Landbouworganisaties komen met alternatief voermaatregel

Over de gehele breedte van de melkveesector bestaat consensus over de veevoermaatregel die eisen stelt aan het ruweiwitgehalte in krachtvoer: die is onwerkbaar. Ook hebben landbouworganisaties twijfels over de houdbaarheid. Verschillende belangenbehartigers werken daarom samen aan een alternatief.

Landbouworganisaties+komen+met+alternatief+voermaatregel
© Twan Wiermans

LTO-vakgroep Melkveehouderij, Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Dutch Dairymen Board (DDB), Netwerk Grondig en Agractie hebben elkaar gevonden in de melkveegroep. De maatregel leidt tot onoverkoombare problemen op het boerenerf en het is de vraag of de maatregel de beoogde ammoniakreductie kan bewerkstelligen.

De landbouworganisaties werken samen aan een alternatief voor deze veevoermaatregel. Ze zijn hierover met het ministerie van LNV in gesprek. 'Het is lastig om met een goed alternatief te komen. Je moet namelijk inboekbare stikstof vastleggen', zegt voorzitter Wil Meulenbroeks van LTO-vakgroep Melkveehouderij. 'Daarbij moet op voorhand helder zijn hoe dit wordt vastgelegd. We willen naar een oplossing die recht doet aan de diversiteit van de sector, een oplossing die uitvoerbaar is voor melkveehouders.'


Meulenbroeks is blij dat de ministerie openstaat voor een mogelijk alternatief. Maar haast is ook geboden, weet hij. Want het is zo 1 september: 'Dit heeft dagelijks onze aandacht. We hopen volgende week, als de voermaatregel van landbouwminister Carola Schouten tijdens een Kamerdebat wordt besproken, meer duidelijkheid te hebben.'


Ruweiwitmaatregel onhoudbaar

De partijen uit de melkveehouderij vinden het huidige voorstel met maximumeisen aan ruw eiwit in het krachtvoer onhoudbaar. Zo is de gezondheid van het jongvee en droge koeien niet gewaarborgd, ook niet bij de uitzonderingsmaatregel. Verder wordt verwacht dat de gezondheidseffecten lang zullen na-ijlen, nadat de regeling eind december is beëindigd. Daarbij veroorzaakt de maatregel problemen bij de rantsoenoptimalisatie. Tot slot is het aanvullen van maisrijk rantsoen met voldoende eiwitbronnen onmogelijk.

Daarnaast staat de tijdelijke maatregel te ver af van de grote beleidslijn en vinden de organisaties de toepasbaarheid ontoereikend. Ook kan de maatregel, door meer krachtvoer te voeren, een averechts en negatief effect hebben op de ammoniakuitstoot. Bovendien wordt geen rekening gehouden met de seizoenseffecten, is de matrix onvoldoende onderbouwd en sluit deze niet aan op de praktijkdata. Daarbij zijn de voor het maken van deze regeling gebruikte data niet openbaar.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  27° / 13°
  10 %
 • Woensdag
  28° / 15°
  10 %
 • Donderdag
  29° / 16°
  20 %
Meer weer