HAK-directeur: 'Huidig voedselsysteem moet op de schop'

Het nieuwe 'Groene Normaal' van groentefabrikant HAK is gebaseerd op duurzame, lokale teelten, korte aanvoerketens en een plantaardig eetpatroon. 'Dit moet resulteren in producten met minder milieu-impact waarvoor de consument meer wil betalen en de teler een betere prijs krijgt', stelt directeur Timo Hoogeboom.

HAK%2Ddirecteur%3A+%27Huidig+voedselsysteem+moet+op+de+schop%27
© HAK

Landbouwminister Carola Schouten ontvangt vandaag uit handen van directeur Timo Hoogeboom het eerste Maatschappelijke Impact Rapport (MIR) van HAK. In het rapport pleit de groentefabrikant voor een systeemverandering in de voedingsketen, met als speerpunten bevordering van lokale duurzame kringlooplandbouw en stimulering van de groenteconsumptie.

Teler verdient goede compensatie voor zijn duurzame inspanningen

Timo Hoogeboom, algemeen directeur van HAK

Voor de duurzame teelt van de Hollandse groenten en peulvruchten die in de fabriek in Giessen worden verwerkt, streeft HAK ernaar vanaf volgend jaar volledig On the way to PlanetProof-gecertificeerd te zijn. Volgens Hoogeboom is het keurmerk geen doel op zich, maar vooral een middel om de milieu-impact van teeltmethoden sterk te verkleinen.

Hoogeboom benadrukt dat telers moeten worden gecompenseerd voor hun duurzame inspanningen. HAK is bereid een meerprijs te betalen voor PlanetProof-groenten.

Waarom dit rapport?

'Als HAK vinden we dat het huidige voedselsysteem op de schop moet. We eten te weinig groenten, halen ons voedsel vaak onnodig ver weg en betalen er te weinig voor. Verder raakt de bodem uitgeput en is de wereldmarkt voor telers niet rendabel.

'Uiteindelijk willen we naar het 'Groene Normaal', met lokale, duurzaam geteelde producten. Deze hebben minder milieu-impact, zijn beter voor de consument en leveren de teler een extra beloning op.'

In het rapport meldt HAK dat biologische teelt geen optie is. Waarom is dat?

'In de biologische teelt zien we na gesprekken met telers hierover nog geen oplossing om grote stappen te zetten. Wij verwerken grote volumes. Volledig overgaan op biologische aanvoer is niet haalbaar vanwege onzekerheden over de kwaliteit en beschikbaarheid van groenten. Daarom kiezen we voor een teelt volgens de richtlijnen van PlanetProof.'

Waarom juist PlanetProof als keurmerk?

'PlanetProof biedt de combinatie van verduurzaming, lokale teelt en opbrengstzekerheid. De methodiek genereert aandacht voor biodiversiteit en bodemkwaliteit. Mede dankzij inspanningen van FrieslandCampina en diverse supermarktketens is het een van de snelstgroeiende keurmerken in ons land.


HAK is pleitbezorger voor het voedselkeuzelogo Nutri-Score dat helpt consumenten een gezonde keuze te maken.
HAK is pleitbezorger voor het voedselkeuzelogo Nutri-Score dat helpt consumenten een gezonde keuze te maken. © HAK

'De 36 bovenwettelijke eisen leveren voor de telers, naast uitdagingen, ook een werkbaar systeem om in de verduurzaming significante stappen te zetten. We willen voor onze aanvoer vanaf de zomer van 2021 voor de groenten en peulvruchten van Nederlandse bodem volledig PlanetProof-gecertificeerd zijn.'

Onderzoek van Nieuwe Oogst wijst uit dat bij telers weinig draagvlak is voor PlanetProof. Hoe kijkt HAK daarnaar?

'Het is duidelijk dat telers niet zitten te wachten op nieuwe regels met bijbehorende administratieve lasten, zonder dat daar een beloning tegenover staat. Daarom nemen wij het voortouw om een meerprijs te betalen voor de gecertificeerde producten. Voor rode kool betalen we na overleg met telers en leveranciers 10 procent extra en voor spinazie is de meerprijs zelfs 30 procent.

• Bekijk de resultaten van het onderzoek van Nieuwe Oogst: Telers willen verduurzamen zonder PlanetProof

'Deze compensatie is nodig om te zorgen dat PlanetProof in de teelt de standaard wordt. Verder moet het geen opgelegd systeem zijn, maar is het belangrijk dat bij het vaststellen van duurzaamheidsmaatregelen steeds goed wordt geluisterd naar de telers.'

Hoe verdient HAK de meerprijs die wordt betaald terug in de markt?

'Als voedselketen zullen we met elkaar de kosten en de baten van de vergroening moeten delen. Uiteindelijk is het de uitdaging om de consument bewust te maken van de voordelen van duurzame producten en dat daarvoor een meerprijs nodig is.

'Maar dat is een geleidelijk proces. Juist daarom heeft de consument behoefte aan een herkenbaar keurmerk om onderscheid te kunnen maken tussen duurzame en minder duurzame producten. Ook levert de certificering de bewijsvoering waarmee een hogere consumentenprijs is te verantwoorden.'

Wie gaat dat uitleggen aan de consument?

'De supermarkten moeten voorlichting geven op de winkelvloer en de producten met PlanetProof-sticker een prominente plek geven in het winkelschap.


Voor spinazie dat PlanetProof gecertificeerd is, betaalt HAK een meerprijs van 30 procent.
Voor spinazie dat PlanetProof gecertificeerd is, betaalt HAK een meerprijs van 30 procent. © HAK

'Zelf publiceren we dit weekend een manifest in landelijke dagbladen met de oproep om samen het 'Groene Normaal' te realiseren. Daarbij wijzen we op het belang van het eten van meer groenten, de meerwaarde van duurzame, lokaal geteelde producten en de betere waardering voor de telers.'

Waar is jullie zorg over de consumptie van groenten op gebaseerd?

'Uit marktonderzoek blijkt dat mensen nog steeds te weinig groenten eten. Het belerende beleid van de overheid om de consumptie te stimuleren, heeft weinig effect. We zullen de consument moeten helpen.'

En hoe doen jullie dat?

'We besteden veel aandacht aan productinnovatie, met focus op de moderne consument die meer wil dan aardappelen, groenten en vlees. In Giessen hebben we verder een productielijn opgestart voor stazakken als alternatief, naast glas en blik. Tot slot willen we ook flexitariërs aanspreken met ons assortiment, ofwel een bijdrage leveren aan de verschuiving van dierlijke naar meer plantaardige eiwitten in ons dagelijks menu.

'Verder zijn we pleitbezorger voor de introductie van het voedselkeuzelogo Nutri-Score. Dit logo helpt consumenten een gezonde keuze te maken. Dat leidt tot een hogere groenteconsumptie, zo is in het buitenland al gebleken.'

Het DNA van voedingsproducent HAK

Bezig zijn met maatschappelijk relevante thema's als duurzaamheid en gezondheid, past volgens algemeen directeur Timo Hoogeboom bij het DNA van HAK. Het bedrijf, dat in 1952 is opgericht door de familie Hak in Giessen, heeft zich ontwikkeld van regionale conservenfabrikant tot voedingsproducent met een landelijke merkbekendheid van 98 procent. 'Van oudsher is er een sterke binding met vaste groepen lokale telers en dat willen we verder uitbouwen', zegt Hoogeboom. 'Ons streven is om 85 procent van de groenten en peulvruchten binnen een straal van 125 kilometer rond onze fabriek in Giessen te laten telen in korte, transparante ketens. Om ketens te sluiten, proberen we onze reststromen ook weer lokaal te verwaarden, via met name veehouders.' Voor de afzetmarkt richt HAK zich op Noordwest-Europa en dan met name de Benelux en Duitsland. Het bereik voor de producten van HAK schat Hoogeboom op ongeveer 100 miljoen consumenten.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  5° / -1°
  20 %
 • Vrijdag
  6° / 2°
  20 %
 • Zaterdag
  9° / 5°
  60 %
Meer weer