Gelderland+wenst+florerende+agrarische+sector+in+2030
Nieuws
© Johan Wissink

Gelderland wenst florerende agrarische sector in 2030

Provincie Gelderland wil dit najaar een klap geven op het land- en tuinbouwbeleid voor de huidige coalitieperiode. Deze week presenteerden Gedeputeerde Staten de koersnotitie Agrifood, waaraan de komende tijd met stakeholders verder vorm wordt gegeven.

Gelderland heeft een natuurinclusieve kringlooplandbouw voor ogen met een duurzaam verdienmodel dat voor lange tijd levensvatbaar is. 'Hiermee bedoelen we een economisch rendabel landbouwsysteem dat optimaal beheer van natuurlijke hulpbronnen duurzaam integreert in bedrijfsvoering, inclusief zorg voor ecologische functies en de biodiversiteit op en om het bedrijf', staat in de toelichting op de koersnotitie.

De provincie noemt boeren en tuinders een onmisbare economische pijler in Nederland die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van landbouw, natuur en milieu.


Toekomstbestendige voedselvoorziening

'Een economisch gezonde, ecologisch duurzame en maatschappelijk gewenste land- en tuinbouwsector is essentieel om te kunnen beschikken over een toekomstbestendige voedselvoorziening.'

Duurzame landbouw is volgens Gedeputeerde Staten een logische keuze omdat dit het beste toekomstperspectief geeft voor boeren. Dat betekent dat de provincie kiest voor 'verleiden en belonen' om tot natuurinclusieve kringlooplandbouw te komen in Gelderland.


Goed inkomen en waardering

Het moer ervoor zorgen dat de Gelderse agrarische sector in 2030 floreert, zo blijkt uit het wensbeeld dat de provincie heeft. 'De agrarische opleidingen barsten uit hun voegen, want veel jongeren dromen ervan om boer te worden. Je hebt dan ook een goed inkomen en veel waardering als boer, de producent van ons voedsel en de beheerder van het landschap waar we ontspannen en genieten.

'Gelderland is internationaal koploper in het efficiënt produceren van voedsel waarbij kringlopen zijn gesloten. In de Gelderse landbouw gaan economie en ecologie hand in hand. De Gelderse grondgebonden bedrijven hebben stabiele inkomsten door een eerlijke prijs voor hun producten, de boerderijverkoop, uit energieproductie, recreatie en toerisme en uit vergoedingen, die zij ontvangen voor landschapsbeheer.'

De provincie wil het agrarische gezinsbedrijf als uitgangspunt nemen. Aan Provinciale Staten wordt onder meer gevraagd om hier goedkeuring aan te geven. In het najaar vindt de besluitvorming plaats. In de tussentijd wordt met de sector gesproken over de verdere invulling van het beleid.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  16° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  17° / 8°
  15 %
 • Zaterdag
  15° / 11°
  70 %
Meer weer