LTO start campagne verkiezingen 2021

LTO roept de politiek op te stoppen met het uitbrengen van nieuwe landbouwvisies en werk te maken van de al gepresenteerde plannen. Stel doelen en zorg voor coherent beleid waarmee boeren en tuinders in de praktijk uit de voeten kunnen, schrijft de organisatie in het Verkiezingsmanifest 2021.

LTO+start+campagne+verkiezingen+2021
© Dirk Hol

Met het vandaag gepresenteerde Verkiezingsmanifest start LTO de lobby voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. Hiermee geeft de organisatie voeding aan de programmacommissies van de diverse politieke partijen die nu werken aan hun verkiezingsprogramma's. Ook vormt het de inbreng voor de gesprekken met politici en andere stakholders.

'In het verkiezingsmanifest doet LTO voorstellen waarmee boer en tuinder een gedegen toekomst na kunnen streven. Met integraal en coherent beleid kunnen diverse maatschappelijke beleidsvraagstukken efficiënt worden gecombineerd en wordt boeren een duidelijk handelingsperspectief geboden. Dichtregelen tot achter te komma is niet de oplossing', zegt Wim Bens, waarnemend voorzitter van LTO Nederland.


Overspoeld

LTO stelt dat de agrarische sector is overspoeld met landbouwvisies en dat een volgend kabinet deze met elkaar moet verbinden. Het doen van langetermijninvesteringen wordt bemoeilijkt door aldoor veranderende wet- en regelgeving. Belangrijke voorwaarde voor een goed functionerende landbouw is dat er integraal beleid wordt gevoerd dat zekerheid, stabiliteit en vertrouwen biedt voor de toekomst.

De Nederlandse eisen behoren tot de strengste van Europa en dus van de wereld

Wim Bens, waarnemend voorzitter LTO Nederland

De coronacrisis heeft volgens de land- en tuinbouworganisatie het grote belang aangetoond van een betrouwbare voedselvoorziening. De politiek wordt daarom gewezen op de groeiende druk op landbouwgrond en op de complexe en vaak ook wisselende eisen die de maatschappij aan boeren en tuinders stelt. 'Versterkt door een verdeeld politiek landschap en de invloed van framing op sociale media, gaat emotie nogal eens voor ratio', schrijft LTO.

De politiek moet de diversiteit in de land- en tuinbouw koesteren, vindt de belangenbehartiger. 'Een volgend kabinet moet wegblijven van nieuwe vergezichten en boeren en tuinders een duidelijk handelingsperspectief bieden dat een goed gezinsinkomen en continuïteit biedt.'


Veranderlijk beleid

Het vak van boer of tuinder is door een onzekere toekomst geen vanzelfsprekendheid meer. In het Verkiezingsmanifest 2021 vraagt LTO Nederland de politiek daarom een einde te maken aan te veranderlijk en inconsistent landbouwbeleid.

Boeren en tuinders zijn vanwege de hoge langetermijninvesteringen die zij moeten doen, gebaat bij stabiel en voorspelbaar beleid. LTO Nederland roept de politiek daarom op om het vakmanschap centraal te stellen. Dit moet zich vertalen in ondernemersvrijheid, dus in beleid gestoeld op doelvoorschriften.

In het manifest pleit de belangenorganisatie ook voor een eerlijke prijs voor agrarische producten en een eerlijke vergoeding voor de maatschappelijke taken die boeren en tuinders verrichten. Nederland moet in Brussel inzetten op een instandhouding van het huidige GLB-budget en voor een eerlijk internationaal speelveld.


Positie behouden

'De Nederlandse eisen behoren tot de strengste van Europa en dus van de wereld. We willen onze toonaangevende handelspositie behouden en de kwaliteit van onze productie altijd verder verhogen. Maar dan is een concurrerend speelveld van levensbelang. Stop met het uit de markt prijzen van tijdelijke arbeid, baseer gewasbeschermingsbeleid op de wetenschap en voorkom juridische impasses', zegt Bens.

Boeren en tuinders moeten volgens hem door de overheid worden beloond en gestimuleerd met een eerlijke prijs óf met een andersoortige vergoeding voor hun producten en inspanningen die zij leveren voor maatschappelijke eisen op het gebied van klimaat, biodiversiteit en natuur.


Op achterstand

Om het verdienvermogen te versterken, moet de politiek prijsafspraken voor duurzame productie mogelijk maken. Collectief investeren in onderzoek en innovatie moet de verduurzaming bevorderen. De plantaardige sector wordt volgens LTO op achterstand gezet door het schrappen van gewasbeschermingsmiddelen zonder dat er duurzame alternatieven zijn. Nieuwe veredelingstechnieken als Crispr-Cas moeten, onder voorwaarden, worden toegestaan.

Landbouwbodems krijgen door de politiek een belangrijke rol toebedeeld in de kringlooplandbouw, het klimaatbeleid en het biodiversiteitsherstel. Een nieuw kabinet moet zich inzetten voor een bodembeleid dat boeren en tuinders de vrijheid biedt de mineralenbalans op bedrijfsniveau te optimaliseren.


Robuuster landbouwsysteem

'Door optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de bodem biedt, kunnen boeren en tuinders het landbouwsysteem robuuster maken ten aanzien van weersinvloeden, plagen en ziekten. Het huidige incoherente beleid is hier onvoldoende op ingericht', aldus Bens.

Op fiscaal vlak stelt de boerenorganisatie de vorming van een klimaatreserve voor. Hiermee leggen boeren en tuinders zelf een potje aan waarmee ze marktverstoringen kunnen opvangen.


Een trekker passeert verkiezingsposters.
Een trekker passeert verkiezingsposters. © Dirk Hol

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  18° / 12°
  70 %
 • Zaterdag
  18° / 13°
  60 %
 • Zondag
  19° / 12°
  75 %
Meer weer