Provincies vragen legalisering PAS-meldingen

De provincies, verenigd in het Interprovinciaal Overleg (IPO), vragen om legalisatie van de PAS-melders. Dat heeft IPO laten weten in een reactie aan landbouwminister Carola Schouten op haar Kamerbrief met stikstofmaatregelen.

Provincies+vragen+legalisering+PAS%2Dmeldingen
© Twan Wiermans

Ondernemers moesten ten tijde van de PAS-regeling melding doen van bepaalde activiteiten waarvoor geen vergunning nodig was, zoals beweiden en bemesten. Toen er een streep door de PAS ging, werden deze activiteiten formeel gezien illegaal. De minister heeft toegezegd te legaliseren, maar dat is nog niet gebeurd.

Het IPO benadrukt dat er destijds 'volledig te goeder trouw is gehandeld door de initiatiefnemers'. Volgens het IPO is het noodzakelijk om deze PAS-melders zekerheid te geven. Op die manier kan draagvlak in de sector ontstaan voor de overige maatregelen. 'Wij verwachten dat het ministerie haar verantwoordelijkheid neemt om alle meldingen, die onder het PAS te goeder trouw zijn gedaan, te legaliseren.'


Ontwikkeling mogelijk maken

In de reactie wijst het IPO ook op het belang van mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen van bedrijven. Het maatregelenpakket dat nu is voorgesteld, biedt voor het IPO nog onvoldoende toekomstperspectief voor nieuwe ontwikkelingen. Om te komen tot een gebiedsgerichte aanpak (GGA) is het volgens de provincies dan ook belangrijk dat de ontwikkelruimte wordt opgenomen in de structurele aanpak.


Het voorgenomen maatregelenpakket is vooral ingegeven om een goede staat van instandhouding van de natuur te borgen, vindt het IPO. 'Dit is ook in de ogen van de provincies een belangrijke eerste stap. Maar voor een succesvolle aanpak van de stikstofproblematiek is meer nodig. De structurele aanpak moet eveneens de basis bieden voor de ontwikkeling in de gebieden.'


Afspraken over ontwikkelingsruimte

Er zijn volgens het IPO duidelijke afspraken en spelregels nodig tussen overheden over de verdeling van de beschikbare ontwikkelingsruimte. Provincies gaan er daarbij vanuit dat het rijk de ruimte voor de eigen rijksprojecten creëert, zoals bijvoorbeeld via het landelijk Stikstofregistratiesysteem en de Natuurbank. De ruimte die in de gebiedsaanpak beschikbaar komt, moet worden verdeeld op basis van prioriteiten per gebied.

De provincies maken zich zorgen over die gebieden waar de Kritische Depositie Waarde (KDW) niet of beperkt naar beneden gaat met het maatregelenpakket of waar het bereiken van de KDW niet haalbaar is. Dit heeft beperkende effecten in de gebieden en in een groot omliggend gebied, stellen de provincies. 'Het kan niet zo zijn dat daar de komende tien jaar niets mogelijk is. Provincies doen een beroep op het rijk om in gezamenlijkheid ook voor deze gebieden tot oplossingen en perspectief te komen.'

De provincies zeggen in hun reactie toe een rol te spelen bij het implementeren van bronmaatregelen. Ook hebben zij medewerking toegezegd aan de verkenning voor een natuurinclusieve ruimtelijke inrichting van het landschap. Het IPO bezint zich nog op een reactie op het eindrapport van de Adviescommissie Stikstofaanpak (commissie-Remkes).

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  17° / 7°
  10 %
 • Zaterdag
  17° / 10°
  20 %
 • Zondag
  17° / 8°
  10 %
Meer weer