Ruiming+van+besmette+nertsenbedrijven+start+vrijdag
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Ruiming van besmette nertsenbedrijven start vrijdag

De met Covid-19 besmette nertsenbedrijven worden vanaf vrijdag 5 juni geruimd. Het gaat inmiddels om zeven bedrijven op negen locaties. Ook een eerder verdacht bedrijf in Venray is besmet. Er is een risico dat pups, die licht besmet zijn, in de loop der tijd opnieuw vatbaar worden voor de ziekte. LNV vergoedt via het Diergezondheidsfonds de waarde van de geruimde nertsen.

Dit besluit hebben minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport genomen op basis van het advies van het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z) en het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Zoönosen (BAO-Z).


Uit het advies blijkt dat het virus langdurig kan blijven circuleren op nertsenbedrijven en daarmee een risico kan vormen voor de volks- en diergezondheid. De planning is dat in de loop van volgende week alle besmette bedrijven zijn geruimd.

Het ruimen van de besmette bedrijven moet voorkomen dat op de nertsenhouderijen een virusreservoir ontstaat dat een gevaar kan vormen voor de volksgezondheid De nertsen krijgen in het voorjaar pups. De pups van eerder geïnfecteerde moeders hebben antistoffen gekregen die afnemen in de loop van de tijd. Dat betekent dat de pups de komende tijd vatbaarder worden voor het Covid-19-virus.


Tegemoetkoming

De NVWA start vrijdag met ruimen. De ruimingen worden gecoördineerd in goed overleg met de nertsenhouder. Hem wordt ook psychosociale zorg aangeboden.. De pelsdierhouder ontvangt een tegemoetkoming voor de geruimde dieren uit het Diergezondheidsfonds.

Richting dit Diergezondheidsfonds zijn twee geldstromen. Eén ervan is vanuit de sector, de ander vanuit het ministerie van LNV. Omdat er vanuit de nertsensector niet wordt bijgedragen aan een Diergezondheidsfonds, betaalt LNV via dit fonds de waarde van de dieren.

Verder onderzoekt het kabinet of en zo ja hoe, een eenmalige stoppersregeling kan worden vormgegeven waarmee nertsenbedrijven op korte termijn vrijwillig hun bedrijfsvoering kunnen beëindigen.

Weer

 • Donderdag
  10° / -2°
  10 %
 • Vrijdag
  12° / 0°
  10 %
 • Zaterdag
  12° / 1°
  0 %
Meer weer