Ctgb ergert zich aan artikel landbouwgif in Trouw

'Twijfels over instantie die beslist over landbouwgif', kopt Trouw woensdag. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) is het daar niet mee eens en reageert.

Bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen gaan commerciële belangen voor de bescherming van mens en dier, zegt milieujurist Anne de Vries aan de Universiteit Tilburg in Trouw. De Europese verordening voor deze middelen zorgt voor veel problemen, is haar ervaring. De toelatingsregels voor pesticiden moeten beter, net als de uitvoer.

Het Ctgb voelt zich aangesproken en reageert op de website. 'De toelatingsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen is vastgelegd in Europese regelgeving. Dat biedt een gelijk speelveld voor producenten en telers en gelijke veiligheidsnormen voor alle burgers.'


Toelatingsbeleid

In de praktijk pakt het toelatingsbeleid uit in het voordeel van de industrie, zegt De Vries in Trouw. 'Als de bewijslast bij de producent ligt, kan die ook bepalen welke studies wel en niet in het beoordelingsdossier komen. In zo'n dossier kunnen dus vooral 'positieve' studies zitten, die zijn gedaan door belanghebbenden zelf.'Het Ctgb wijst er op dat een werkzame stof op Europees niveau wordt goedgekeurd. Dat gebeurt in een proces waarbij alle landen, de Voedselveiligheidsautoriteit EFSA en uiteindelijk de permanente commissie voor landbouw (SCoPAFF) een oordeel vellen. In de laatste fase verzorgt EFSA een openbare consultatie.

'Bij een beoordeling van een werkzame stof kijken zo heel veel ogen mee', reageert het Ctgb. 'Europa heeft voor het toelaten van gewasbeschermingsmiddelen een robuust systeem, dat staat voor veiligheid van mens, dier en milieu.'

Volgens De Vries lijken gezondheid en milieu te vaak het onderspit te delven. Als voorbeeld noemt ze de neonicotinoïden. Het Ctgb wijst er op dat de geldende regelgeving periodiek wordt aangepast aan nieuwe wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke eisen. 'Deze ontwikkelingen zijn door de juriste Anne de Vries onvoldoende meegewogen in haar kritiek.'


Objectiviteit

De toelatingssystematiek biedt geen ruimte voor beïnvloeding door de industrie, vindt het Ctgb. 'Deskundigen uit andere landen kijken kritisch mee in de concept-beoordelingen waarmee een te soepele benadering is uitgesloten. Deze werkwijze is gelijk aan die voor bijvoorbeeld het toelaten van medicijnen.'

In 2019 werd door het Ctgb van alle aangevraagde toepassingen 23 procent afgewezen, terwijl bij 69 procent wijzigingen in het aangevraagde gebruik werden aangebracht.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  22° / 13°
  30 %
 • Dinsdag
  24° / 12°
  5 %
 • Woensdag
  26° / 16°
  5 %
Meer weer