Een abonnement op Nieuwe Oogst?

Op deze pagina vindt u de voorwaarden die horen bij onze abonnementen. Ook vindt u informatie over het opzeggen van uw abonnement. Vanwege de aard van onze uitgaven gaat AgriPers bv uit van een zakelijke overeenkomst; deze overeenkomst valt onder het algemene verbintenissenrecht. De abonnee wordt geacht het abonnement in het kader van zijn beroep of bedrijf te ontvangen.

1) Maak kennis met Nieuwe Oogst voor maar €34,95 (excl. 9% BTW) 

2) Neem een jaarabonnement op Nieuwe Oogst

*We gebruiken de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor verzenden van Nieuwe Oogst, factureren, toezending van nieuwsbrieven van NieuweOogst.nl  en toegang  tot de e-paper op NieuweOogst.nl.

Voorwaarden zakelijk abonnement

Een abonnementsperiode duurt minimaal 1 jaar. Abonnementen hebben een vastgestelde prijs. U ontvangt ieder jaar een factuur in de maand waarin het abonnement ingaat of wordt verlengd.

Een abonnement geldt tot wederopzegging. Dit kan telefonisch, per brief of per e-mail. Als u wilt opzeggen, houd dan rekening met de opzegtermijn: opzeggen kan tot twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode.Zodra uw opzegging is verwerkt, krijgt u een bevestiging van uw opzegging. Als de opzegtermijn is verstreken, wordt het abonnement automatisch verlengd. Als u opzegt na het verstrijken van de opzegtermijn, wordt uw abonnement aan het einde van de volgende abonnementsperiode gestopt.

Voorwaarden particulier abonnement

Heeft u een abonnement afgesloten in verband met interesse en niet in het kader van beroep of bedrijf, dan geldt de Wet van Dam. Een Jaarabonnement (269,00 excl. 9 % BTW) wordt in eerste instantie afgesloten per jaar en daarna stilzwijgend verlengd. Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. Daarbij geldt daarna de opzegtermijn van 1 maand, vanaf de dag van opzegging.

E-mail nieuwsbrief

Als bij aanmelden het e-mailadres bekend is, zendt AgriPers bv ook automatisch de dagelijkse e-mailnieuwsbrief toe. Deze kan altijd digitaal opgezegd worden door de abonnee.

Proefabonnementen

Een proefabonnement wordt altijd voor een bepaalde periode afgesproken en niet automatisch verlengd, dus deze hoeft ook niet opgezegd te worden.

Overige vragen

Heeft u vragen over uw abonnement, neemt u dan contact op met de abonnee-administratie van AgriPers. Stuur een e-mail naar abonnement@agripers.nl of bel met 088-8886611.