Doorgroei in tuinbouwwerk is speerpunt arbeidsplan

Functieontwikkeling binnen het brede palet aan tuinbouwfuncties binnen de sector, is één van de belangrijke pijlers binnen het deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland. Ruim dertig organisaties en bedrijven onderschrijven de visie.

Doorgroei+in+tuinbouwwerk+is+speerpunt+arbeidsplan
© Provincie Zuid-Holland

In bedrijven en bij ondernemers in de westelijke tuinbouw moet voortaan continue aandacht zijn voor het leven lang ontwikkelen van medewerkers, stellen de initiatiefnemers. Bijvoorbeeld via doorstroming in functies. Ook moet worden geborgd dat opleidingen goed aansluiten op de vraag van de ondernemers, via de aanbieders van opleidingen en trainingen.

De provincie Zuid-Holland heeft maximaal 483.760 euro subsidie toegekend voor de uitvoering. Met de subsidie kunnen projecten die onderdeel zijn van het in februari overeengekomen deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland worden uitgevoerd. Centraal daarbij staat het bevorderen en ontwikkelen van een werkwijze om werkzoekenden in te laten stromen in het tuinbouwcluster en doorgroei aan te jagen.1.000 bedrijven bereiken

Gert Kant, ambassadeur Kennis & innovatie Greenport West-Holland en voorzitter raad van bestuur Lentiz: ‘De Human Capital Agenda Greenport komt voort uit het Innovatiepact Greenport West-Holland. Want voor innoveren en ontwikkelen is goed en gemotiveerd menselijk kapitaal, zowel voor ondernemers en werknemers, onontbeerlijk.’

Om onze positie te behouden, is voldoende en passend personeel essentieel

Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Greenport West-Holland en gedeputeerde Land- en tuinbouw van Zuid-Holland

Dit onderschrijft Willy de Zoete, gedeputeerde provincie Zuid-Holland: ‘Daadwerkelijk werk maken door de komende jaren 40.000 werknemers en 45.000 flexwerkers te scholen en 1000 bedrijven te bereiken. Dat hebben we in 2019 afgesproken in het Human Capital Akkoord Zuid-Holland.’

Goed werk voor iedereen is een belangrijke maatschappelijke opdracht voor bedrijven maar ook voor de provincie, zegt De Zoete. ‘Zeker in deze tijd. Goed werk is essentieel voor de brede welvaart in Zuid-Holland. Ik vind het heel mooi dat we met dit eerste deelakkoord in de tuinbouw een eerste, grote stap zetten om daar daadwerkelijk werk van te maken.’


Toekomst tuinbouwcluster

Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Greenport West-Holland en gedeputeerde Land- en tuinbouw van Zuid-Holland vult aan: ‘Met deze investering dragen we ons steentje bij aan de toekomst van het Zuid-Hollandse tuinbouwcluster.’

Dit tuinbouw cluster is van groot belang voor de Nederlandse economie, onderstreept Bom-Lemstra, en levert bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken als energie en voedsel. Daarbij werkt de sector hard aan innovaties die de wereld over gaan en elders veel toegepast worden.

‘Daar ben ik trots op. Om deze positie te behouden, is voldoende en passend personeel essentieel. De uitvoering van dit deelakkoord draagt daaraan bij.’


Doorgroeien of overstappen

Om te zorgen voor een goede aansluiting op de vraag van de ondernemers is er voortdurende afstemming met en begeleiding van een aantal ondernemersgroepen, duidt de organisatie. Deze ondernemers zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten en activiteiten.

In goede samenwerking met de deelnemende partijen, wil het deelakkoord het bestaande aanbod van opleidingen en trainingen vooral verbinden en versterken om een betere aansluiting op de ondernemersvragen te krijgen. 'Juist ook om ontwikkeling binnen een functie of doorstroom te vergroten', zegt Kant.

Doel van het akkoord is het begeleiden van 3.250 mensen van ‘werk naar werk’. Ondersteuning van de ontwikkeling van 500 ondernemers gebeurt onder andere met het project Next Generation Entrepreneurs. Hierin is, naast ondernemerschapscompetenties ook aandacht voor goed werkgeverschap.


Tuinbouw en Agrologistiek Westland

Samen met uitzendbureaus wordt de duurzame inzetbaarheid van 2.000 flexibele arbeidskrachten vergroot. Daarnaast wordt gewerkt aan de beschikbaarheid van arbeidsmigranten en experts, en het instromen van 500 mensen vanuit de bijstand en WW in samenwerking met de sectordeal Tuinbouw en Agrologistiek Westland.

Met de partners van het deelakkoord wordt een werkplan opgesteld voor een vervolgfase die moet bijdragen om het geheel van doelstellingen en ambities te realiseren. Het deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland valt onder de bredere Human Capital Agenda Zuid-Holland.


Internationaal concurrerend

Groter doel is om hiermee nationaal en internationaal concurrerend te worden dankzij een arbeidsmarkt die het talent van werkenden optimaal benut. 'Alle partijen die meewerken verbinden zich aan harde doelstellingen voor het (om)scholen van personeel, het aan het werk helpen van niet-werkenden en het aantrekken van internationaal talent', besluit Kant.

Dit stelt werknemers in staat zich te ontwikkelen, een overstap te maken naar een andere sector of als deeltijdwerker meer uren te werken. De provincie Zuid-Holland werkt hierin nauw samen met de Economic Board Zuid-Holland.Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  21° / 13°
  20 %
 • Vrijdag
  21° / 13°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 9°
  5 %
Meer weer