Wetterskip+handhaaft+meer+op+wateronttrekking
Nieuws
© Noordoost.nl-Alex J.de Haan

Wetterskip handhaaft meer op wateronttrekking

Wetterskip Fryslân handhaaft meer op het beregenen met grond- en oppervlaktewater. De controles op het onttrekken van grondwater vinden vooral plaats op hoge zandgronden tijdens droge perioden. Met deze verscherping wil het waterschap beter zicht krijgen op de hoeveelheid grondwater die in een jaar wordt onttrokken.

De afgelopen periode voerde Wetterskip Fryslân controles uit bij twaalf agrarische bedrijven op naleving van de meetplicht. Negen hiervan hadden geen melding gedaan dat ze grondwater onttrokken.

Boeren hebben een meldingsplicht bij onttrekking van minder dan 60 kubieke meter water per uur. Een vergunning is nodig als de boer meer dan 60 kubieke meter water per uur wil onttrekken uit het grondwater.


Waarschuwing

Ook onttrekkingen van oppervlaktewater worden vaker gecontroleerd, vooral op plekken waar het watersysteem hoger ligt dan de Friese boezem. Dertien boeren zijn inmiddels gecontroleerd, een daarvan had geen debietmeting gedaan.

Volgens een woordvoerder van het waterschap hebben de verscherpte controles nog niet geleid tot boetes. 'Vorig jaar bleek dat er veel grondwater was onttrokken, zonder dat er met ons was overlegd. Nu letten we er beter op als we door het veld rijden of mensen zich aan de afspraken houden. Als ze dat niet doen, dan krijgen ze een waarschuwing.'


Onderzoek

Bovendien voert Wetterskip Fryslân onderzoek uit naar de effecten van beregening met grondwater op het grondwaterpeil. De uitkomsten van dit onderzoek worden in juli verwacht. Ook plaatste het waterschap elf extra meetpunten in het grondwaternetwerk om zo meer kennis te vergaren over grondwater in droogteperiode. Een meetpunt werd geplaatst bij een boer die water vasthoudt.

Weer

 • Zondag
  20° / 11°
  20 %
 • Maandag
  19° / 12°
  20 %
 • Dinsdag
  17° / 8°
  10 %
Meer weer