FrieslandCampina+is+op+zoek+naar+andere+financieringsvorm
Nieuws
© Nieuwe Oogst

FrieslandCampina is op zoek naar andere financieringsvorm

FrieslandCampina is op zoek naar een een andere financieringsvorm. Hoe die eruit moet zien, is nog een open vraag. De zuivelcoöperatie voert hierover een discussie met de leden. Dat gebeurt tijdens zomerledenbijeenkomsten.

FrieslandCampina spreekt in zijn plannen voor 2030 uit een wereldwijde leider te willen zijn op het gebied van voedingsrijke, duurzame zuivelproducten. Tegelijkertijd wil de onderneming een toonaangevende melkprijs neerzetten die de leden-melkveehouders een goed inkomen garandeert.

'FrieslandCampina heeft de kennis en de ideeën in huis, maar beschikt ook over beperkte financiële middelen om al die ambities waar te maken', aldus CEO Hein Schumacher in een introductiefilmpje waarmee de tachtig zomerbijeenkomsten voor leden-melkveehouders worden ingeleid. De bijeenkomsten zijn bedoeld om met de leden in discussie te gaan over de korte- en langetermijnfinanciering van de zuivelonderneming.


Eigen vermogen

Om noodzakelijke en goede financieringen af te kunnen sluiten, is volgens FrieslandCampina een hoger eigen vermogen nodig dan waar de onderneming nu over beschikt. Dat ligt rond de 37 procent. Het eigen vermogen is opgebouwd uit ledenobligaties en uit het kapitaal in de 'dode hand'.

Een steeds groter deel van de ledenobligaties, die nu nog rond de 20 procent van het eigen vermogen vormen, is in handen van oudere en oud-leden. Jongere leden staan vaak voor andere investeringen dan het kopen van ledenobligaties. Daardoor bestaat de vrees dat op termijn steeds meer ledenkapitaal uit de onderneming verdwijnt.

'Met een groter eigen vermogen en dus een sterkere financiële uitgangspositie krijgen we een betere beoordeling van de ratingbureaus en kan er gunstiger worden geleend op de kapitaalmarkt', stelt coöperatievoorzitter Frans Keurentjes. 'Alleen dan kunnen we al onze ambities waarmaken. Al is het hebben van minder ambities natuurlijk ook een keuze. Dit dilemma willen we met onze leden bespreken.'


Geen voorstellen

Er zijn nog geen concrete voorstellen hoe de zuivelonderneming het eigen vermogen wil opkrikken. Gedacht zou kunnen worden aan het aantrekken van extern kapitaal of het breder uitzetten van ledenobligaties.

Eerst wil het coöperatiebestuur het dilemma waarvoor men staat, met de leden delen en aftasten hoe zij aankijken tegen mogelijke andere financieringsvorm voor de korte en lange termijn. Komend najaar volgt opnieuw een serie ledenbijeenkomsten waarin wat meer uitgewerkte voorstellen worden gepresenteerd.


Bestuursvernieuwingen

Tijdens de zomersessies wordt er ook gepraat over bestuursvernieuwingen. Uit eerder gehouden themabijeenkomsten komt namelijk naar voren dat leden erop staan dat ze vanaf het begin van een proces worden betrokken in plaats van achteraf te worden bijgepraat.

Een speciale werkgroep 'governance' komt met een aantal aanpassingen. Zo wordt voorgesteld dat leden en ledenraadsleden meer betrokkenheid en invloed krijgen bij het vaststellen van het Praktijkreglement en Foqus planet.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  15° / 4°
  30 %
 • Dinsdag
  16° / 3°
  30 %
 • Woensdag
  13° / 4°
  30 %
Meer weer