LTO: 'Minder bodembeleid, meer praktisch bodembeheer'

Boeren en tuinders kunnen met goed bodembeheer een oplossing bieden voor veel maatschappelijke issues. Meer wet- en regelgeving die de ruimte voor verbetering inperkt, werkt averechts uit voor de leefomgeving. Dat stelt LTO Nederland in reactie op het advies ‘De bodem bereikt?!’ dat de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) vandaag heeft aangeboden aan landbouwminister Schouten.

LTO%3A+%27Minder+bodembeleid%2C+meer+praktisch+bodembeheer%27
© Koos van der Spek

LTO Nederland onderschrijft het belang van goed bodembeheer en is dan ook blij met de belangstelling voor de bodem. Niet voor niets heeft LTO onlangs twee voorstellen gepresenteerd waarin goed bodembeheer een belangrijke rol speelt. LTO waarschuwt echter voor nog meer wet- en regelgeving die de ruimte voor verdergaande verbetering inperkt en averechts zal uitwerken voor de leefomgeving.


LTO Nederland onderschrijft de constatering van Rli dat bodemkwaliteit meer aandacht verdient. De organisatie wijst erop dat 70 procent van de Nederlandse bodem wordt beheerd door boeren en tuinders. Zij nemen die taak zeer serieus. Duurzaam bodembeheer en bodemvruchtbaarheid zijn de basis voor het bedrijfsrendement en gewasopbrengst voor iedere boer en tuinder.

'De aandacht, investeringen en vakmanschap die de afgelopen jaren door een steeds bredere groep landbouwers voor verbetering van de bodem wordt aangewend, is in de rapportage onvoldoende belicht, terwijl daar de gewenste verandering vandaan moet komen', zegt Claude van Dongen, Portefeuillehouder Bodem- en Waterkwaliteit bij LTO Nederland.


Robuust landbouwsysteem

Boeren en tuinders zijn elke dag bezig met de bodemvruchtbaarheid en het aanvullen wat er door gewassen wordt onttrokken, stelt LTO. Ook het weloverwogen toepassen van gewasbeschermingsmiddelen voor gezonde gewassen én een vitale bodem, hoort bij goed bodembeheer. De bodem vervult een belangrijke rol in het sluiten van kringlopen, het tegengaan van klimaatverandering, het verbeteren van de waterkwaliteit en het vergroten van de biodiversiteit.

Door optimaal gebruik te maken van de kansen die de bodem ons biedt, maken boeren en tuinders het landbouwsysteem als geheel robuuster, vindt LTO. Het zal weerbaarder zijn tegen weersinvloeden, plagen en ziekten en minder afhankelijk van externe input zoals kunstmest en gewasbescherming.

LTO stelt ook dat agrariërs met goed bodembeheer een oplossing bieden voor veel maatschappelijke issues. 'Dit doen onze leden op het eigen bedrijf, in diverse programma’s, binnen de Publiek Private Samenwerking Beter Bodembeheer, in regionale projecten zoals Bodem UP en Bodem APK, en in samenwerking met andere stakeholders.' LTO Nederland had graag gezien dat de verworven inzichten en expertise van een brede groep deskundigen door het RLi waren betrokken bij het onderzoek.


Goed bodembeheer

LTO heeft in juni 2019 de visie ‘De route van herbezinning mestbeleid naar agrarisch bodembeheer voor boer, klimaat en biodiversiteit’ gepresenteerd. In dit voorstel houdt LTO Nederland een stevig pleidooi om het vakmanschap en ondernemerschap van de Nederlandse boer en tuinder meer ruimte te geven. Het bodembeheer staat hierin centraal.

Afgelopen maand nog heeft LTO Nederland de ‘Pachtvisie 2020’ met aanbevelingen voor herziening van het pachtstelsel aangeboden aan het ministerie van LNV. Ook in deze visie speelt het belang van goed bodembeheer een rol. En in het verkiezingsmanifest ‘Een nieuwe kans voor goed beleid voor onze boeren en tuinders’ houdt LTO een stevig pleidooi voor meer ruimte voor bodembeheer en het stellen van doelvoorschriften boven middelvoorschriften.


Leefomgeving

LTO Nederland ziet de aanbeveling van Rli aan het kabinet om met wet- en regelgeving te sturen op vitalere bodems niet als dé oplossing. 'Onze ervaring leert dat meer middelvoorschriften, vastgelegd in wet- en regelgeving, in het algemeen vaak averechts uitwerken voor integrale doelen die gesteld worden aan onze leefomgeving.'

LTO Nederland pleit in een schriftelijke reactie voor het stellen van doelen, in plaats van het voorschrijven van middelen. Geef ons een doel en we gaan ervoor. 'Niemand beter dan de boer of tuinder zélf kan bepalen hoe hij of zij de gestelde doelen het beste kan bereiken. Geef ons dus de ruimte voor succesvol bodembeheer.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  25° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  22° / 15°
  50 %
 • Woensdag
  23° / 13°
  20 %
Meer weer