanscherping gewasbeschermingsregels
 331. 03-03-2023 - Chemische stoffen aangetroffen in gezuiverd water Friesland
 332. 03-03-2023 - Verplichte tweede reiniging en ontsmetting van veewagens uit Duitsland
 333. 03-03-2023 - Caroline van der Plas: 'Onteigenen is breekpunt, vrijwillige opkoop niet'
 334. 03-03-2023 - Corteva neemt producenten van biologische middelen over
 335. 03-03-2023 - 'Kies een onafhankelijke toekomst'
 336. 03-03-2023 - Ierse boeren moeten stoppen met stichten van branden
 337. 03-03-2023 - Groot protest Vlaamse boeren voor 'toekomst voedselproductie'
 338. 03-03-2023 - Oekraïne-vlogger Kees Huizinga: 'Drentse krentenwegge voor onze medewerkers'
 339. 03-03-2023 - 'Meters grond kwijt door slotenkaartjes'
 340. 03-03-2023 - IBR-uitbraak Noord-Nederland lijkt gestopt
 341. 03-03-2023 - Melktankproducent Packo Cooling failliet
 342. 03-03-2023 - CDA-lijsttrekkers: Haagse stikstofpolarisatie dwarsboomt ons land
 343. 03-03-2023 - Bietentelers kunnen weer Betacal bestellen
 344. 03-03-2023 - Melkprijs gedraagt zich grilliger dan ooit
 345. 03-03-2023 - ‘Waarde van tarwe is groter dan alleen korrelopbrengst’
 346. 02-03-2023 - Wouter de Jong vertrekt als voorzitter Landbouwakkoord
 347. 02-03-2023 - Stijging voedselprijzen zet voorlopig nog door
 348. 02-03-2023 - Franse zuivelondernemingen zijn weer tegendraads
 349. 02-03-2023 - 55 procent van Nederlandse teelten is op weg naar PlanetProof
 350. 02-03-2023 - Droogte weerhoudt waterschap van peilverlaging voor boeren
 351. 02-03-2023 - Rundveemarkt in Bunnik stopt ermee
 352. 02-03-2023 - Bart Gremmen: 'Het systeem verander je niet zomaar'
 353. 02-03-2023 - Ruim 1,7 miljoen mensen ondertekenen petitie tegen pelsdierhouderij
 354. 02-03-2023 - Hydrocultuursysteem voor drie dicht gezaaide gewassen geïntroduceerd
 355. 02-03-2023 - Anton Verleun (BBB Utrecht): 'Er is hoop bij boeren en burgers'
 356. 02-03-2023 - Vlaamse geitenkaasfabrikant Le Larry failliet
 357. 02-03-2023 - Limagrain: 'Areaal veldbonen gaat komende jaren verdubbelen'
 358. 02-03-2023 - 'Soft power van Brussel reikt verder dan tanks'
 359. 02-03-2023 - Haagse Oogst-podcast: Coalitiepartijen botsen over stikstofaanpak
 360. 02-03-2023 - LTO: in 2021 al voorstellen ingediend voor verlagen uitstoot
 361. 02-03-2023 - ZLTO start campagne om imago groen onderwijs te verbeteren
 362. 02-03-2023 - Belgische wijnproductie uitgekomen op recordniveau
 363. 02-03-2023 - Noord-Brabant legt vergunningverlening stil om stikstof
 364. 02-03-2023 - Omzet en aanwas Abab-melkveehouders 25-30 procent hoger
 365. 02-03-2023 - Tönnies staakt rundveeslachtingen in Legden
 366. 02-03-2023 - Van alle (aardappel)markten thuis
 367. 02-03-2023 - Steun voor minister bij versnelling geïntegreerde gewasbescherming
 368. 02-03-2023 - Enschedese melkveehouders delen passie voor het vak met scholieren
 369. 02-03-2023 - CBS: landbouwemissies lager dan in 1995, maar dalen niet meer
 370. 01-03-2023 - Ascenso-banden uit India zijn goed en goedkoop
 371. 01-03-2023 - Meer eiwit en energie van eigen land
 372. 01-03-2023 - Cumela: overgangsperiode rVDM niet verlengd
 373. 01-03-2023 - Importstop voor waardplanten xylella uit dertien landen
 374. 01-03-2023 - Frankrijk: EU-Mercosur niet beetje aanpassen maar fors wijzigen
 375. 01-03-2023 - Oekraïne wil herstel solidariteitsroute via Polen
 376. 01-03-2023 - Notering verse boter stijgt flink
 377. 01-03-2023 - Bird Alert en beperken ritnaalden voorkomen roekenschade
 378. 01-03-2023 - Tarweprijs naar het laagste niveau sinds een jaar
 379. 01-03-2023 - Stevige aanpak is nodig om verliezen door PRRS te beperken
 380. 01-03-2023 - Ron Mulders: 'Als sector leren omgaan met ongemakkelijke waarheid'
 381. 01-03-2023 - FloraHolland veilt in februari minder snijbloemen en kamerplanten
 382. 01-03-2023 - KNMI: winter met meerdere records zachter dan normaal
 383. 01-03-2023 - HZPC bepaalt prognoseprijs pootgoed op 36,20 euro
 384. 01-03-2023 - 'Minder is beter geldt ook voor mij'
 385. 01-03-2023 - Meer hectares kruidenrijk grasland in Drenthe
 386. 01-03-2023 - Provincies lopen spitsroeden in gebiedsproces
 387. 01-03-2023 - Oudere Duitse kalveren zijn sterker en vitaler
 388. 01-03-2023 - Drie initiatieven winnen Deltaplan Veehouderij Awards 2023
 389. 01-03-2023 - Afrikaanse varkenspest treft hobbybedrijf in Brandenburg
 390. 01-03-2023 - Reactie op rapport gaswinning: 'Het moet anders in Groningen'
 391. 01-03-2023 - Adviesbureaus komen handen tekort bij Gecombineerde opgave
 392. 01-03-2023 - Rechter beslist over het lot van Aerius-calculator
 393. 01-03-2023 - Voor driehonderd boeren zaaizaad kruidenrijk grasland met korting
 394. 01-03-2023 - Positief signaal voor vraag melkpoeder komt uit Algerije
 395. 01-03-2023 - WUR-onderzoeker: 50 procent minder fijnstof kan bij pluimvee