Schouten%3A+sectorvoorstel+voer+onuitvoerbaar
Nieuws
© Dirk Hol

Schouten: sectorvoorstel voer onuitvoerbaar

Het alternatieve plan van de melkveesector om via voer stikstof te reduceren, heeft het vanwege de uitvoerbaarheid niet gehaald. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

In de brief beschrijft de minister hoe de gesprekken met LTO Nederland, Agractie, DDB, Netwerk Grondig, NAJK en NMV zijn verlopen. In het uiteindelijke voorstel van de sector zouden melkveehouders kunnen kiezen uit het oorspronkelijke voorstel van Schouten om ruw eiwit in krachtvoer te beperken of uit de maatregel die is bedacht door de sector. Melkveehouders zouden het ruweiwitgehalte in voer dan met 3 procent verlagen op bedrijfsniveau en daarvoor relevante bedrijfsgegevens aanleveren om dit inzichtelijk te maken.


De minister noemt dit een serieuze stap om aan de criteria te voldoen, maar het brengt volgens haar een te grote uitvoeringslast met zich mee. 'Het behelst dat de krachtvoerregulering van het kabinet in werking zou treden en dat iedere melkveehouder die zou kiezen voor het alternatief van de sector, een ontheffing van de krachtvoerregulering zou moeten krijgen', schrijft ze. Deze melkveehouders zouden volgens haar dan een privaatrechtelijk contract moeten afsluiten met de overheid waarmee zij zich verbinden aan het reductiedoel op bedrijfsniveau, inclusief de borging daarvan.


Uitvoeringslast

Schouten: 'Bij zowel de overheid als de sector zou dit een grote uitvoeringslast betekenen. Het is niet realistisch gebleken dat de benodigde infrastructuur tijdig operationeel is. Daarnaast zou dit relatief hoge kosten en substantiële uitvoeringsrisico's met zich meebrengen voor een regeling die slechts vier maanden van kracht is.'



De minister zegt de uitkomst te betreuren en de inbreng van de sector te waarderen. Ze wil het overleg graag voortzetten om voor 2021 en de jaren daarna wel goede afspraken te kunnen maken over veevoermaatregelen.


Juridisch niet houdbaar

In het overleg met de sector bleek eerder al de vrijwilligheid een juridisch struikelblok te zijn. In het voorstel van de sector zouden de veevoerleveranciers op vrijwillige basis de eiwitaanvoer via mengvoer met minimaal 0.2 kiloton emissie willen reduceren in de periode van juli tot en met december 2020. Op sectorniveau zou het percentage ruw eiwit met 3 procent worden verlaagd. De voerenquête van Nevedi, die ook jaarlijks voor fosfaat wordt uitgevoerd, zou maandelijks achteraf de resultaten inzichtelijk kunnen maken. Deze cijfers worden via een steekproef door KPMG gecontroleerd.

Volgens Schouten is de vrijwilligheid een struikelblok. De maatregel moet namelijk juridisch hard zijn en op hexagoonniveau (zeskantige hectare) inzichtelijk zijn. Een mogelijk alternatief, waarbij de maatregel niet op sectorniveau, maar op bedrijfsniveau zou gaan gelden, kon aanvankelijk niet op de steun van de sector rekenen.


Bouw weer op gang helpen

De minister kondigde begin mei de verplichte voermaatregel aan voor de periode van september tot en met december 2020 om de emissie van stikstof te verlagen. In haar voorstel stelt ze beperkingen aan het gehalte ruw eiwit in mengvoer. De sector verwacht dat dit negatieve gevolgen zal hebben voor de gezondheid van dieren. De voermaatregel is een van de maatregelen waarmee de overheid de vergunningverlening voor de bouw weer op gang wil helpen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  6° / 2°
  70 %
 • Maandag
  9° / -1°
  10 %
 • Dinsdag
  10° / -1°
  20 %
Meer weer