Biologisch is niet enige weg naar biodiversiteit

Met het stimuleren van biologische landbouw wil de Europese Commissie de boeren vergroenen. Het doel is om daarmee de duurzaamheid en de biodiversiteit te vergroten. Is dit de beste oplossing of zijn er meer wegen die naar Rome leiden?

Biologisch+is+niet+enige+weg+naar+biodiversiteit
© Koos van der Spek

Het voorstel van de Europese Commissie is om het biologisch landbouwareaal fors te vergroten: het zou minimaal moeten verdubbelen naar 25 procent van het totale areaal. De peildatum is 2017. Voor Nederland is dat een grote uitdaging, want op dit moment is het biologische marktaandeel 4,3 procent.

Alle EU-lidstaten moeten stappen zetten om de vergroeningsdoelen te halen om zo de biodiversiteit te vergroten. De lidstaten moeten aantoonbaar verbeteringen laten zien op het gebied van milieu- en klimaatactiviteiten zonder dat de voedselzekerheid of de economie eronder leidt. De Europese Commissie wil daarom ook hogere eisen stellen aan de ingevoerde producten.


Wereldbevolking groeit

Hoe zijn vergroeningsdoelen en voedselzekerheid het beste te combineren? Op basis van de huidige inschattingen groeit de wereldbevolking naar 10 miljard mensen in 2070. Al die monden moet de land- en tuinbouw voeden. Is dat mogelijk zonder toename van het areaal landbouwgrond en zonder dat dit ten koste gaat van de biodiversiteit?

Biologische landbouw is goed voor de biodiversiteit. Deze vorm van land- en tuinbouw maakt geen gebruik van chemische gewasbescherming, zet natuurlijke vijanden in en verbouwt meestal een breder aantal gewassen per bedrijf. Die aspecten zijn goed voor de biodiversiteit, zeker als je dat per hectare bekijkt.


Intensieve landbouw

Tegelijk wijzen deskundigen erop dat het voor de biodiversiteit van belang is dat het areaal landbouwgrond de komende jaren wereldwijd niet gaat groeien. Dit pleit voor intensieve landbouw. Met bijvoorbeeld de inzet van robots, genetisch gemodificeerde gewassen, precisielandbouw bij de inzet van bemesting en gewasbeschermingsmiddelen is het mogelijk om het areaal akkerland en de voetafdruk van de landbouw te beperken.

Voor het inperken van het areaal landbouwgrond is het ook van belang dat we in de wereld meer plantaardige voedingswaren eten en minder vlees. Voor bijvoorbeeld de productie van een kilo rundvlees is 6 kilo plantaardig voer nodig. Voor meer vleesvervangers zal het areaal akkerbouw in de loop der jaren moeten toenemen.


Trek naar grote steden

In veel landen in de wereld zien we dat mensen van het platteland verhuizen naar grote steden. In onder andere China kijkt de regering hoe het mogelijk is om de bevolking in grote steden zo efficiënt mogelijk van voedsel te voorzien. Verticale landbouw is een deeloplossing. Dit beperkt transport en biedt kansen voor hergebruik van bijvoorbeeld energie en/of water.

Biologische landbouw is een weg naar Rome. Maar er zijn er meer wegen. Meer wegen onderhouden, geeft minder risico's.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  24° / 12°
  20 %
 • Dinsdag
  22° / 16°
  50 %
 • Woensdag
  21° / 13°
  20 %
Meer weer